Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

Uyuşturucudan Susurluk'a 43 - Alaaddin Yüksel

8/11/2001 - 11:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

Uyuşturucudan Susurluk'a dizimizin bu bölümünde zamanın Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in TBMM Susurluk Komisyonu'ndaki ifadesine yer veriyoruz.

Alaaddin Yüksel, Emniyet Genel Müdürü iken, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından bir gece baskınıyla görevden alınmış ve bu olay basında büyük yankı uyandırmıştı.

Yüksel'in adının geçtiği bir diğer olay "Nesim Malki'nin öldürülmesi" ile ilgiliydi. Alaaddin Yüksel'in Emniyet Genel Müdürlüğü zamanında iki polis müfettişinin Malki cinayetinin tüm ayrıntılarıyla anlatıldığı bir 'bilgi notu' hazırladıkları ve bunu Genel Müdüre ilettikleri iddia ediliyor, o tarihte Balıkesir Valisi olan Yüksel ise böyle bir notun varlığını inkar ediyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü karıştıran bu olay neticesinde, söz konusu notun imza karşılığında Yüksel'in Özel Kalem Müdürüne verildiği belirledi.


Alaaddin Yüksel
09 Ocak 1997

BAŞKAN - Hoş geldiniz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, hoş bulduk efendim.

BAŞKAN - Efendim, bizim Komisyonumuzun görevini, ben, size söyleyeyim. Niçin kurulduk; yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantılarıyla, Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla bu Komisyonumuz kurulmuş bulunmaktadır. Yani, kısa ismiyle mafya -devlet diyorlar, biz devlet demiyoruz- güvenlik güçleri, siyasetçi ilişkisi içerisindeki olayları biz araştırıyoruz; bu konuda kuruldu. Onun için siz de bu konuda ne biliyorsanız cevap verin. Baştan, kendinizi kısaca tanıtmak üzere söze başlayın, bilahare, bizim, tatmin olmadığımız veya sormak istediğimiz konularda sorularımız olacak, onlara da cevap vermenizi istiyoruz. Yalnız, bir şeyi söyleyeyim bu arada da; tabiî, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapıyoruz. Şöyle bir düşünce sakın olmasın -böyle bir düşünce olacağını da zannetmiyorum- biz, ancak, ilgili makamlara veririz, burası mahkeme değil, ki biz de mahkeme değiliz doğrudur; efendim burası sorgulama yeri değildir, evet, biz sorgulama da yapmıyoruz; ama, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu olayların önlenmesi için gerekli olan tedbirleri elbette ki burası alacak; çünkü, Türkiye'de en üst kurum burasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde hiçbir güç, kuvvet, kişi ve kurum tanımıyoruz ve yok da; zaten demokrasinin gereği de bu. Bu çerçeve içerisinde biz bilgi istiyoruz ve açık kalplilikle her şeyi söyleyin ki, biz, görevimizi yapabilelim; aksi takdirde, biz, görevimizi yapamayız. İki türlüdür görevimiz, nedir, bir; bu olayların failleri kim? Bunları biz araştırıyoruz. İkincisi de, bu olaylarda ne tedbirler alınabilmeli; o da, siz de takdir edersiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi. Bu bakımdan, bütün açıklığıyla bize bilgi vermenizi bekliyoruz. Söz sizde bu çerçeve içerisinde. Buyurun

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, zatı âlinizi ve tüm Kurul üyelerini önce saygılarımla selamlıyorum. Bendeniz, Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel. Mülkî idare amiriyim, polis kökenli değilim ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 25 yıldan beri idarenin bütün kademelerinde görev yaptım. 20 yıl kaymakamlık, bir süre vali yardımcılığı ve 3 yıla yakın bir süre de Trabzon Valiliği görevlerinde bulundum. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine 14 Nisan 1996 tarihinde başladım. Genel olarak durum bu. Ben, biraz önce zatı âlinizin ifade ettiği gibi, bu Komisyonun çok önemli bir görev ifa ettiğini düşünüyorum ve hem yaptığım iş itibariyle hem de Türk polisinin çalışması bakımından bütün iş ve işlemlerimizin açıklık içerisinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ve hemen her iş ve işlemde açık davranmamız gerektiğini düşünüyorum; çünkü, açıklık, giderek, belki güveni ve ondan sonra, bizim hizmetlerimizde çok önemli olan, belki destek dediğimiz, halk desteği dediğimiz konunun sağlanmasına yönelecektir. Bu anlamda, müsaade ederseniz, hemen, sorunuzun başında Susurluk olayıyla ilgili görüşlerimi arz etmek istiyorum. Şimdi, Susurluk hadisesi, genel itibariyle bu sorunun cevabı hep emniyet teşkilatından alınmak istendi Susurluk olayının cevabı. Şimdi, Susurluk olayının önce oluşunu ve mahiyetini kısaca arz etmek istiyorum ve Susurluk olayının Türk polis teşkilatıyla ilintisinin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi, Susurluk'taki kaza, bilindiği gibi, Balıkesir yakınlarında Susurluk İlçesi civarında oldu ve olay yeri itibariyle de tamamen Jandarma Genel Komutanlığının taşra teşkilatının sorumluluk alanı içerisinde meydana geldi. Yani, olaydan sonra, olayda ölü ve yaralılarla ilgili tutanaklar, bunun dışında, kaza mahallinde yapılması gereken her türlü teknik birtakım işlemler, tamamen Jandarma Genel Komutanlığının taşra teşkilatı tarafından yapıldı. Biz, Susurluk'la ilgili ne yaptık emniyet teşkilatı olarak; bizi, Susurluk meselesinde, evvelemirde -Susurluk olayında bizim bir meslektaşımız vardı, olayın içerisinde bir meslektaşımız vardı- bu meslektaşımızın o kaza mahallinde ne yaptığı, ne amaçla bulunduğu ilgilendiriyordu ve bu anlamda da, kazadan hemen sonra, derhal müfettişlerimizi görevlendirdik ve bizim bu manada aydınlatmamız konusunda arkadaşlarım çalışma yapmaya başladılar. Olayın ikinci bir boyutu, bize, hemen kazadan sonra, önce Susurluk Savcılığı, ondan sonra, kısa bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul DGM Başsavcılığında, kazadan kısa bir süre sonra gelen yazışmalardan sonra, istenen birtakım bilgi ve belgelere dayalı olarak, biz, olaya mülâki olmaya başladık. Neydi, neleri biz incelemeye başladık; Susurluk Savcılığının olaydan hemen sonra bize çekmiş olduğu faksta, olay mahallinde 7 tane silah bulunduğunu, bu 7 tane silahın genel nitelikleri itibariyle kimler adına kayıtlı olduğunun çok acele incelenmesi meselesiydi. Arkadan kısa bir süre sonra, yine bu yazışmalardan hemen sonra, olay mahallinde silah uzmanı olduğu ifade edilen veya verildiği ifade edilen birtakım belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilip verilmediğini yine bize sordular. Bir üçüncü konu da, basından bizim aldığımız -ki oradan gelmedi- basından, bunların yeşil pasaport taşıdığı yolunda bir iddiaydı. Kaldı ki, sonradan yaptığımız incelemede, tutanaklar arasında yeşil bir pasaport yoktu; ama, basından böyle bir iddia vardı. Dolayısıyla, biz, bunlara dayalı çalışmalarımıza; yani, iki açıdan bir Hüseyin Kocadağ'la alakalı yaptığımız idarî soruşturma, ayrıca yine yargı yerlerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne vaki gelen sorulara cevap verme ve bu konuda yaptığımız araştırmalarla alakalıydı ve biz olaya böyle dahil olduk. Hüseyin Kocadağ ile ilgili yaptırdığımız inceleme sonucunda, Hüseyin Kocadağ, İstanbul'da bir polis okulumuzun müdürüdür ve şu anda, Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 22 tane polis okulu vardır. Polis okulları, idarî statümüz itibariyle, direkt Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Tüm izinlerini ve buna taalluk eden işlemlerini bizim muadeletimizle yaparlar. Ancak, olayda adı geçen Hüseyin Kocadağ'ın, görev yerinden izin almadan ayrıldığı ve havayoluyla İzmir'e gittiği, İzmir'de, yine, kendisini Sedat Bucak'ın yakın korumalarının karşıladığı ve orada otelde kaldıkları ve bu arada, Ege'de bazı geziler yaptıkları, dönüşte de malum trafik kazasının meydana geldiği yolunda genel özet itibariyle böyle bir durum vardı. Silahlarla ilgili yaptığımız soruşturmada ise, genel itibariyle, 7 tane silahın bize gelişinden sonra, tüm il müdürlüklerine, valiliklere ve bu arada Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bu silahların kendileri tarafından satılıp satılmadığına dair süratli bir yazışma yaptık ve yaptığımız ilk yazışmadan birkaç gün sonra, sadece 3 silahın; yani, bu 7 silahtan 3 silahın bir tanesinin Hüseyin Kocadağ Diyarbakır'da dosyaları olan zatî silah olduğu, Sedat Bucak'ın yine Ankara'da bir vatandaştan devir suretiyle aldığı -şu anda ismini hatırlayamadığım bir vatandaş tarafından devir suretiyle satın aldığı- ve de Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlendiği...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sedat Bucak'ın satın aldığı...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet efendim.

BAŞKAN - Yanlış olmasın, Çatlı'nın ki öyle.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Pardon, düzeltiyorum, özür dilerim efendim. Düzeltiyorum; Sedat Bucak'ın Makine Kimyadan satışına dair belgeleri geldi.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bir silah...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet efendim, bir tek silah ve Sedat Bucak'ın da yine bir vatandaştan devir suretiyle, Çatlı'nın -düzeltiyorum- devir suretiyle İstanbul Valiliği tarafından yapılan soruşturmalara dayalı olarak bir silah ruhsatı aldığı anlaşıldı. Bu evrakları incelediğimde, silah ruhsatlarını incelediğimizde, 6136 sayılı yasanın ilgili yönetmeliğin 7.nci maddesine göre, hayatın harici ve ciddî manada dış tehlikeye maruz kalmasını düzenleyen 7.nci maddesi uyarınca, İstanbul Valiliği tarafından bir evrak hazırlandı. Bu evrakta, kendisinin, yanlış hatırlamıyorsam iş sahibi olduğu; yani, tekstil ticaretiyle uğraştığına dair bir adres gösterdiği ve üzerinde çok para taşıması nedeniyle hayatının ciddî dış tehlikelere maruz kaldığından bahisle böyle bir talepte bulunuyor ve İstanbul Valiliği tarafından tekemmül ettirilen dosyalar Ankara'ya geliyor ve 7.nci madde uyarınca da, elbette diğer silah ruhsatları gibi işleme tabi tutuluyor ve de bu işlem tekemmül ettiriliyor. Geriye kalan 4 silah, il valilikleri ve dolayısıyla emniyet müdürlüklerinin kayıtlarında çıkmadı; yani, yaptığımız tüm çalışmalarda çıkmadı. Bunun üzerine, silahların kaynaklarına dayalı olarak, İnterpol kanalıyla, silahların üretildiği fabrikalara soru sorduk.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 4 silah için...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - 4 silah için. Evet efendim. Özellikle Baretta nitelikli silahlarla ilgili olarak İtalyan Baretta fabrikasına bu sorulduğunda, bunların İsrail'e satılmış olduğunu yine bildiriyor ve nihayet, bu silahların Türkiye'ye satılabileceğinden bahsediyor ve bu konuyla ilgili de yaptığımız araştırmada, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında bir ön satın almayla alakalı -silah satışlarında usul böyleymiş, ben de yeni öğrendim- tüm Batı ülkeleri bir ülkeye silah satışı yaparken ön taahhüt belgeleri; yani, o silahların Emniyet teşkilatında başka hiçbir kuruluşta kullanılmayacağını, başka amaçlarla kullanılmasına izin verilmeyeceğine dair bir ön taahhüt alıp, bu taahhütlere dayalı olarak bilahare siparişlerin yapıldığını ifade ettiler.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Hangisinin, bu 4 silahın İsrail tarafından mı, Türkiye tarafından mı?

