Sonraki Resim

Ankara 1980 - İstifa Öncesi Karargah'ta:    KED (Kontr Espiyonaj Daire) Başkanı Hiram Abas, Sovyet Şube Müdürü Şenkal Atasagun, KED Yardımcısı Galip Tuğcu