Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1927

1/1/1927 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

1927: Penisilin bulundu - Alexander Fleming (1881-1955) Penisilin'i buldu.

 

05 Ocak 1927: Süleyman Nazif öldü.

 

05 Ocak 1927 : M.E.H./MAH'ın Müdâfaa (Kontr Espiyonaj) Bölümü'nün şeklen İçişleri Bakanlığına bağlanması. (MİT Tarihçesi)

 

06 Ocak 1927 : Dönemin yöneticileri tarafından, 6 Ocak 1926-5 Ocak 1927 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin M.E.H./MAH'ın kuruluşuna Hazırlık Dönemi olarak değerlendirilmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın Tebligatı'nın yayınlanmasını takip eden 6 Ocak 1927 tarihinin MAH'ın kuruluş tarihi olarak kabul edilmesi. (MİT Tarihçesi)

 

29 Ocak 1927 : M.E.H./M.A.H. Konya Merkezi'nin kuruluşu ve Antalya Merkezi'nin Konya'ya nakledilmesi. (MİT Tarihçesi)

 

17 Şubat 1927: Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden siyasal ilişkilerin kurulması için notalar alınıp verildi.

  02 Mart 1927: ”Takrir-i Sükun Kanunu”nun ikinci maddesini değiştiren ve kanunu iki yıl daha uzatan kanun TBMM’de kabul edildi.
  07 Mart 1927: İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.

 

04 Nisan 1927: Ereğli Bez Fabrikası üretime başladı.

 

10 Nisan 1927: Yerköy-Kayseri Demiryolu işletmeye açıldı.

21 Mayıs 1927: Charles Lindbergh'in uçuşu - Newyork'tan Paris'e uçan Charles Augustus Lindbergh (1902-1974) Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.

 

22 Mayıs 1927: Çin depremi - Tarihin kaydettiği en büyük depremlerden olan Çin depremi oldu. Tahminen 200.000 kayıp var.

 

25 Mayıs 1927: Türkiye-Meksika dostluk antlaşması imzalandı.

 

28 Mayıs 1927: “Lozan’da Akdolunan Aff-ı Umumi Beyanname ve Protokolünde Mevzubahis 150 Kişilik Listede İsimleri Muharrer Eşhası Türkiye Tabiiyetinden İskatı Hakkında Kanun” TBMM’de kabul edildi.

44015.jpg (25604 bytes) 

31 Mayıs 1927: Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kuruldu.

 

Haziran 1927 : M.E.H./M.A.H. Riyâseti'nin Işıklar Caddesi'ndeki Kemal Gedeleç Apartmanı'na taşınması; MAH Riyâseti'nin Merkezî Propaganda Şubesi'nin kapatılması. (MİT Tarihçesi)

 

01 Haziran 1927: Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi kuruldu.

 

16 Haziran 1927: TBMM’de Yedek Subaylarla ilgili kanun kabul edildi.

 

18 Haziran 1927: TBMM’de “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu” kabul edildi.

 

20 Haziran 1927: TBMM’den “Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisatının Islahına Dair kanun” kabul edildi.

 

21 Haziran 1927: TBMM’de “Küçükleri Muzır Neşriyattan Korumu Kanunu” kabul edildi.

 

26 Haziran 1927 : Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde bulunan, Yabancı Servisler'in Türkiye'de yürüttükleri Espiyonaj ve Komünizm Faaliyetleri'nin takibinin, İçişleri Bakanlığı tarafından M.E.H./M.A.H. Riyâseti'ne verilmesi. (MİT Tarihçesi)

 

27 Haziran 1927: TBMM’de “Umumi Müfettişlikler Teşkiline Dair Kanun” kabul edildi.

 

30 Haziran 1927: Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Özalp askerlikten emekliye ayrıldılar.

01 Temmuz 1927: Mustafa Kemal İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk, 8 yıl sonra İstanbul'a döndü ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti.

 

02 Ağustos 1927: Milletlerarası Lahey Adalet Divanında Bozkurt-Lotüs davasının görüşülmesine başlandı.

 

27 Ağustos 1927: Gazi Mustafa Kemal’e suikast hazırlamak üzere Sisam Adası’ndan Anadolu’ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı olarak yakalandı.

 

08 Eylül 1927: İzmir'de, daha sonraları Uluslararası İzmir Fuarı'nın çekirdeğini oluşturacak olan 9 Eylül Sergisi açıldı.

 

08 Ekim 1927 : Millî Mücadele döneminde ve 1926 yılında, ülkede bulunan şüpheli ve zararlı faaliyet sürdüren şahısların, Espiyonaj, Komünistlik ve Suikast Dosyaları'nın (Osmanlıca), Genelkurmay Başkanlığı'ndan 3 sandık halinde Riyâset'e intikal etmesi. (MİT Tarihçesi)

12 Ekim 1927: Amerika Birleşik Devletleri’nin İlk Türkiye Büyükelçisi Joseph Clark Grew (1880–1965), Ankara’dan Gazi Mustafa Kemal’e itimatnamesini sundu.

15-20 Ekim 1927: Mustafa Kemal Paşa, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Kurultayı’nda, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcından itibaren verilen mücadeleyi ve yaşanan gelişmeleri anlatan  Büyük Nutuk’u okudu. Nutuk, Türk Kurtuluş savaşının gün gün değerlendirilmesini ve temel ilkelerini kapsıyordu.

 

19 Ekim 1927: Gazi Mustafa Kemal mülklerini CHP.’ye bırakacağını söyledi.

Şefik Hüsnü Değmer

25 Ekim 1927: Komünist Tevkifatı - Başında Şefik Hüsnü Değmer (1890-1959) ve Vedat Nedim Tör'ün bulunduğu gizli TKP örgütlenmesine yönelik tutuklamalar yapıldı.

 

28 Ekim 1927: İlk nüfus sayımı Cumhuriyetin ilk nüfus sayımı yapıldı. Bu tarihteki nüfusumuz 13.648.270 olarak saptandı.

Atatürk

01 Kasım 1927: TBMM’nin üçüncü dönemi açıldı. Gazi Mustafa Kemal ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

 

01 Kasım 1927: Anadolu Halk Bilgisi Derneği kuruldu. Merkezi Ankara'da olan derneğin, Türk folklor çalışmaları yapmak amacıyla kurulduğu bildirildi.

 

04 Kasım 1927: Gazi Mustafa Kemal Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykellerinin açılışını yaptı.

Afganistan Kralı Amanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyye, TBMM Başkanı Kazım Özalp ve Başbakan İnönü'yle (mayıs 1928)

04 Kasım 1927: Afgan Kralı Amanullah Han Ankara’da Gazi Mustafa Kemal’i ziyaret etti.

 

06 Kasım 1927: Bünyan Mensucak Fabrikası açıldı.

 

23 Kasım 1927: Doğu bölgesinde sıkıyönetim kaldırıldı.

 

24 Kasım 1927: Ankara Zafer Anıtı açıldı.

 

10 Aralık 1927: Henri Bergson - Nobel Edebiyat Ödülü Fransız filozof Henri Bergson'a verildi.

 

25 Aralık 1927: İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu (1903-1989) göreve başladı.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50