Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1957

1/1/1957 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

mehmetali_erbil 

08 Şubat 1957: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil İstanbul'da doğdu.

 

20 Şubat 1957: Ord. Prof. Dr. Sadri Maksûdî Arsal, İstanbul'da öldü. 1878 Kazan doğumlu, TBMM 1.nci dönem milletvekili Sadri Maksudi, Kazan Türkleri arasında 'Satretdin Nizametdinovich Maksudov' olarak da biliniyor.

 

23 Şubat 1957: Küba'da gerilla savaşı - Fidel Kastro ve arkadaşları Küba'da gerilla savaşını başlattılar.

25 Mart 1957: Avrupa Ortak Pazarı (AET) kuruldu.

Emin Çobanoğlu (1901-1983)

27 Mart 1957: Emin Çobanoğlu (1901-1983) Millî Emniyet Hizmeti Reisliğine velaleten tayin oldu. 1901 yılında Serez'de doğan Emin Çobanoğlu, Harp Okulu mezunudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış, Kurmay Albay rütbesi ile 27 Ağustos 1954 tarihinde MAH Riyâseti'ne katılmıştır. Burada iken ordudan istifa edip, sivil olarak çeşitli görevlerde de bulunduktan sonra, 27 Mart 1957 tarihinde, Behçet Türkmen'in ayrılması ile boşalan MAH Reisliği'ne vekâleten tayin edilmiştir. Bu görevi 18 Nisan 1957'ye kadar yürüten Emin Çobanoğlu, aynı tarihte vekâleten görevlendirilen Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'a görevi devretmiş, onun da 23 Eylül 1957 tarihinde ayrılması ile tekrardan MAH Reisliği'ne vekâleten tayin edilmiştir. 21 Kasım 1957 tarihine kadar bu görevi yürüten Emin Çobanoğlu, Hüseyin Avni Göktürk'ün MAH Reisliği'ne atanması üzerine Teşkilât'ta "Mütehassıs Müşavir" olarak çalışmaya devam etmiş ve 18 Temmuz 1960 tarihinde emekli olmuştur. Fransızca ve Yunanca bilen Emin Çobanoğlu, 1983 yılında vefat etmiştir.  (MİT Tarihçesi)

 

07 Nisan 1957: Kızılay Kan Merkezi açıldı.

Ahmet Salih Korur (1905-1982)

18 Nisan 1957: Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur (1905-1982) vekaleten Milli Emniyet Hizmeti Reisliği'ne atandı. 1905 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Salih Korur, Topkapı Askerî Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra, Millî Mücadele döneminde Ankara'da askerî fabrikalarda çalışmış, 1925 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memuriyete başlamış ve burada 20 yıl çalışarak Genel Müdürlük görevine kadar yükselmiştir. Bu arada, Hukuk öğrenimine başlamış ve 1935 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1946 yılında Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü'ne, 1950 seçimlerinden sonra da Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirilmiş ve 27 Mayıs 1960 tarihe kadar bu görevde kalmış, aynı tarihte emekli olmuştur. Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde 18 Nisan 1957-23 Eylül 1957 tarihleri arasında birinci defa, 21 Temmuz 1959-02 Ekim 1959 tarihleri arasında ikinci defa Hizmet Reisliği'ne vekâlet eden Ahmet Salih Korur, 2 Şubat 1982 yılında vefat etmiştir. (MİT Tarihçesi)

 

06 Mayıs 1957: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana ve Bursa'da işçi sendikaları kapatıldı.

 

07 Ağustos 1957: Oliver Hardy öldü - Ünlü komedyen, 20. Yüzyıl sinemasının unutulmaz tiplerinden Oliver Hardy (1892-1957) öldü.

 

01 Eylül 1957: Türkiye Kömür İşletmeleri faaliyete geçti.

1925-26 yıllarında Ankara Bent Deresi 

11 Eylül 1957: Ankara'da Bent Deresi'nin taşması sonucu 133 kişi sele kapılarak öldü.

 

16 Eylül 1957: İstanbul Bakırköy'de 12 bin konutluk yeni bir yerleşim biriminin temeli atıldı. Bu yerleşim birimine Ataköy adı verildi.

 

23 Eylül 1957: Emin Çobanoğlu (1901-1983) Millî Emniyet Hizmeti Reisliğine vekaleten tayin oldu. (MİT Tarihçesi)

 

02 Ekim 1957: Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin temeli atıldı

 

03 Ekim 1957: Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu (1895-1958), 6 Haziran 1956 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 3 Ekim 1957 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

 

04 Ekim 1957: İlk uydu - Rusya ilk yapay uydu Sputnik 1'i uzaya fırlattı.

 

11 Ekim 1957: Org. İbrahim Feyzi Mengüç, Genelkurmay Başkanlığı görevine başladı.

17 Ekim 1957: Fransız yazar Albert Camus, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Cumhuriyet

03 Kasım 1957: SSCB, Sputnik 2’yi uzaya fırlattı. Uyduda bulunan Layka adlı Rus köpeği, uzaya giden ilk canlı oldu. AP

Hüseyin Avni Göktürk (1901-1983)

21 Kasım 1957: Hüseyin Avni Göktürk (1901-1983) Millî Emniyet Hizmeti Reisliğine tayin oldu. 1901 yılında Niğde'de doğan Hüseyin Avni Göktürk, 1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Cenevre Hukuk Fakültesi'nde mastır, Berlin Hukuk Fakültesi'nde doktora yapmış ve 1934 yılında yurda dönmüştür. Yurda dönünce, Ankara Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri'nde öğretim üyeliği yapmış ve 1940'da Profesör olmuştur. 1946 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmış, 1954-1957 yılları arasında Milletvekili olarak Parlamento'da bulunmuş, bu süre içinde Adalet Bakanlığı ve 5 ay da İçişleri Bakan Vekilliği yapmıştır. Milletvekilliği sona eren Prof. Dr. Hüseyin Avni Göktürk, 20 Kasım 1957'de MAH Reisliği'ne atanmış, 21 Kasım 1957 tarihinde göreve başlamış, 21 Temmuz 1959 tarihine kadar Reislikte kalmış, aynı tarihte Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmiş ve Teşkilât'tan ayrılmıştır. 1966-1975 yılları arasında Niğde Senatörü olarak yeniden Parlamento'ya dönen Hüseyin Avni Göktürk, 1983 yılında vefat etmiştir. (MİT Tarihçesi)

 

06 Aralık 1957: Rus uydusuna karşı ABD'nin uzaya uydu fırlatma çabası başarısız oldu. Vanguard roketi kalkışta patladı.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50