Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1928

1/1/1928 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

 

1928: Amsterdam Olimpiyatları başladı. (İlk dördüncülüğümüzün alınması. Tayyar Yalaz)

 

1928 : İstanbul ve İzmir'de A (Espiyonaj) ve B (Kontr Espiyonaj Âmirlikleri yanında, Deniz Âmirlikleri'nin kurulması. (MİT Tarihçesi)

 

1928 : M.E.H./MAH Konya Merkezi'nin lağvedilmesi; Kars Merkezi'nin önce Trabzon'a, sonra Erzurum'a nakledilmesi. (MİT Tarihçesi)

Mahmut Esat Bozkurt 

08 Ocak 1928: Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943), Ankara Türk Ocağı'nda düzenlenen bir toplantıda, Latin Harfleri konusunda konuştu.

 

16 Ocak 1928: Troçki Sürgün'de - Stalin'le çelişen Sovyet lideri Troçki Almatı'ya sürgüne gönderildi.

 

16 Ocak 1928: T.B.M.M'I, Ticaret ve Zıraat vekaletlerinin, İktisat vekaleti olarak birleştirilmesini sağlayan kanunu kabul etti.

 

29 Ocak 1928: Bursa Amerikan Kız Koleji, Hıristiyanlık propagandası yaparak öğrencilere zarar verdiği gerekçesiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.

 

31 Ocak 1928: Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye Eğitim Derneği) kuruldu.

 

03 Şubat 1928: Hutbe İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.

 

08 Şubat 1928 : İçişleri Bakanlığı tarafından M.E.H./M.A.H.'ın Müdâfaa (Kontr Espiyonaj) Talimatnâmesi'nin yayınlanması; Merkezler'deki MAH Âmirleri'ne verilmiş olan "Âsâyiş Müşâviri" unvanının kaldırılarak, bunlara "Müdâfaa Âmiri" unvanının verilmesi. (MİT Tarihçesi)

 

09 Nisan 1928: TBMM, Anayasa'nın ikinci maddesini değiştirdi ve laiklik yürürlüğe girdi. Söz konusu maddenin, "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" bölümü çıkarıldı.

 

10 Nisan 1928: Anayasa'dan dini terimlerin kaldırılmasına ilişkin kanun kabul edildi ve böylece laiklik esası getirildi.

Yavuz Zırhlısı 

16 Nisan 1928: Havuz Yavuz Davası - Türkiye'nin bilinen ilk yolsuzluk davası başladı. Yavuz zırhlısının onarımında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla eski Bahriye Nazırı İhsan Bey, 2 yıl 2 ay hapse mahkum oldu.

 

17 Nisan 1928: Ankara Palas Oteli Açıldı - Ünlü Cumhuriyet balolarının verildiği ve Ankara'daki Cumhuriyet elitlerinin uğrak yeri Ankara Palas Oteli hizmete açıldı. Ankara Palas Cumhuriyetin simgelerinden biri olmuştur.

 

04 Mayıs 1928: Türkçe resmi dil olarak kabul edildi.

 

17 Mayıs 1928: Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu.

 

19 Mayıs 1928: T.B.M.M'de "Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu" kabul edildi.

 

20 Mayıs 1928: Uluslararası Sayıların Kabulu Hakkındaki Kanunun kabulü.

 

20 Mayıs 1928: Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda Türk Harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.

20 Mayıs 1928: Afgan Kralı Amanullah Han ile Kraliçe İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

 

22 Mayıs 1928: Türkiye-Afganistan dostluk ve işbirliği antlaşması yapıldı.

 

23 Mayıs 1928: T.B.M.M'de "Damga Resmi Kanunu" kabul edildi.

 

24 Mayıs 1928: Latin asıllı Türk rakamları kabul edildi.

 

28 Mayıs 1928: Millet Mekteplerinin açılması kanunu kabul edildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.

 

04 Haziran 1928: Gazi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi.

 

13 Haziran 1928: Düyunu Umumiye (Dış Genel Borçlar) hakkında Paris'te, ilgililerle bir anlaşma yapıldı.

Genç yaşta ölen operetin primadonnası (Gülriz Sururi'nin annesi) Suzan Lütfullah'ın tunçtan heykeli. 

15 Haziran 1928: Süreyya Opereti - Dönemin en çok tutulan opereti sahneye kondu.

04 Temmuz 1928: Yunan siyaset adamı Eleftherios Venizelos (1864-1936) başbakan oldu.

 

28 Temmuz 1928: Olimpiyatlar - Amsterdam Olimpiyatları açıldı.

08 Ağustos 1928: Hakkı Şinasi Paşa İstanbul'da Taksim Anıtı'nı açtı.

11 Ağustos 1928: Dolmabahçe'de alfabe dersi verildi.

 

25 Ağustos 1928: Ankara'da toplanan dördüncü Muallimler Birliği Kongresi'nde öğretmenler, yeni Türk Harfleri'ni öğretecekleri konusunda ant içtiler.

 

02 Eylül 1928: Kütahya-Tavşanlı Demiryolu işletmeye açıldı.

 

21 Eylül 1928: Gazi Mustafa Kemal, başvekalete gönderdiği yazıda Türk Harfleri'nin kolaylıkla uygulanması konusunda direktif verdi.

 

29 Eylül 1928: Yeni Türk Harfleri Marşı yayımlandı.

 

05 Ekim 1928: Etna püskürdü - Sicilya'daki Etna yanardağı tekrar lav püskürtmeye başladı.

 

07 Ekim 1928: İstanbul’da tramvay işçilerinin 8 gün süren grevi başladı

 

15 Ekim 1928: Dünyanın en büyük hava gemisi Graf Zeppelin, 111 saatlik uçuştan sonra Almanya’dan Amerika’daki New Jersey’e ulaştı

01 Kasım 1928: Arapça sayılar ve harfleri kaldırıldı ve Latin harflerinden oluşan yeni Türk Alfabesi kabul edildi. Cumhuriyetin en önemli adımlarından biri olan Arap Harflerinin terk edilmesi, 1353 sayılı "Türk Harflerinin kabul ve tetkiki hakkındaki kanun"la yürürlüğe girdi. 1926'da başlayan çalışmalar böylelikle resmileşiyor, kademeli olarak yeni kuşak ve devlet yazışmaları latin harfleriyle yapılıyordu.

 

11 Kasım 1928: Türk Dil Kurumu kuruldu Yeni dil çabalarına paralel Türk Dil Kurumu bizzat Atatürk'ün katkılarıyla kuruldu.

 

31 Aralık 1928: Anadolu ve Mersin-Tarsus-Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M'de bir kanunla onaylandı.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50