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Genel.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır. ben genel olarak söylüyorum. Sorduk, sadece bir Baretta silahın İsrail'e satıldığı ifade ediliyor, diğerlerinin kayıtlarını bulamadık efendim. Şimdi, mesela, Tarık isimli bir silah var şeyin içerisinde. Yani, muhtelif yerlere şey yaptık, henüz daha onlardan cevap ulaşmadı bize. Sadece bir tek silahın, bu söylediğim mekanizma içerisinde, İnterpol kanalıyla yapılan yazışmada ifade edildi; fakat, bu gelen bilgilerden sonra, Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm depo kayıtları vs. incelendiğinde böyle bir silahın kayıtlara girmediği görülmektedir.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, affederseniz, ben karıştırmamak için lafı düzeltmek... Yani, şunu mu demek istediniz, böyle mi anlayalım; İtalya, bu silahı İsrail'e satarken İsrail emniyetinden taahhüt almış; öyle anladım ben.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim. İtalya, bu silahın İsrail'e satıldığını söylüyor. Biz de, bilahare, İsrail'e soruyoruz bunu, İsrail diyor ki; bizden silah alma konusunda Türkiye'yle bir taahhüt yapıldı, Türkiye'ye Baretta türü silahlar satma konusunda bir taahhüt yazışması yaptık.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Bu silah satılmış mı bu arada?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, burada tabiî bunun gidip mahallinde belki incelenmesi gerekiyor. Şimdi son durumu arz edeceğim size. Şimdi, biz, bunu dosyalarını burada çıkardığımızda, bize gelen, ki yaptıkları ön sözleşme belgelerini falan da koymuşlar yaptığımız İnterpol yazışmasının arkasına, bunu arkadaşlarıma tetkik ettirdiğimde, bunların bir ön sözleşme belgesi olduğu ve dolayısıyla, satıma dayalı bir belgeyi ifade etmediği, bütün silah alımlarında böyle bir belge teatisinin yapıldığı, dolayısıyla; depolarımızı da incelediğimizde böyle bir silaha rastlamadık. Yani, ilgili birimlerle de, hatta, Özel Harekâtın depoları içerisinde de incelemeyi yaptırdık. Şimdi, olayı, tabiî mülkî müfettişleri de inceliyor, DGM Savcılığı da inceliyor. Şimdi, bir kez daha -evvelki gün zannediyorum- İnterpol’e bunların satılıp satılmadığının resmen bildirilmesi; çünkü, taahhüt ön sözleşme denilen yazıda, Baretta silahların, bir miktar Baretta silahın ve mermi vs. listesi var. Fakat, bu listede gösterilen silahlar Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına girmemiş, dolayısıyla, bir ödenti yapıldığına dair de bütçemizde herhangi bir şeyin olmadığı anlaşılmaktadır. Şimdi, İnterpol Teşkilatı kanalıyla İsrail'e bir kez daha bunların satılıp satılmadığını, net olarak hangi tarihte satıldığı, miktarlarının çok net olarak bildirilmesi konusunda, şimdi, arkadaşlarım, zannediyorum iki gün önce tekrar yaptılar ve gönderdiler efendim.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Benim söylediğim doğru ama, ön satış sözleşmesinde diyorsunuz hüküm var, polise satılan bu silahlar başkasına satılamaz, o kayıt var diyorsunuz; belki daha önce satılmamış değil.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Bir şeyi daha açıklamanız adına, İsrail'le yapılan bu ön bilgi belge teatisi, o satılan Baretta marka silah için midir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, Baretta silah, o metinde Baretta bir tane değil efendim; yani, çok sayıda Baretta var.

BAŞKAN - M-5'lerde yok mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Var, başka tür silahlar da var o yazının içerisinde.

BAŞKAN - Bir miktar silah satışı diyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Baretta olduğu için onu şey yapıyorum. Listedeki silahla karşılaştırmak için biz bunu araştırdık. Bizi şimdi ilgilendiren, o 7 tane silahın içerisinde Baretta; diğer 3 tane silahın şirketlerine yazdık, şey yapamadık, o yabancı menşeini tespit edemediğimiz olanları. Şimdi, Baretta, İtalya'ya yazdığımızda, İtalya bu silahın, numarasını verdiğimiz silahın İsrail'e satılmış olduğunu ifade ediyor ve de İsrail'e İnterpol kanalıyla soruyoruz, bize diyor ki, bu konuyla ilgili Türkiye'ye bu ön sözleşmede bu silahların satılması konusu falan orada çok büyük bir netlik yok. Yani, ekte gönderilmiştir falan diyor. Şimdi, yazının mahiyetine baktığınızda şu anda elimizde bu belge bizim. Arkadaşlarım teknik olarak diyorlar ki -ben bu olayı bilmem; yani, teknik olarak da bilmem- bu belge, üzerinde bahsi geçen bu sözleşme bir genel müdür yardımcımızın da şeyi var

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Hangi genel müdür yardımcısı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Zannediyorum ayniyat işlerine bakan Ertuğrul Ogan arkadaşımız olabilir efendim. O bir genel müdür yardımcımızın şeyi var belgede...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Parafı var.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Parafı var. Kendileri diyorlar ki, bütün silah alımlarını, bütün dünya ülkelerinde silah talep ederken böyle bir karşılıklı sözleşme yapılıyor; ama, bunu yaptıktan sonra alıp almama şeyi de olabilir. Yani, gönderirsiniz, almazsınız vazgeçersiniz.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Ama o silah, şimdi, Türkiye'de bu kazada çıktı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi kayıtlarda öyle görülüyor efendim, fakat, bu silah gerçekten satıldı mı satılmadı mı; bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi, ikinci kez İstanbul DGM Başsavcılığının ve mülkî müfettişlerinin isteği üzerine, iki gün önce, bütün depo sayımları falan bitti. İsrail'e tekrar İnterpol kanalıyla net olarak bunların satılıp satılmadığı, kaç paraya satıldığı ve adetlerinin çok daha net olarak açıklanması konusunda İnterpol kanalıyla gönderildi. Zannediyorum birkaç gün sonra oradan net olarak cevabı gelmiş olacaktır. Bir başka konu, pasaportlarla alakalı. Yaptığımız tespitte, Abdullah Çatlı'nın, Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı, 10 değişik pasaportla ve değişik isimlerle çıktığını tespit ettik. Özellikle 1994'ten günümüze kadar 122 kere yurtdışına çıktığını tespit ettik. Bunlar genellikle Mehmet Özbay, Mehmet Özbey, İstanbul'da yakalandığı bir başka isim...

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Şahin Ekli.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet, Şahin Ekli adına bir tek yeşil pasaport, sadece hususi pasaport bizden alınmış, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış, Maliye Bakanlığından birinci sınıf müfettiş unvanıyla alınmış. Diğerlerinin hepsi, genel itibariyle, Londra Büyükelçiliğimizden alınmış efendim.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Konuyu bir daha söyler misiniz. Londra Büyükelçiliğimizden pasaportların...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yeşil pasaport hariç diyor...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Yeşil pasaport hariç diğerlerinin Londra Büyükelçiliğimizden alındığı...

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Tek isim olarak Mehmet Özbay adına mı alındı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim değişik isimler...

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Londra'daki de mi öyle?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hepsi öyle efendim. Mehmet Özbay, Mehmet Özbey, biraz önce söylediğimiz Şahin Ekli gibi.

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Onlar da Londra'da...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet efendim, bunlar da muhtelif tarihlerde ikişer kez, kaybettiğinden, zayi ettiğinden bahisle hep şeylerini değiştirmiş; yani, 10 Türk pasaport kullanmış. Bunlardan bir tanesi Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış ve birinci sınıf maliye müfettişi sıfatıyla almış ve bu belgede de Maliye Bakanlığından düzenlettiği matbu, tüm devlet memurlarının bu pasaportu almaya matuf düzenlettiği belgede, zannediyorum bir daire başkanı, adı Çetin Karcı ve Kırcı olan bir daire başkanının imzası taklit edilmek suretiyle gönderilmiş ve bu pasaport Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarımızdan...

METİN ÖNEY (İzmir) - Sahte yani.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Pasaport sahte değil, pasaporta dayanak teşkil eden evraklar sahte. Bizim pasaportumuz sahte değil.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Affedersiniz, yurtdışında yeşil pasaport verilmez mi? Elçilikler yeşil pasaport düzenlemezler değil mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Kesin bu yani.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sadece, biliyorsunuz diplomatik pasaportu Dışişleri Bakanlığı, yeşil pasaport dediğimiz bu pasaportu da belirli derecelerdeki kişiler veya yasada öngörülen kişiler alıyor. Onu da, sadece Emniyet Genel Müdürlüğü yapıyor. Şimdi, onların iller tarafından verilmesi konusunda da çalışma yapıyoruz efendim. Ortalama olarak, Emniyet Genel Müdürlüğünden, günde 450 ile 500 arasında yeşil pasaport veriyoruz. Açıkça ifade edeyim ki, verdiğimiz pasaportlardan, sahte belgelere dayalı evrakla, her gün ortalama olarak bir veya iki yeşil pasaport alındığını tespit ettik. Peki, belki, neden veriyorsunuz diyebilirsiniz; iki yolu seçeceksiniz -yani, 500 kişi, ki günlük pasaport veriyoruz, sabah bırakıyorsunuz nihayet ertesi gün alıyorsunuz pasaportunuzu- ya bir kişiyi yakalayacağım diye her başvurana iki ay sonraya gün vereceksiniz veya bütün dünyada olduğu gibi riski göze alacaksınız; yani, günlük vereceksiniz. Ben, bu konuda ancak bu konuda, arkadaşlarımız daha dikkatli davranabilir miydi bana sorarsanız; arkadaşlarımız bu konuda daha dikkatli davranabilirlerdi. Çünkü, bize bütün bakanlıkların yeşil pasaport talebine havi belgeleri imzalamaya yetkili kişilerin imza sirkülerleri var. Yani, çok dikkatli bakılırsa, bunları belki tespit etmek mümkün olabilir. Bu manada da görevlerinde yeteri dikkati...

