Paris’in işgalinden sonra, İtalya, Japonya ve

Almanya arasında 'Üçlü İtilaf Cephesi' kuruldu - 1940