Onları Hiç Unutmadık'a Dön

Gündem 3 Ekim 1998, Cumartesi

MİT ‘karar’ bekliyor

Sedat ERGİN

Yeraltı dünyasıyla ilişkilerde MİT usüllerinin dışına çıktıkları sonucuna varılan 8-9 kişilik bir grubun durumu, Başbakan Yılmaz'ın kararını bekliyor. Yılmaz'ın kararı sonucu bu kişiler ya mahkemeye sevkedilecek ya da MİT'le ilişkileri kesilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı içinde yürütülen soruşturmalarda yeraltı dünyası ile ilişkilerinde teşkilat usüllerinin dışına çıktıkları sonucuna varılan 8-9 kişilik bir grubun durumunun yargıya intikal ettirilip ettirilmeyeceği sorusu, Başbakan Mesut Yılmaz' ın kararını bekliyor. Bu listedeki MİT görevlileri arasında önceki gün teşkilatla ilişkisi kesilen Mehmet Eymür , Alaattin Çakıcı ile ilişkileri nedeniyle kamuoyunun gündemine gelen Yavuz Ataç ve geçmişte Eymür' ün maiyetinde çalışan Duran Fırat gibi isimler yer alıyor. Söz konusu soruşturmalar, büyük ölçüde Başbakanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı Kutlu Savaş 'ın hazırladığı Susurluk raporunda yer alan tavsiyelerin bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Soruşturmalarda, MİT görevlilerinin parasal ilişkileri incelemeye alınırken, malvarlıklarında artış olup olmadığı ve özellikle yeraltı dünyası ile ilişkilerinde teşkilatın kurallarının dışına çıkıp çıkmadıkları sorularına yanıt arandı. Soruşturmalar sonucunda, bu görevlilerin haksız kazanç elde etme, maddi menfaat sağlama gibi bir kusurlarının bulunmadığına kanaat getirildi.

AKLANDILAR

Bir başka deyişle, söz konusu MİT görevlileri parasal soruşturmadan ‘‘aklanarak’’ çıktılar. Buna karşılık, MİT Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturmaya konu olan MİT görevlilerini, özellikle yeraltı dünyası ile ilişkilerinde kusurlu buldu. MİT görev talimatı, teşkilat mensuplarının ‘‘yurtiçinde’’ bilgi almak amacıyla kanun dışı örgütlenmelerin içine sızmalarına izin veriyor. Aynı şekilde, ‘‘yurtdışında’’ yürütülen operasyonlarda da, sakıncalı kişilerin kullanılması mümkün olabiliyor. Ancak kurulan ilişkilerin yürütülen operasyonlarla sınırlı kalması şart. Operasyonun bitiminde ilişkinin kesilmesi gerekiyor. Operasyon sonrasında ilişkinin sürmesi halinde de, MİT görevlisinin bu durumu üst makamlara rapor etmesi zorunluluğu var. Mehmet Eymür' ün yurt dışında operasyonel amaçlı olarak kullandığı sakıncalı şahıslarla ilişkilerini operasyon sonrasında da teşkilat usüllerine aykırı olarak yürüttüğü sonucuna varıldı.

EYMÜR - YEŞİL

Eymür' ün ilişkisini koruduğu şahıslar arasında Yeşil' in (Mahmut Demir) de bulunduğu tahmin ediliyor. Soruşturmaya konu olan MİT mensuplarının bir bölümü, Yavuz Ataç örneğinde olduğu gibi emekliliğini isteme yolunu seçerken, emekliliğe yanaşmayanlar hakkında MİT Teşkilat Yasası'nın 19. maddesinin işletilmesi yoluna gidildi. Teşkilat mensuplarının başka kurumlara atanmalarını mümkün kılan söz konusu 19. madde şöyle: ‘‘MİT fiili kadrosuna dahil personelden, teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar gözönüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, MİT Müsteşarının teklifi ve Başbakan'ın uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa haklen atanırlar.’’ Bu madde işletildiğinde, MİT'in Azerbaycan'daki darbe girişiminde kusurlu bulunan eski Bakü Temsilcisi Ertuğrul Güven' in kadrosunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmesinde olduğu gibi, teşkilat mensupları ilgisiz bir devlet kurumuna gönderilerek, memuriyetinden istifaya zorlanabiliyor. Benzer şekilde, Mehmet Eymür de önceki gün MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun 'un 19. maddeyi işleterek talepte bulunması üzerine Başbakan Mesut Yılmaz tarafından Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü emrine memur olarak verildi. Yeraltı dünyasıyla ilişkelerinde kusurlu bulunan ve bu haliyle hukuku çiğnediklerine hükmedilen MİT görevlileri, yasal işlem için mahkemeye verilecekler mi? Örneğin, Alaattin Çakıcı ile ilişkilerini itiraf eden Yavuz Ataç' ın emekli olmasıyla birlikte, dosya kapanacak mı? Yoksa Ataç , adalet önünde hesap verecek mi? Bu sorunun yanıtı, Başbakan Yılmaz' ın vereceği kritik bir kararı bekliyor.

2 SEÇENEK VAR

Çünkü MİT Yasası'nın 26. maddesi, ‘‘MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması Başbakan'ın iznine bağlıdır’’ hükmünü içeriyor.

Yılmaz' ın önünde iki seçenek var:

1) Yetkisini kullanarak, bu MİT görevlilerini mahkemeye sevketmek (ya da)

2) Teşkilatla ilişiklerinin kesilmesiyle yetinmek.