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Genel Müdür, bu yeşil pasaportta son imza kimin? Son uygulamada? Bu olay için söylemiyorum.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim yeşil pasaporta son imzayı orada bir şube müdürü arkadaşımız şey yapıyor.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Genel yani.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Genelde böyle tabiî. Zaman zaman başkomiser arkadaşlar, şubeye bakan başkomiserler yapmışlar. Yani, merkezde bile bunun artık tutulmasının hiçbir bana göre...

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - İllere vermeniz bu olay üzerine mi oldu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim, bunun mantığı da yok. Çünkü, bakın, Genel Müdürlüğün önüne gidin. Ben göreve başladıktan sonra en çok dikkatimi çeken şey, Genel Müdürlüğün önüne her gün sabahleyin sıra almak için gelip kuyruğa dizilen insanlar var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok ve Türkiye'nin her yerinden devlet memurları koşarak Ankara'ya geliyor. Bana göre bundan daha yanlış bir şey olamaz.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Şimdi verdiniz mi yeniden?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi çalışma yapıyoruz efendim. Bu olayla bir alakası yok.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sahtecilik azalır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette tabiî. Ben, her şeyin mahallinden yapılmasından yanayım. O bakımdan, bunun derhal mahalline gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum.

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, burada bir de şu var, sadece Abdullah Çatlı'ya verilmemiş, mesela Yaşar Öz'e verilmiş, Berber Yaşar gibi birtakım kişilere böyle yasadışı ...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bunlar, tabiî, arz ettiğim size Susurluk olayıyla bağıntılı olan şeyler. Yani, münferit şeyler sorarsanız onları da size arz edeceğim.

BAŞKAN - Tabiî soracağız.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Yani, genel olarak, bizim, Susurluk olayındaki genel şeyimiz buydu efendim. Bu arada, tabiî, Abdullah Çatlı'nın gerek İnterpol gerekse emniyet kayıtlarına baktığımızda, yurtdışında da çok değişik isimler kullandığı, 1980'li yıllardan sonra Fransa'da uyuşturucudan yakalandığı, Fransa'da 5 yıl hapse mahkûm olduğu, zannediyorum 5-5,5 yıl cezaevinde yattığı, Paris'te bir cezaevinde bilahare yine aynı suçtan dolayı İsviçre makamları tarafından, ki aynı anda Türkiye'yle birlikte iade talebi yapılmış Fransa'ya; ancak, Türkiye'nin cevabına siyasî nitelik kazandırıldığı için iade edilmemiş; ama, İsviçre'nin talebi yerine getirilmiş ve oradan İsviçre'ye gönderilmiş ve İsviçre'de de yine cezaevine konulmuş ve oradan, cezaevinden kaçmış. Orada da zannediyorum, Kurdoğlu, soyadı Kurdoğlu, Ali Kurdoğlu veya Ahmet Kurdoğlu isminde değişik isimler kullanmış efendim. Benim, bu konuda, genel, spesifik arz edeceğim hususlar bunlar. Diğer konularda emirlerinizi beklerim.

BAŞKAN - Bu konularla ilgili, sadece siz Susurluk olayına...

D. FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Silah kullanma olayıyla ilgili, üzerinden çıkan silahla ilgili...

BAŞKAN - Esas soracağımız o. Silah bulundurma şeyi... Bulundurma ayrı, ruhsat ayrı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Çatlı'nın silah...

D. FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Silah bulundurma uzmanı...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bulundurma değil efendim, orada, siz, silah uzmanını mı kastediyorsunuz.

D. FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Evet.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, yine bize, DGM Savcılığından, Genel Müdürlükte silah uzmanı kadrosunun bulunup bulunmadığı ve bu tür belge verilip verilmediğine dair resmî sorular geldi. Ben, silah uzman belgesinin bir örneğini görmedim. Ben gazetelerde gördüm; ancak, gelen yazıyı şey yaptık, sonradan istedik. Bir fotokopisi geldi. Bizim kadrolarımızda silah uzmanı adıyla hiçbir kadro bugüne kadar kullanılmamış, yani silah uzmanı nitelikli hiçbir kadro kullanılmamış, bu konuda, hiç kimse çalışmamış ve böyle bir kadronun olmadığı gibi kayıtlarımızda böyle bir belge tanzim edildiğine dair hiçbir kayıt da yoktur efendim.

METİN ÖNEY (İzmir) - O belgede, benim hatırladığım kadarıyla " silah uzmanı" değil "uzmandır" diyor "yardımcı olunması, silah taşıyabilir" Böyle bir şeyiniz oluyor mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim.

METİN ÖNEY (İzmir) - "Uzmandır" deniliyor, ne uzmanı olduğuna dair bilgi yok. "Yardımcı olunması" deniyor ve bir de "tabanca taşıyabilir"

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Müsaade ederseniz, bir hususu arz edeyim. Şimdi, 6136 sayılı Yasaya ve bağlı yönetmeliklerine göre silah taşıma ve bulundurma uygulaması üç şekilde tezahür ediyor. Bunlardan bir tanesi, halen görevli bulunan ve silah taşıması zaruri olanlar var. İkincisi, yönetmelikte silah taşıması gerekli olanlar, yaptığı iş itibariyle kuyumcular, arıcılar, müteahhitler vesaire gibi. Üçüncüsü de, biraz önce yine arz ettiğim gibi, hayatı ciddî manada dış tehlikeye maruz kalanlardır. Şimdi, bunların iki tanesi valilikler tarafından doğrudan veriliyor. Üçüncüsü, Sayın Bakana vermiş bu yetkiyi, İçişleri Bakanına vermiş. Ancak burada bir özellik daha var. İçişleri Bakanı sadece onay veriyor, dosyalar tekrar valiliğe gidiyor, iade ediliyor; bütün silah ruhsatları ilgili valiliklerce tanzim ediliyor, yani ne İçişleri Bakanlığında, ne Emniyet Genel Müdürlüğünde silah ruhsatı tanzim etmeye matuf bir yetki bulunmamaktadır.

METİN ÖNEY (İzmir) - Bu durum karşısında, şöyle diyebilir miyiz; hiç kimseye, makamı ne olursa olsun, bu vatandaş silah taşıyabilir, mümkündür, müsaittir diye bir belge veremez değil mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ben, size yasayı arz ettim, yani yasanın özü bu. Yasa, silah ruhsatlarının nasıl tanzim edileceğini belirlemiş; Cumhurbaşkanı da aynı ruhsatı taşır, Emniyet Genel Müdürü de, herkes aynı ruhsatı taşır, yani onun dışında ruhsat örneği yoktur.

BAŞKAN - Bu silah taşıma belgesi, yani...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yok bizim öyle bir şeyimiz diyor.

BAŞKAN - Böyle bir şeyiniz yok?..

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi gelelim korumaya, Sedat Bucak'a tayin edilen koruma işine:

BAŞKAN - 6 tane koruma, kurullarından bir tane çıkmış. Sadece ona değil, mesela Berber Yaşar'a da 6 tane koruma verilmiş; bir. İkincisi bizim anlayamadığımız konu, bu Özel Tim'in görevi bellidir. Özel Tim, terör olaylarında kullanılacak; ama, koruma olarak verilmiş. Bu, yönetmeliğe açıkça aykırı. Bunun nedeni ne, bu emri kim vermiş, niçin verilmiş 6 tane, 1 tane denildiği halde? Burada tarihleri var; hangi tarihlerde ne verildiği, koruma kurullarından çıkmış, hepsinde de "1" deniliyor.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Öyle bir diye var mı?

BAŞKAN - Var.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Bir başka anlamda kullanılıyor. Yakın koruma denildi mi, yakın korumanın vasatını korumaya yetkili olan...

