Sonraki Resim

Marmaris - Martı Motel 1982      Hiram Abas (şehit), Demir Ural (genç yaşta kaybettiğimiz eşsiz bir dost) , Şenkal Atasagun