Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1941

1/1/1941 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

 

1941 : MAH Mardin Yuva Âmirliği'nin kuruluşu. (MİT Tarihçesi)

 

13 Ocak 1941: James Joyce öldü - İrlandalı yazar James Joyce öldü. Joyce "Ulysses" ile hatırlanır.

 

04 Şubat 1941: Ticaret Ofisi kuruldu.

 

24 Şubat 1941: Ülkenin iaşe (yedirip, içirme, besleme) işlerini düzenlemek, yönetmek ve kontrol amacıyla, Ticaret Bakanlığı"na bağlı olarak çalışacak 'İaşe Müsteşarlığı' kuruldu.

 

24 Mart 1941: Türk-Rus Deklarasyonu 1941: Türkiye saldırıya uğrarsa Rusya tarafsızlığını koruyacak.

 

28 Mart 1941: Wirginia Woolf öldü - İngiliz kadın yazar Wirginia Wolf intihar etti.

01 Mayıs 1941: Sinema tarihinin en iyi filimleri arasında sayılan Orson Welles'in "Yurttaş Kane"i gösterime girdi.

 

28 Mayıs 1941: Virginia Woolf, kocası Leonard'a dokunaklı bir veda mektubu bıraktıktan sonra, ceplerine taş doldurup Ouse Irmağı'nda intihar etti.

 

18 Haziran 1941: Türk-Alman Dostluk Antlaşması imzalandı.

 

22 Haziran 1941: Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni istila etti. Türkiye, Almanya-Sovyetler Birliği savaşı karşısında tarafsızlığını ilan etti.

 

23 Haziran 1941: Refah gemisi Kıbrıs yakınlarında bir torpille batırıldı.

03 Temmuz 1941: Ankara Devlet Konservatuarı ilk mezunlarını verdi.

 

07 Temmuz 1941 : Şükrü Âli Ögel'in MAH Reisliği'nden istifa etmesi. (MİT Tarihçesi)

Mehmet Naci Perkel (1889-1969)

01 Ağustos 1941: Mehmet Naci Perkel (1889-1969) Millî Emniyet Hizmeti Reisliğine tayin oldu. 1889 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Naci PERKEL, Harp Okulu mezunu olup, 1909'da Teğmen olarak orduya katılmış ve Balkan Savaşı (1912-1913)'nda görev almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi'nde savaşmış, 1915 yılında Kut-ül-Ammara'da İngilizlere esir düşmüş ve 5 yıl süreyle Hindistan'daki kamplarda tutulmuştur. 1920'de esaret hayatının sona ermesi üzerine İstanbul'a gelen Mehmet Naci PERKEL, 1922 yılı başında Millî Ordu'ya katılmış ve Batı Cephesi'nde bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde, 1929 yılında Kurmay Binbaşı olarak MAH Riyâseti emrine tayin edilmiş, 1934'de Reis Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Aynı yılın sonlarında, Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş ve aynı göreve sivil olarak devam etmiştir. Şükrü Âli ÖGEL'in ayrılması ile boşalmış bulunan Teşkilât Reisliği'ne 1 Ağustos 1941 tarihinde tayin olunmuş, 3 Eylül 1953 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. 13 Ekim 1953 tarihinde Bağdat Büyükelçiliği'ne atanmış, 1954 yılında yaş sınırı sebebiyle görevinden ayrılmış ve 1969 yılında vefat etmiştir. (MİT Tarihçesi)

 

14 Ağustos 1941: İngiltere ve Sovyetler ortak bir nota ile Montreux Anlaşması'na bağlılıklarını bildirdiler.

 

21 Kasım 1941: Yüksekokullarda ‘Türk İnkılap Tarihi’ zorunlu tutuldu.

07 Aralık 1941: Pearl Harbor Baskını - Japonlar ABD'nin Pasifik donanmasını Pearl Harbor'da ani bir baskınla yok ettiler. Böylelikle ABD'de de 2. Dünya savaşına taraf oluyordu. Pearl Harbor baskını hafızalara yeretmiştir.

 

11 Aralık 1941: Savaş ilanı - İtalya ve Almanya, ABD'ye resmen savaş ilan ettiler. Cephe genişliyor, savaş iyice kızışıyordu.

 

17 Aralık 1941: Türkiye genelinde, ekmeğin "karne" ile dağıtılmasına karar verildi. Karne ile ekmek dağıtımına Ocak ayında başlanırken; aile reislerinden alınan beyannamelere göre herkese, adına düzenlenmiş bir "ekmek karnesi" verildi.

 

25 Aralık 1941: Buğday Koruma Vergisi kaldırıldı. İstanbul çevresinde yetiştirilen yulaf, buğday ve arpaya devlet tarafından el konuldu.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50