BAŞKAN - Bir de değişik şeyler çıkmış Sayın Genel Müdürüm. Merkez Koruma Kurulu Komisyon Kararı 96/16 sayılı ve 4.10.1996 tarihli kararda "Sedat Bucak korumaya alınmış" deniliyor, karşısında da "koruma adedi 1" deniliyor. Yine, İl Özel Koruma Komisyon kararı var. 6.9.1996 tarihli Sedat Bucak özel koruma altına alınmasına karar verilmiş. Koruma adedi orada belli değil. Bir karar daha verilmiş. Merkez Koruma Komisyonu kararı, o da, 25.7...... ilk karar bu. Tarih ve 96/14 sayılı. Sedat Bucak'ın yakın korumaya alınmasına diyor "koruma adedi 1 kişi" diyor. Dosyasında vardır, dilekçesi var, tarihi de var, şimdi şey yapamıyorum ve 6 tane veriliyor, bir de yönetmeliğe aykırı olarak özel tim veriliyor, koruma şeyinden değil de, özel timden veriliyor; bunu nasıl izah edeceksiniz? Mesela Berber Yaşar'ın da 6 koruması olduğu söyleniyor, var mı, yok mu bilmiyoruz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Müsaade ederseniz, koruma hukukundan da biraz bahsedeyim; ama, Özel Tim, Sedat Bucak'la ilgili konuya cevap vermek istiyorum. Şimdi, Sedat Bucak'ın koruma hususunu ikiye ayırmak gerekiyor. Bunun bir tanesi, yakın koruma kararı, biraz önce de zatı âlinizin izah ettiği. Yakın koruma talebine, yani 1 kişiyle korunmasına ilişkin talebi. İkinci talebi de, Söylemezler olayından sonra yapılan soruşturmalarda -ki, onu da, biraz sonra size arz edeceğim-gelişen ve kendisine verilen korumalarla alakalı. Şimdi, yakın korumaya taalluk eden uygulama, 1996 yılının Ocak ayında Sedat Bucak'ın önce kendi talebiyle başlıyor, Ocak ayının 1'inde veya 2'sinde, 1996'nın başında "Bana 1 yakın koruma verin" diyor ve de bunun üzerine arkadaşlar, yakın koruma çalışmalarına başlıyorlar; ancak, aradan kısa bir süre geçiyor; fakat... Pardon, özür diliyorum, bu konuda bir talebi yok, düzeltiyorum. İstihbarat kaynaklarının resmî raporları var. Abdullah Öcalan'ın, Sedat Bucak'ın öldürülmesine dair örgütüne talimat verdiği hususunda bilgi notları var, yani 1996'nın başındaki notlar bunlar. Bunun üzerine, Koruma Daire Başkanlığına bu bilgiler geliyor, değerlendiriliyor ve de Koruma Daire Başkanlığınca alınan istihbari bilgiler muvacehesinde Sedat Bucak'ın 1 polis memuruyla korunmasına dair, yani 1996'nın başında bu şekilde arkadaşlar değerlendirme yapıyorlar ve süratli bir biçimde de Ankara'ya, Urfa'ya ve saireyse, yani korunması gereken alanlara da resmî yazılar yazılıyor ve bu sırada, bu durumdan Sedat Bucak'ın haberi oluyor. Şu anda elimizde şeyler var, onları da arzu ederseniz takdim edeceğim size. Sedat Bucak, Ankara Koruma Şube Müdürüne telefon açıyor "Ben koruma falan istemiyorum. Beni hedeflendiriyor musunuz" vesaire diyor, yani tutanaklar var ve "bana koruma vermeyin" diyor. Aynı gün bunu konuşuyor, ertesi gün sekreteri, bir bayan tekrar arıyor Ankara Koruma Şube Müdürünü "Sedat Bucak'a ilişkin yakın koruma telebini de istemiyoruz, nereden çıkarıyorsunuz bizim böyle bir talebimiz yok" diyor. Fakat, bütün buna rağmen, arkadaşlar yarın bir şey olur Sedat Bucak'a diye; çünkü, ilgili istihbarat birimlerinden böyle bir talimat yazısı ve bilgilerini almışlar. Dolayısıyla, arkadaşlar, bunun üzerine -ki, iller yürütüyor bunu- zannediyorum Ankara İl Kurulu yakın koruma kararı, 1 polis memuru ile diye, altına da kalemle şerh düşmüşler, böyle bir karar almışlar, dosyaya koymuşlar; ama, Sedat Bucak'a bir koruma tefriki falan yapılmamış, yani birinci hadise bu.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Karar alınmış; ama, gönderilmemiş.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet. Onu da, alma nedeni efendim, arkadaşlar, yarın bir şey olur, mahkemeye çıkmak gerekir, yani böyle bir şey aldınız da, neden korumuyorsunuz diye. Şimdi, bizim, dün, bugün aldığımız birtakım şeyler oldu, hemen korumayı acele alıyorsunuz. Zaten 20.nci madde de, bunu aldığınız andan itibaren koruma kararını bekletmeden derhal vermek mecburiyetiniz var, aksi takdirde sorumlu hale geliyorsunuz, yani yasa da böyle bir sorumluluk getiriyor. Ancak, Sedat Bucak, ilk bahsettiğim 96'nın başında başlayan, şimdi bahsettiğiniz 1 korumayı, talep etmiyor, sadece karar olarak alınıyor; ama, istemediğini beyan ettiği için dosyasında kararla birlikte muhafaza ediliyor. Şimdi, gelelim Sedat Bucak'ın 6 korumasına: Şimdi, 6.ncı ayda biliyorsunuz, o tarihten itibaren özellikle organize suç çetelerine karşı çok ciddi çalışmalara başladık, yani göreve gelişimden sonradır ve şu ana kadar da organize suç şebekeleriyle ilgili olarak da 25'in üzerinde, çok ciddi organize suç şebekesi yakaladık ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Söylemezler Çetesi kadar önemli Bursa, Sakarya, Bolu ve Kocaeli'nde çok sayıda çek, senet olayına katılan ve birçok insanı öldürerek toprağa gömen, herkesi sindiren, o bölgede astığı astık, kestiği kestik hale gelen Hadi Özcan Çetesi çok önemlidir. Arkasından yine ki, 25 çetenin içerisinde, üzülerek ifade edeyim ki, maalesef bizim meslektaşlarımız da vardır, yani bunların sayılarını şu anda 30 ila 50 arasında bir rakamdır. Bunların bir bölümü halen cezaevindedir, bir bölümü de görev dışıdır. Arkasından yine Adana'da yakaladığımız çok önemli büyük change oto uygulaması; bu olay da büyüktür. Kastamonu'da çok önemli ihale şebekesi, Niğde'de ha keza öyle, yani yurdun muhtelif yerlerinde hakikaten çok önemli organize suç şeyleri yakaladık. Bu arada en son Düzce Kaynaşlı'da, son yılların en büyük elektronik organize suçtur, 49 kişi vardır ve Karayollarının içinde çok sorumlu kişiler vardır ve bizim hesabımıza göre milyarlarca lira, son iki yıl içerisinde, soketler üzerinde yapılan oynamalarla büyük paralar dönmüştür ve bunlar, şu anda tamamı hemen hemen cezaevinde, tutuklandı, 25'in üzerindedir. Yüksekova'da yaptığımız çalışmalar. Şimdi, bu meyanda Söylemezlerle ilgili yakaladıktan sonra alınan ifadelerde Söylemezler, hedeflerinin Sedat Bucak, iki milletvekili olduğunu ve bu milletvekillerini, kendilerini ortadan kaldırmak için büyük gayret sarfettiklerini, dolayısıyla 2 milletvekilini öldürmek için hazırlıklar yaptıklarını...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İkincisi kim?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - İkincisi de, Muş Milletvekili Necmettin Dede. Ve bunları öldürmek için çalışma yaptıklarını, bu anlamda, Sedat Bucak'ın İçel'de bulunan evinin karşısında ev satın aldıklarını ve oraya lav silahları yerleştirdiklerini, Ankara'da bulunan evinin karşısında ev kiraladıklarını, oraya da lav silahlarını yerleştirdiklerini ve evin giriş kısımlarına dinamit yerleştirme planları yaptıklarını. Bu arada, cep telefonlarına, yurt dışından teknik kazandırmak suretiyle, patlayıcı hale... En son biliyorsunuz, İsrail'de yapılan cep telefonun içine ufak bir patlayıcı koymak suretiyle imha çalışması yapılan bir çalışmadır o ve nihayet bunun da yapılmaması halinde, bir helikopter firmasıyla görüşme yaptıklarını ve bu helikopterle Sedat Bucak'ın çok sık sık gittiği Şanlıurfa'daki evinin üzerine gelip, helikopterle torbaları, hazırladıkları dinamitler atmak suretiyle kendisi ve tüm fertleriyle yok etmeyi planladıklarını ve hayatta en büyük ideallerinin de bu olduğunu ifade etmişlerdir, ilk ifadeleri bunlardır. Bunun üzerine, ilk ifadeleri aldığımız ayın 26'sından sonra Genel Müdür Yardımcısı Kâmil Teciroğlu'nun imzasıyla ki, bunlar çok rutin işler, yani Genel Müdürün yaptığı işlerdir, bunlar çok rutindir. Bunların bu ifadelerinin İstanbul'dan gelmesine müteakip ayın, 26.6, hatırladığım kadarıyla, yani şey yaptığınız için, dosyaları aldım, inceledim, Kâmil Teciroğlu'nun imzasıyla Ankara Valiliğine Sedat Bucak'ın çok acele, özellikle Sedat Bucak'ın çok acele korunması için tertiplerin alınması, bu arada Muş ve Şanlıurfa valiliklerine de, olayı belirten resmî yazıyla duyuruyoruz. Aradan bir hafta falan geçiyor, zannediyorum, 7.nci ayın ilk haftası içerisinde, Sayın Sedat Bucak'ın, İçişleri Bakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi başlığıyla yazdığı, kendisinin acele korunmasına dair ve de bir isim listesiyle birlikte İçişleri Bakanına verdiği ve de kendisinin korunmasını aşağıdaki polislerle korunması gerektiğine dair bir müracaat yapıyor.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - O tarih kaçtı efendim?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Zannediyorum, 7.nci ayın ilk haftası. Ve de, İçişleri Bakanlığı Özel Kalemi Genel Sekreteri Mülkiye Başmüfettişi bir arkadaşımızın imzasıyla, rutin bir biçimde Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderiliyor ve yine rutin olarak personele giriyor ve bunun üzerine arkadaşlarımız, süratle İstanbul'dan tekrar ifadelerini istetiyorlar. Bu arada terör ve asayiş birimlerince de ön şeyleri hazırlanıyor ve gelen ara raporlarda derhal acele koruma kararının alınması zarureti ortaya çıkıyor. Bu arada, süratli bir biçimde, yönetmeliğin 20.nci maddesi gayet açık, sadece ona değil, biraz sonra arz edeceğim, yani bu şekilde karar alınmadan çok sayıda parlamenterimiz ve devlet büyüğümüz var, yalnız, sadece ona yapılan bir şey değil. İsmen istemeye gelince de; bugün çok sayıda parlamenterimiz ve bakanımız ismen, kayıtlarımızda var. Ve de, zannediyorum, ayın 6.8'de Emniyet Genel Müdür atama onayıyla Ankara Valiliği emrine atanıyorlar. Bakın, Sedat Bucak'ın şeyine değil efendim, Ankara Valiliği emrine bir onayla atanıyorlar; çünkü, bunların bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü de zannediyorum İzmir'de görevli olmaları gerekiyor. Ankara Valiliği emrine atanıyor. Ayın 7'sinde Sedat Bucak, Mehmet Ağar'ın adına bu sefer bir mektup yazıyor "Beni öldürmeye mi şey yaptınız, benim can güvenliğimi koruyun..." Onayın alındığından haberi yok. Adına yazdığı bir dilekçe, onunla tekrar yine İçişleri Bakanlığından bize, personele doğruca gitmiş ve biz, ayın 6'sında bu görevlendirmeleri yapmışız ve süratli olarak da Ankara'dan ilk kararın alınması ve hemen arkasından da Bakanlığın Özel Komisyon kararının alınması konusunda belirli periyotlar içerisinde işlemleri yapılmış. Bu arada Ankara Valiliği de, bu arkadaşların atamasını, bütün korumalarda biliyorsunuz, atama şeyi tamamen il valiliklerine ait. Bunları önce Ankara'ya almışız, Ankara Valiliği de, Ankara Emniyet Müdürü Ramazan'a teklif etmiş ve Ankara Valisi Şahinoğlu da, bu hizmette görevlendirilmesi konusunda onayını vermiş. Şimdi, bizde koruma altında tutulan 1028 kişi var, 1028 kişi korunuyor ve bu 1028 kişi içerisinde koruma görevi verdiklerimizin hemen hemen tamamı Emniyet Genel Müdürlüğünden koruma uygulaması başladığı tarihten itibaren hep isimle şey yapılmış. Çünkü, belki de, bu psikolojik de bir olay, yani kendisine yakın birisinin koruma şeyiyle de doğru olabilir; ama, yapılır mı, yapılmaz mı tartışılabilir; ama, bütün teamül koruma hizmetlerinin başlangıcından itibaren böyle olmuş.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Yani, kendi istedikleri polisin ismini veriyorlar?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet efendim. Yani, şu anda bakanlarımızın büyük bir çoğunluğu, Başbakanımız dahil, şu anda parlamenterlerimizden de var çok sayıda, yani ismen veren..

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Ne kadar özel harekatçı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, onu da arz edeceğim efendim. Bu arada, sadece özel harekatçı, mevzuatta hüküm var, sayılan hizmetlerde görevlendirilir; amacı, zaruret doğarsa, atamaya yetkili amir, yani Emniyet Genel Müdürünün marifetiyle de, diğer işlerde de görevlendirilebilir diyor ve de, ben, bütün dosyaları da inceledim, özel harekatın kurulduğu tarihten itibaren, yani Özel Harekatın Şube Müdürlüğü olarak kurulduğu tarih takriben 1984 yılları falandır. O tarihten sonra şu ana kadar 40'a yakın özel harekat görevlisi, ilgililerin emrinde bulunuyor. Bugün, Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısının emrinde 20'ye yakın özel harekat görevlisi var, bugün bazı parlamenterlerimizin emrinde var, şu anda bazı bakanlarımız, bazı parti genel başkanlarının emrinde var, yani bu, böyle özel bir muamele olmadığını sizlere arz etmek istiyorum.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Emrinde değil de, koruma hizmetinde çalışıyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet efendim.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Özel bir izin alınıyor...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, aynı anlattığım şeyler, yani bizim Emniyet Genel Müdürlüğünün koruma görevlendirmesi diye bir şeyi yok. Biz, Emniyet Genel Müdürü Koruma Daire Başkanlığı, yapılan yazışmaları illere gönderiyor, bütün görevliler, o il valiliği tarafından atanıyor, yani biz alıp da, falana filanı ver, falan değil, bu talepleri alıyoruz, ilgili valiliklerine gönderiyoruz. Şimdi, biraz önce arz ettiğim gibi, ilgili valiliği de, bizzat kendisi şey yapıyor.

D. FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Yani Sayın Genel Müdürüm, Sedat Bucak'ın 6 koruması kendi talebi, ismen talebi üzerine, yani Genel Müdürlüğün bir tasarrufu yok.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim, hayır ve buna benzer de birçok işlem yapıldığını da arz etmek istiyorum.

BAŞKAN - Onu anladık Sayın Genel Müdürüm. Şu var: Bu 3 özel harekat polisinin, Ömer Lütfi Topal cinayetine karıştıkları iddia ediliyor, zaten ağırlık da burada odaklanmakta.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Nasıl efendim, anlayamadım.

BAŞKAN - Bu 3 özel tim görevlisi, malum Ayhan falan, bunların, Ömer Lütfi Topal cinayetine karıştıkları iddia edilmekte. Bunlar tabiî alınmış, İstanbul'da ifadeleri alınmadan 29 saat veya 36 saat, orada bir ihtilaf da var, gözaltında bulundurulmuşlar. Ondan sonra buradan giden bir emirle, yine Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'in bizzat gitmesiyle hatta Halil Tuğ, sizin yardımcınız da gitmiş filan buraya getirilmiş, buradan ifadeleri alınmış, tekrar bırakılmış. Şimdi, bizim öğrenmek istediğimiz; bu nasıl oldu; bir. İkincisi, gerek İstanbul'da veya burada ifade, bunların sorgulanmaları sırasında herhangi bir videoya, kasete alındığı söyleniyor, böyle bir şey oldu mu? Bu, inkâr da ediliyor; ama, Ayhan zannedersem "alındı" diyor ısrarla.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Nerede alınmış efendim?

BAŞKAN - Yani, burada değil de bir yerde alınmış, İstanbul'da veya burada, onu tabiî biz de tespit edemedik; ama, Sayın İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul'dan gelen diğer dinlediğimiz kişiler, böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Zaten ortada kaset, bant falan da yok; ama, o da ısrarla söylüyor, kamuoyu da, böyle bir şeyin varlığına inanıyor; çünkü, böyle yansıtıldı. Bu konular nedir, biraz daha kapsamlı bilgi verirseniz. Mesela yüzleştirme yapılmamış orada, niye yapılmadı veya burada. Hadi orada yapılmadı; ama, buraya onlar celbedilmiş, niye celbedilmiş; ciddi bir araştırma ve inceleme yapmak için celbedilmiş; ama, burada da o yüzleştirme; çünkü, 2 şahit var orada olayı gören. Gece vakti; ama, birisi "2 kişiyi gördüm. Uzun boylu orta boylu, şu evsafta, kaçıyorlardı. Birisinin elinde cep telefonu vardı, 3 kişiydi, kaçarken gördüm" diyor. Bunlar, eğer ciddi, İstanbul'daki soruşturmaya güvenilmediyse ve de buraya celbedildiyse ki, edildi. Burada ciddi bir soruşturma yapılması gerekmez miydi, bunların yüzleştirilmesi gerekmez miydi, bu konuda ne diyorsunuz?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, polisi, müsaade ederseniz önce bir tarif etmek gerekir. Polisimizin görevlerine baktığımız da, yani 3201 sayılı gerek Emniyet Teşkilatı Kuruluş Yasasında gerekse 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Yasasına baktığınız da, genel itibariyle polisin görevi, suçların önlenmesi, suçların caydırılması, suç ve suçluların yakalanması ve adliyeye tevdi edilmesi gibi çok geleneksel birtakım görevleri var. Şimdi, burada, Türkiye'de idarî polis, adlî polis ayrımı olmadığı için Türk polisi, her iki görevi de yapıyor. Ancak, idarî ve adlî polis ayrımı nerede, nasıl doğuyor, yani burada belki hukuksal bir tarif yapmak gerekiyor ve polisin elbette idarî görevleriyle ilgili hukuki durumu farklı, adlî görevleriyle alakalı hukuki durumu farklı, yani adlî görevle ilgili tüm görevlerini cumhuriyet savcısına gıyabeten yapıyor, yani genel olarak Türk polisinin görevi bu. Şimdi, Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hizmetler içerisinde hiçbir yeri yok. Emniyet Genel Müdürlüğü, tamamen güvenlik hizmetlerini merkezî seviyede gören ve bir bakıma da lojistik manada, lojistik destek görevlerini yapan bir mekanizmada, yani Emniyet Genel Müdürlüğünün adlî görevlere münhasır bir görevi bulunmamaktadır. Ben, Emniyet Genel Müdürlüğünün görevini, genel itibariyle, teşkilatımızın tüm özlük hareketleri, bunun ötesinde araç, gereç vesaire, personel hareketleri, psikolojik motivasyonunun sağlanması, güvenlik projelerinin çok üst seviyede hazırlanması ve meselelerin takibi gibi. Aksi takdirde Emniyet Genel Müdürlüğünün belli olaylarda, hadi gönderin, biz bunları sorgulayalım, onu yapalım, bunu yapalım gibi buna taalluk eden bir görevi bulunmamaktadır; genel durum budur. Şimdi, ne yapıyor, nedir; bütün olaylarda olduğu gibi, bu bahsettiğiniz Lütfi Topal cinayeti hadisesinde de, Emniyet Genel Müdürlüğüne, bütün illerde olay vukuatları geldiği gibi, filan gün filan saatte İstanbul'un falan mevkisinde Ömer Lütfi Topal adlı kişinin öldürüldüğü ve olay mahallinde 2 Kaleş silahın ve zannederiyorum, üç veya dört merminin bulunduğuna dair normal bir vukuat şeyi geliyor, bütün vilayetlerden olaylarda olduğu gibi. Fakat, bu olayla münhasıran ifade etmek isterim. Aradan takriben bir ay kadar geçtikten sonra basında ki, bu arada, yani bu olayların devamında biraz önce arz ettiğim organize suçlarla ilgili olarak çok sayıda da, biz, polisleri muhtelif yerlerde yakalanıyor, sorgulanıyor, tutuklanıyor büyük dikkat gösteriyorum hadiseye. Bu olayda da, aradan bir ay sonra, gazetelerde, Topal'ın cinayetinde polis sırrı mırrı gibi çok ilginç başlıklar, özellikle Milliyet ve Hürriyet Gazetesinde başlıklar atıldı. Bunun üzerine 3 özel harekat görevlisi ve 2 sivil vatandaşın Topal cinayetiyle iltisaklı olabileceğinden bahisle gözaltına alındıklarına dair gazetelerde birtakım haberler şey yaptı. Biz, bunları da, bu gazete haberlerini de ele almak suretiyle ve bu olaydan da haberini aldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürüne derhal yazıyla Ömer Lütfi Topal'la ilgili bu polislerin ve 2 sivil vatandaşın gözetim altına alındığı, nedir konu, basına da intikal eden haliyle nedir diye, İstanbul'a hemen sorduk. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden önce, yanlış hatırlamıyorsam, Bilgi arkadaşımızın, Bilgi Ünal arkadaşımızın ve sonrada Bahçekapılı arkadaşımızın kendi imzalarıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Topal cinayetiyle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü santraline bir ihbarın geldiğini, bu ihbar üzerine 3 polisin ve 2 sivil vatandaşın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alındığı, konunun incelendiğini ve ancak olayla hiçbir irtibatının olmadığı anlaşılmakla diye böyle bir şey, yani, herhangi bir işlem yapılmamıştır ve sonucunu da şöyle bağlamış: İhbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır, yani yazının meali budur. Tabiî aradan bir ay veya birbuçuk ay geçtikten sonra, bir gün bu Susurluk olayıyla birlikte, bildiğiniz gibi, Sayın Mesut Yılmaz'ın birtakım iddiaları bir sabah gazetelerde çıktı ve bunların Ankara'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüğünden alındığı vesaire gibi birtakım şeyler çıkınca, süratli olarak özel harekattan teslim alındığı ifade edildi ve de ben, derhal Özel Harekât Daire Başkanını çağırdım; böyle bir olayın vuku bulup bulmadığını sordum. "Evet efendim, ben İstanbul'a gittim ve İstanbul'dan bu arkadaşlarımızı, bizim kadromuzun personeli olması nedeniyle bunları İstanbul'da Çamlıca turnikelerinde teslim aldım, getirdim. Zaten suçsuzdular ve de bıraktık" dedi. Peki, bana niye haber vermediniz diye sordum. "Efendim, o gün bana önce genel müdür yardımcısı, arkasından da Sayın İçişleri Bakanımızın böyle bir talimatı oldu. Sizi aradım, ancak yerinizde bulamadım sizi, onun için size haber verme imkânımız olmadı. Esasen olay da önemli bir olay değil, suç da olmadığı için, size bir daha bu konuyu arz etmedim" dedi. Tabiî, biz, bu şeyler üzerine çok süratli olarak hemen bir grup müfettiş görevlendirdim ve derhal ifadesini aldılar İbrahim Şahin'in. İbrahim Şahin, ifadesinde de bunları belirtti ve bu arada DGM savcılıklarından da bu konuyla alakalı yazışmalar da başlamıştı. Arkasından Halil Tuğ'a yine aynı şekilde müfettişlere ikinci bir soruşturma açtım. Halil Tuğ da, yine aynı mealde, kendisine Sayın Bakanın talimat verdiğini ve bu talimatını sadece Şahin'e ilettiğini ifade etti ve bu olaydan başka herhangi bilgi ve görgüsünün olmadığını ifade etti ve bu arada müfettiş soruşturmaları da devam etti. Ancak, tabiî, bir süre sonra Kemal Yazıcıoğlu'nun buraya verdiği beyanda, ki, sonradan basında da gördüm. Kemal Yazıcıoğlu "Halil Tuğ İstanbul'a geldi ve benimle görüştü" diyor, yani bakanın bana şeyini iletti falan. Şimdi, tabiî Halil Tuğ'un beyanıyla bu şey arasında bir tezat olduğu, şimdi tekrar bu beyanı aldıktan sonra ikinci bir grup müfettiş şimdi, ikinci bir soruşturmaya, arkadaşımız hakkında başladılar. Olayın özeti budur efendim.

BAŞKAN - Yani, sizin o sorgulamadan herhangi bir bilginiz yok...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, bizim yasalarımız gayet belli. Bizim Emniyet Genel Müdürlüğünde ben, Emniyet Genel Müdürü olarak iller sadece benden şunu isteyebilirler: Efendim, böyle böyle bir olay var. Biz, çözemiyoruz, uzman gönderir misiniz derler. Silah uzmanı mı isterler, sorgulama uzmanı mı isterler; bizde her birimde uzman arkadaşlarımız var. Onun dışında, Emniyet Genel Müdürlüğünün suçları falan getir, kal... Bakınız, göreve geldikten sonra yaptığım çalışmalarla ilgili zatı âlinize bir şey takdim edersem, orada çok sayıda polisi görevden uzaklaştırdım, cezaevine gittiği varit. Bir tane ilden, eğer böyle bir uygulamamız olsaydı, bu söylediğim 50'ye yakın şeyi, böyle bir niyetimiz, örtme niyetimiz olsaydı, bunların hepsini şeye çağırmam lazımdı. Ben, irade itibariyle şunu söylüyorum. Bu teşkilatta hakikaten 165 bin insanız efendim ve bu Teşkilatı, ben, daha yakından tanıyorum şimdi, Valiliğimde, Kaymakamlığımda da gördüm; ama, bunların içine girmeden, polisimizin içine girmeden polisi tanımak mümkün olmuyor; mükemmel bir Teşkilat ve Türk kamu yönetimini bütün pencerelerinden gören bir kişi olarak, Türk kamu yapılanması içerisinde en kaliteli teşkilatlardan bir tanesi Türk polis teşkilatıdır ve de kendi içinde süratli bir biçimde yenileme arzusunu taşıyan nadir teşkilatlardan bir tanesidir ve de hiçbir şeyini saklamamış. Bakın, 1994 ve 1996 yılları arasında, Emniyet Teşkilatından yolsuzluğa katılıp da Teşkilattan kesin ihraç edilen, takriben, 400'e yakın insan vardır. Ben, göreve geldikten sonra, -ki, yedibuçuk aydan beri Emniyet Genel Müdürlüğü yapıyorum- yedibuçuk ayda, takriben, 500'ün üzerinde kişi hakkında meslekten ihraç talebiyle soruşturma açtım, herhalde, zannediyorum, 105 veya 110 kişinin meslekle tamamen ilişkilerini kestim. Ben, açıklıkla davrandığım sürece ve bu sorumluluğunu bilmeyen, elbisesinin ağırlığını bilmeyen, yaptığı işin bilincinde olmayan arkadaşlarımızı; yani, kamusal gücünü kötüye kullanan hiç kimsenin bu Teşkilatta barınmaması gerektiğini düşünüyorum ve de Türk polisi, iradesi açık, yakalayıp kulağından atıyoruz ve bunların sayısı çok fazla da değil efendim.

BAŞKAN - Bir de, şöyle bir iddia var: "Her güvenlik kuruluşunun, Genelkurmayın, Jandarmanın ve Emniyetin, tabiî, bunların şeyinde MİT var, istihbarat teşkilatları var; fakat, bu istihbarat teşkilatları bir yerde de aralarında bir rekabet var, hatta çatışma var, kopukluk var" deniliyor. Siz, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum. Yani, doğru mu bu söylenen söz?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat yapılanmasından kısaca bilgi arz edeyim üyelerimize ve zatıâlinize. Ondan sonra, bu konu hakkındaki düşüncelerimi de çok açıklıkla paylaşmak istiyorum; çünkü, hem olaydan rahatsız oluyorum ve hem de, bunun açıkça tartışılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi, Emniyet Genel Müdürlüğü, bir kere, bir teşkilat olarak istihbarat yapabilmeniz için, yapacağınız istihbaratın bir hukukî zemininin olması gerekir. Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yasası 3201 sayılı Yasada ve özellikle, 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Yasasında Türk polisinin asayiş olaylarına ilişkin istihbarat yapabileceğine dair gayet net, bize istihbarat görevi veren hükümler var. Yani, bizim istihbarat yapmamızın zemini var ve de 1937'den itibaren -1937 tarihlidir bizim yasamız- 1951 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli işler şubesi gibi falan gitmiş, ondan sonra da istihbarat bölümü, istihbarat şube müdürlüğü gibi, 1951'den itibaren, takriben 1970'e kadar bu şekilde gitmiş ve 1970'li yıllardan sonra da, istihbarat tabiî büyümüş, gelişmiş ve özellikle personel itibariyle de yayılmış, 1970'li yıllardan sonra da, Emniyet Genel Müdürlüğünde İstihbarat Daire Başkanlığı oluşmuş ve bu Daire Başkanlığı, hem Genel Müdürlük bünyesinde müstakil 25 daire başkanlığı gibi oluşmuş; ama, bir özelliği var, istihbarat doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir birim. Yani, Teşkilatımızın içerisindeki görünümü bu. Ve 1970'li yıllardan sonra, Daire Başkanlığı seviyesine geldikten sonra biliyorsunuz, o tarihler 1968'li, 1969'lu yıllar Türkiye'de, özellikle kültür, kimlik arayışlarının, işte dernek faaliyetlerinin falan, özellikle, üniversitelerde derneklerin öncülük yaptığı birtakım hareketlerle başlıyor ve giden yıllarda, sonra silahlar kullanılıyor ve nihayet, terör dediğimiz, özellikle 1980'li yıllardan sonra farklı bir boyut kazanıyor. O tarihte, özellikle, Türkiye toplumuna, Türk insanının içerisine terör olgusunun girmesi ve terörün tespitinden sonra, özellikle tek istihbaratı yapan, genel yapılanması itibariyle, Millî İstihbarat Teşkilatı ve 1980'li yıllardan sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat çalışmalarına; yani, asayiş istihbaratı çalışmalarına, özellikle terör uyuşturucu ve organize suçlarda istihbarat çalışmalarına başlıyor ve 1993 yılına gelindiği zaman, hemen hemen bugünkü kadromuz, takriben 3 bin civarındadır. Yani, hemen hemen bütün illerde istihbarat birimlerimiz var. Bu arada, bütün teşkilatların yaptığı gibi yaygın bir istihbarat çalışması yapıyoruz. Ve o tarihten sonra, 1991'li yıllardan sonra ki, o tarihe kadar kim hakkında yapacaksanız istihbaratınızı, mahkemeye gidiyorsunuz, kararınızı alıyorsunuz, ondan sonra, polis eline çantasını alıyor, PTT'ye gidiyor, kararınızı veriyorsunuz, PTT'nin başında ses cihazlarıyla dinleme yapıyorsunuz vesaire. Ancak, bu arada, bütün dünyada olduğu gibi, asayiş hizmetlerinde -Millî İstihbaratın yaptığı istihbarattan farklı, onu arz edeceğim şimdi- buna yönelik, yani, terör, organize suçlar ve uyuşturucu konusunda teknik yapılanma zarureti hasıl oluyor. Yani, böyle çantayla, artık, vesaireden ziyade ve o tarihler, zannediyorum 1993 veya 1994'te -özellikle, bunu yapmak için çok büyük para harcanması gerekiyor. Yani, DPT'den geçireceksiniz ve bunun yasal dayanağını da takdim edeceksiniz; yani, ödenek kullanabilmenizin zemini bu- mahkemeye başvuruluyor, teknik yapılanmanın olup olmayacağı konusunda bir karar talebinde bulunuluyor Emniyet Genel Müdürlüğü, zannediyorum, DGM'den böyle bir karar alınıyor; yani, dinlemeye taalluk eden değil, sadece teknik yapılanmaya taalluk eden bir karar; Anayasaya aykırı olup olmadığı teknik cihazlaşma bakımından bir çalışma yapılıp yapılamayacağı konusu şey yapılıyor ve de mahkeme, Anayasaya aykırı olmadığına dair bir karar çıkarıyor ve o karara dayalı olarak da, 1993 yılından sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde cihazların modernizasyonu ve bu arada, bu cihaz modernizasyonundan sonra, genel itibariyle biraz önce arz ettiğim, terör, uyuşturucu ve organize suçlarla ilgili kimlere dinleme yapılacaksa veya takip altında tutulacaksa, ilgili mahkemelere başvurmak suretiyle -ki, binlerce karar var; yani, şu anda böyle muhtelif alınmış- mahkeme, sınırını belirlemek, süresini de belirlemek suretiyle izinler vermeye başlamış. Bu izni arkadaşlar alıyor, PTT idaresine resmî mahkeme kararını veriyor, o kadar süre içerisinde teknik olarak bu dinleme yapılabiliyor. Şu anda, yanlış hatırlamıyorsam, terör ve uyuşturucu olgusu içerisinde mahkeme kararlarına dayalı olarak muhtemelen bir 200 civarında kişinin mahkeme kararlarına dayalı olarak terör ve uyuşturucu niteliği olan bu hususun mahkeme kararlarına dayandırıldığı bir çalışma yapılıyor. Şimdi, peki bu konu arasında bir uyumsuzluk var mı; efendim, Türkiye'de istihbaratın patronu Millî İstihbarat Teşkilatıdır. Bunda hiçbir tereddüt yok ve de Millî Îstihbarat Teşkilatı devlet istihbaratı yapıyor; yani, içte ve dışta devlet istihbaratı yapıyor ve bana göre, istihbaratın asıl gücüdür ve de fevkalade de iyi çalışmaktadır. Bizim yaptığımız istihbarat bütün dünya polislerinde olduğu gibi, sadece asayiş istihbaratıdır, son derece sınırlı bir istihbarattır. Bizim, bugün teröre dayalı yapmış olduğumuz operasyonlar -ki, özellikle son birkaç yıldan beri PKK'ya yönelik yaptığımız istihbaratlarda genellikle bütün nokta operasyonlarımızın hemen tamamı MİT tarafından verilen bilgilere dayalıdır. Dolayısıyla, biraz önce zatıâlinizin sorduğu istihbarat kuruluşları arasında neden böyle bir şey oluyor; ben hemen ifade edeyim ki, son derece farklıdır. Bugün, Genelkurmay stratejik istihbarat yapar, dünyanın her yerinde askerî istihbarattır. O kendi bünyesinde şeylerini yapıyor; yani, işte, muhatap ülkelerin askerî yapılanması nedir ne değildir...

BAŞKAN - Öğrenmek istediğim; yani, çatışma var mı yok mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, bizim, ne Milli İstihbaratla ne bir başkasıyla hiçbir şeyimiz yok; çünkü, neden yok; Millî İstihbarat Teşkilatının bir operasyon şeyi yok; Millî Îstihbarat Teşkilatı bilgileri, istihbaratları toplar, mutfağında hazırlar, mutfağından servis yapar, kime ne ihtiyacı varsa, oraya bu bilgileri verir.

BAŞKAN - Siz de zaman zaman faydalanıyorsunuz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, zaman zaman olur mu... Genelkurmaya da verebilir, bize de verebilir. Dolayısıyla, biz de, bu arada aldığımız istihbaratları çok süratli olarak, aynı şekilde, biz de mutfağımızda oluşturduğumuz, bizim dışımızda var ise, eğer yarayabilecek, ilgili yerlerine... Bizim, mesela, Millî İstihbaratla günlük bilgi akışımız var. Kesinlikle böyle bir problem yok. Genelkurmayın yaptığı... Zaman zaman biz Genelkurmaya da bilgi akışı sağlarız. Yani, kuruluşlar arasında bu bilgi akışı sağlanır. Peki, kim koordine ediyor derseniz; yani, dünyanın hiçbir yerinde istihbaratı alıp da bir masada toplayıp da, böyle bir şey yok. Bakın, şimdi, Maliye Bakanlığı bir istihbarat bir teşkilatı kurmaya hazırlanıyor, dünyanın her yerinde var..

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Vergi istihbaratı...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette, tabiî efendim. Kim neyi toplayacaksa, o manada belki bir tertip alabiliyor. Bu bakımdan, mesela, her ay toplanan Millî Güvenlik Kurulunda, -ki, ben de katılıyorum, asayiş konularıyla ilgili her ay bilgi arz ediyorum- orada fevkalade mükemmel, en üst seviyede bir istihbarat değerlendirmesi ve koordinasyonu sağlanmış oluyor. Dolayısıyla, bizim, ne Millî İstihbaratla ne Jandarma Genel Komutanlığıyla ve ne de Genelkurmay Başkanlığıyla böyle bir şeyimiz yoktur efendim. Onlarla ferdî ilişkilerimiz de son derece şeydir.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Temel prensipler itibariyle böyle bir şey yok, kademede de yok; fakat, bilgi kaynağına ulaşma açısından veya başka birtakım sebeplerle, acaba alt seviyede veya orta seviyede böyle birtakım çatışmaların vaki bulunduğunu, olduğunu biliyor musunuz?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, efendim, benim bu konuda hiçbir tespitim olmadı.

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, şöyle bir şey var: "Devlet, güvenlik güçleri veya istihbarat örgütleri, Abdullah Çatlı gibi bazı böyle birtakım karanlık kişileri kullanıyor" deniyor, hatta, daha da başka şeyler söyleniyor "uyuşturucu ticareti de, yine, güvenlik güçlerinin himayesinde yapılıyor" deniyor. Bu doğru mu, böyle bir şey az da olsa; tabiî, devleti veya bütün güvenlik güçlerini böyle görmek -sizin başlangıçta da söylediğiniz gibi- doğru değil, böyle görmüyoruz. Güvenlik güçlerimiz gerçekten, çok önemli görevler ifa ediyor, 165 bin kişilik büyük bir güç. Az da olsa kullanılmış mı bazı zamanlarda? Çünkü, ifadelerini aldığımız bazıları böyle bir şeyin olduğundan bahsettiler. "Bizim görevimiz insanı yakalamak değil; yani, suç işleyen İnterpol tarafından aransa dahi, bunları yakalamak bizim görevimiz değil, Emniyetin görevi; biz bunları kullanırız" dediler. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz, daha doğrusu ne biliyorsunuz?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, şimdi, Türk polisinin görevleri yasada; yani, kendisine görev veren anayasasında; yani, 2559 sayılı Yasada sayılır ve de ayrıca, polise, sadece o yasa değil, dört yüze yakın kanunda ve o kadar, yine, dört yüze yaklaşan yönetmelikte bir sürü görevler verilmiş ve polisin bu yasalarda sayılan görevleri dışında bir görevi yok. Bir başka konuyu da ifade etmem gerekirse, biraz önce de zatıâlinize ve saygıdeğer Kurul üyelerine de arz ettim. Bizim, istihbarat; yani, bu manada bilgi alma konusunda, şu anda 3200'ün üzerinde personelimiz var. Bu arada, bir sürü de yabancı istihbarat elemanı; yani, dışarıdan şey vererek kullandığımız, bilgi getirene verdiğimiz şeylerimiz, bütün dünyanın kullandığı... Ama, bizim kadrolarımızda böyle bir şey şu anda yoktur ve polisin dışarıdan adam kullanmasına da gerek bulunmamaktadır.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Müdürüm, sizin döneminizde 110 kişi ihraç edildi veya cezalandırıldı. Bunların suçları genelde nedir acaba?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, bunların suçları, bunların içerisinde biraz önce...

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Bahsedilen soruyla alakalı olanlar var mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette, tabiî, efendim. Bunların içerisinde, mesela, Yüksekova'da, yine bir grubun içerisinden polislerimiz çıktı. Yine, geldikten sonra, bir grubun içerisinde, Ankara'da, yine, Ankara, İçel ve Hakkari bağlantısı olan, yine polislerimizin içinde bulunduğu uyuşturucu grubu çıktı; yani, bunların içerisinde bunlar var, başka suç türleri içerisine giren var ve hatta, bunların içerisinde, açık söyleyeyim ki, meskûn mahalde silah atanlar insanlar bile var. Ben, silahına sahip çıkması gereken kişilerin başında polisler olduğuna inanıyorum; yani, herkes meskûn mahalde bunu yapabilir; ama, bizler olmaması gerekir. Bunları dahi meslekten ihraç etmişimdir.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Örgüt içerisinde olanların oranını verebilir misiniz?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hangi örgüt efendim?

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Herhangi bir örgüt yani veya çete.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, organize suç şebekeleri içerisinde münferit bir iki polis arkadaşımız şu veya bu yolla, mesela, Söylemezler olayında beşe yakın arkadaşımız vardır biliyorsunuz, Genel Müdürlüğümüz de bile, bilgi işlemde, arkadaş tespit ettik, yani önbilgiler alan.

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, özel tim, biliyorsunuz 1993'te şey olarak kuruldu ve çok büyük işler de yaptı, halen de yapıyordur, bunlara inanıyoruz; fakat, önemli zattan aldığımız bilgilere göre, özellikle 1993'ün sonu, yani, biz, buna 1994 başından itibaren diyelim, iç siyasette kullanıldı deniliyor. Bu konularda bir bilginiz var mı? Bize ne tür bir bilgi verebilirsiniz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, Türkiye, terör olayına tespit yapma ve terörü tarif etmede, açık söylemek lazım ki, çok çabuk hareket edememiştir. Yani, bugün bile terör kavramını tam net olarak tespit ettiğimizi ve muhataplarımızla terörü konuşmada ortak bir dil kullandığımızı söyleyemem; ama, kabul etmek gerekir ki, her şeye rağmen, artık, Türkiye'de bir terör vardır ve bu terörün bütün dünyada; yani, Yunanistan'da yıllar önce çıkan, terör olaylarında yapılan gibi, (IRA) İngiltere, İrlanda'da olduğu gibi ve İspanya'da olduğu gibi, bütün terörle karşılaşan ülkelerin olduğu gibi, özel suç türü olması nedeniyle, özel birtakım birimlerle mücadele edilmesi zarureti vardır. Dünyanın hiçbir yerinde terörü...

BAŞKAN - Ona inanıyoruz...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ve bakınız, 1983'te önce Asayiş Dairesi bünyesinde bir şube müdürlüğü kuruluyor. Halbuki, o tarihlerde, terör en üst noktalara ulaştığı dönemler. Aradan bir yıl geçiyor, bu sefer, Asayişten alınıyor, terörün bünyesine bağlanıyor; yani, o dönemde, yine şube müdürü olarak bağlanıyor...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Genel Müdürlüğün bünyesine bağlanıyor...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır. O tarihlerde Genel Müdürlükteki Asayiş Daire Başkanlığı, bir şube müdürlüğü. Bir sene sonra o daireden alınıyor, bu sefer, Terör Daire Başkanlığında gene bir şube müdürü oluyor; fakat, 1990'lı yıllara gelindiğinde olay, daha net olarak ortaya çıkıyor ve 1993 yılında, Özel Harekât Daire Başkanlığı müstakil bir daire başkanlığı haline geliyor ve kendisi hakkında özel bir çalışma yönetmeliği hazırlanıyor. Bu yönetmelik, biraz önce arz ettiğim bütün ülkelerdeki terörle mücadelede görev alan özel harekât birimlerinin, üç aşağı beş yukarı, seçme ve seçilmeleri, yetiştirilmeleri, görev içi ilişkilerini düzenleyen metinlerdir; yani, oralardan yararlanılmış. 1993'te Özel Harekât Daire Başkanlığı kurulduktan sonra, hemen arkasından bir başka şey daha yapılmış, 22 polis okulumuzdan bir tanesi Balıkesir'deki Polis Okulumuz, Özel Harekât Polis Okulu haline getirilmiş ve de kendi kaynağından, polisin kendi öz kaynağından, yönetmelikte nitelikleri belirlenen kişilerden başlamak üzere, işte, boyu bosu şu kadar olacak, psikolojik yapısı şu olacak, atış kabiliyeti, cesareti vesairesi, seçerek almışlar ve bunlar seçildikten sonra, Balıkesir Okuluna gönderilmiş, orada dörder aylık özel harekât eğitimine tabi tutulmuş ve bu arkadaşlarımız, ikinci bölge dediğimiz; yani, terörle mücadele alanlarına gönderilmiş. Şimdi, Türkiye'de, bugünkü sayı itibariyle, gerek olağanüstü hal bölgesinde gerekse batı bölgelerimizde, 50 ilde, özel harekât birimimiz var ve de bunların sayısı takriben 6 700 civarındadır efendim. Şimdi, bunların tabiî, diğer kadro mensuplarımızdan, gerçekten, farklılığının olduğunu söylemem gerekir; çünkü, terörle mücadele hiçbir şeye benzemiyor. Yani, bu Keçiören Karakolunda masa başında nöbet tutmayla, Şırnak'daki, her akşam jandarmayla beraber pusu yerine çıkma veya çatışma şartlarından çok daha farklı ve de, geldiğimden beri adım adım geziyorum, kırka yakın vilayet gezdim, arkadaşlarımla, gittim, pusularında konuştum, çalışma yerlerinde konuştum, büyük bir çoğunluğu, ailelerin, şehrin dışında, birbuçuk iki kilometre dışındaki lojmanlarda -ki, büyük bir çoğunluğu lojmanlardan yararlanamamış ve bunlar otuz günlük çalışma sürelerinde, mutlaka ve mutlaka ilk onbeş günü Jandarma veya bağlı bulundukları ki, şimdi askerle beraber özellikle çalışıyorlar, onlarla beraber operasyona çıkıyorlar, geriye döndükleri on gün de, genel itibariyle, şehrin kenarlarındaki pusu yerlerinde nöbette kalıyorlar ve de şunu da gördüm, aileleri balkonlarda çocuklarıyla beraber, hanımlarıyla da görüştüm, bütün işim diyor, kocamı balkondan dağdan gelişini beklemek, on dakikada bir hanımlara açıp, acaba dönüyorlar mı dönmüyorlar mı... Gerçekten çok zor şartlar. Ve sonuç itibariyle kabul etmek gerekir ki, bu zor şartlar, kelleyi koltuğa alma şartı, oraya çok iyi psikolojilerle gönderdiğiniz insanların belki bir bölümünde psikolojik problemler de yapabilir ve bunu da nitekim, evvelki hafta, elli ilin şube müdürlerini çağırdığımda, kendi içlerinde de birtakım problemlerini bana onlar da ifade ettiler ve şimdi, burada ifade etmem gerekiyor ki, göreve geldikten sonra natamam bulduğum Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Vakıf mevkiinde, Türkiye'nin, belki dünyanın en büyük binalarından bir tanesi olan yapımızı bitirdik -ben takriben yedi aydır Polis Vakfından da çok para verdim oraya- ve orayı bir rehabilitasyon merkezi haline dönüştüreceğim ve açık söylemek lazım, özellikle, uzun yıllar, terörle mücadele için ömrünü dağlarda geçiren insanların, batı bölgelerine gelişlerinde, çoluk çocuklarıyla birlikte ciddî bir uyum problemlerinin olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Eğer, bunları konuşmazsak, hepimiz yanlışa düşeriz ve sadece onlar değil, şu anda, özel harekâtın içesinde yeni gidip de daha ikinci gün kolunu bacağını kaybeden yirmi yirmi iki yaşında çocuklarımız var. Bunların da, düşünün, yirmi yaşında kolunu bacağını kaybetmiş bir insanın günlük hayata, sosyal hayata intibakı da çok zordur. Dolayısıyla, muhtemelen ki, çok sayıda personel alımı yaptım, psikolog alımları yaptım ve Sağlık Bakanlığıyla şimdi görüşüyorum, doktor atamalarını bu hafta bitireceğim, -düzeltiyorum- şubat ayının son haftasında veya mart ayının başında Balıkesir'deki rehabilitasyon merkezine -144 odalı, 4 blok halinde- çocuklarımızı tatil, dinlenme amacıyla oraya getirip, onları rehabilitasyon programları içerisine sokacak, Sağlık Bakanlığıyla da görüşmelerimi sürdürüyorum; bunun en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Nitekim, doğuda görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, özellikle batıya geldikten sonra büyük bir boşluğa düşüyorlar, ciddî bir boşluğa düşüyorlar ve bu kadar yoğun bir faaliyetten sonra batıda ki, bunlar genellikle terör faaliyetleri içerisinde; yani, devletin üniter yapısı, milleti, devletiyle bölünmez bütünlüğü diyor; ama, orada da uçak kaçırma, zorlama, sindirme, tedhiş gibi olaylarda da kullanılabileceği ifade ediliyor ve özellikle, hava alanlarımızda konuşlandırdığımız batı bölgelerindeki birliklerimiz, bu faaliyetler için orada bulunuyor ve bir bölümünün de, bu tür rehabilitasyon programı içerisine alınması gerektiğini düşünüyorum.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Maaş farkları ne kadar?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Maaş farkları, batıdaki polisten altı yedi milyon lira farklıdır efendim.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, özel tim mensubunun aldığı maaş, emsali bir polisten altı yedi milyon mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Benim şeyim o kadardır efendim; yani, şu anda...

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Doğuda farklı mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Orada da, işte olağanüstü hal tazminatıyla falan kırk kırkbeş arasında bir rakam alır efendim.

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, bir de bu köy korucuları size mi bağlı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim.

BAŞKAN - Ömer Lütfü Topal, öldürülmeden evvel hakkında herhangi bir arama kararı var mıydı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim. Benim böyle bir bilgim yok efendim. Yani, şeyse, tetkik edip, bilgi arz ederim sizlere.

BAŞKAN - Dilek Örnek'in de yeşil pasaportla falan geldiği söyleniyor; doğru mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim.

BAŞKAN - Bu Uzi marka silahlar, sadece özel timde mi var; yoksa, Makine Kimya getirip, başkasına da veriyor mu; Türkiye'ye giriyor mu bunlar; tabiî, kaçak mı giriyor?...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, bu çok teknik bir şey, müsaade ederseniz, onu biraz daha tetkik edip arz etmem gerekebilir.

BAŞKAN - Bir de, bu Çatlı vesairenin banka hesapları falan araştırıldı mı; yani, bu olaya karışan kişilerin?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, Çatlı ile ilgili münhasır bir çalışmayı İstanbul DGM Başsavcılığı yapıyor, zannediyorum onlar yürütüyorlar, bizim böyle bir çalışmamız olmadı efendim.

BAŞKAN - Bir de, efendim, benim soracağım son bir soru: Sayın Mesut Yılmaz'a karşı düzenlenen -Budapeşte'de- üzücü bir olay oldu. Zannedersem, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden birkaç uzman gönderildi ve orada bazı araştırmalar falan yapıldı. Bu konuda da çok kısa olarak bir bilgi istiyoruz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, Sayın Mesut Yılmaz'a, Budapeşte'de otelde yapılan o saldırı olayından sonra, olayın bize intikalini müteakip, süratli bir biçimde konuyu Macaristan polisine intikal ettirdik ve olay hakkında süratli bir bilgi talebinde bulunduk; ancak, Macaristan Emniyet Genel Müdüründen hemen olaydan kısa bir süre sonra verilen cevabî mesajda, Sayın Mesut Yılmaz'a ilişkin herhangi bir kaydın olmadığı; çünkü, kendisinin olaydan sonra Macar polisine vaki herhangi bir başvurusunun olmadığından bahisle ellerinde kayıt olmadığını; ancak, olay hakkında daha detaylı bilgi verilmesi halinde soruşturma yapabileceğini söylediler ve o akşam Bakanlıkta yapılan bir değerlendirme üzerine, Sayın Bakanımızın talimatıyla, bizden bir Dışilişkiler Daire Başkanı İhsan Yılmaztürk arkadaşımızla, Dışişleri Bakanlığından bu konularla alakalı bir büyükelçi sabahleyin Macaristan'a gittiler ve Macar polisiyle çalışma yaptılar. İşte, otelde çekilmiş filmler vesaire varsa, onları, onlardan dinlediler ve olayda üç kişinin olduğu ifade edildi ve arkadaşlarımız o çalışmalarını yaptılar, döndüler ve bu arada, Macar polisi kişiler hakkında tutuklama kararı da verdi, zannediyorum, ikinci gün bir tutuklama kararı çıktı; ancak, kaldıkları evlere yapılan baskınlarda, kişilerin, Macaristan'ı terk ettiğinin anlaşıldığı, arkadaşlarıma, Macar polisi tarafından ifade edildi. bilahare, bu karşılıklı yapılan -ki, arkadaşlarımız ikinci gün akşamı döndüler zaten buraya- yazışmalar sonucunda tüm evrakları ki, kırmızı bülten çıkarılması gerekiyordu konuyla ilgili olarak, İnterpol kanalıyla Ankara mahkemeleri gıyabî tutuklama kararı verdiler ve bu tutuklama kararı uyarınca da, İnterpol kanalıyla hepsi hakkında kırmızı bülten çıkardık. Şu anda takip devam ediyor.

BAŞKAN - Bu dosya sizde var mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bu dosya İnterpol'de var efendim, İnterpol Daire Başkanlığımızda var.

BAŞKAN - Sizde?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Emrederseniz...

BAŞKAN - Yani, istersek, sizden...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette efendim. Sayın Başkanım, bizim her türlü bilgimiz, belgemiz sizin emirlerinize hazırdır.

BAŞKAN - Sağolun. Sayın Genel Müdürüm, bu olaylar epeyden beri araştırılıyor, işte, iki aydan fazla bir zamandır bu Susurluk olayı dolayısıyla birtakım olaylar gündeme geldi, -net soruyorum ve sizden net cevap istiyorum- Abdullah Çatlı veya buna benzer kişiler kullanıldı mı; ama, siz tarafından, ama MİT tarafından, ama, efendim, Jandarma tarafından, JİTEM tarafından; yani, bazı işlerde, artık, bu...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Başkanım, biraz önce bu konu hakkında bilgi arz ettim. Bizim teşkilatımızda her türlü iş ve işlemde kullanacağımız kişiler bizim kadrolarımızın içerisindeki insanlardır. Bizim hangi işlerde kendi adamlarımızın kullanılacağı, bizim görevlerimiz yasada belli; dolayısıyla, Emniyet Teşkilatında buna dayalı...

BAŞKAN - Size o lafı söylemedim; dikkat ederseniz; MİT dedim...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet, ben kanaatimi ifade ediyorum...

BAŞKAN - İçinde bulundunuz yani, bize bir...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Benim bu konuda söyleyeceğim tek şey, elbette, Emniyet Teşkilatının başında bulunan bir kişi olarak, son birkaç aydan beri gerçekten çok zor günler geçiriyoruz ve ben, bütün soruşturmaların çok çabuk ve sonuç alıcı bir biçimde neticelenmesinin ve herkes fiilinden mesuldür anlayışı içinde, kim eğer yasalara aykırı herhangi bir şey yapmışsa, elbette sonuçlarına katlanmalıdır; ama, benim söylemek istediğim şey bir kez daha budur, bu gelişmelerden en çok rahatsız olan teşkilat Emniyet Teşkilatıdır ve de hakikaten teşkilatımızda büyük bir moral gerilemesine de neden oldu gelişmeler; bu bakımdan bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyorum.

METİN ÖNEY (İzmir) - Önce teşekkür ederim. Biz burada pek çok kişinin bilgisine başvuruyoruz; fakat, çok, sürekli ve bize göre bulunduğunuz konum itibariyle de hem ayrıntılı hem de konumunuza uygun bilgi verdiniz, kendi açımdan teşekkür ediyorum. Birkaç sorum var. Biri, başta, bu Söylemezler Çetesi olmak üzere, diğerleriyle ilgili yarım kalmış bir husus var mı, Emniyet açısından. Yani, tamamlayamadığınız şu veya bu sebeple...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Organize suç çeteleriyle... Hayır. Hepsi, sizi temin ederim... Biz, daha bunlarla da kalmayacağız, şu anda operasyonel çalışmalar yaptığımız var daha; ama, hiçbirisi hakkında böyle bir, bırakın yarım yapın falan, gayet iyi gidiyor efendim, böyle bir şey yok.

METİN ÖNEY (İzmir) - İkinci husus, bu üç özel harekâtta görevli polislerin, önce gözaltına alınmaları, irtibat bulunamadığına göre oradan salıverilmeleri, hadisenin de şimdiye kadar ki tatbikatta da usulden olmasına karşın, Ankara'dan gidip alınmasını tabiî buluyor musunuz? Madem ki, ilgisi, irtibatı yoktur, hatta memur da olmaları hasebiyle, özür dileriz böyle bir yanlış bilgi alındı; ama, ilginiz bulunamadı, gidebilirsiniz görevinizin başına denileceğine, oldukça bir merasim düzenlendi, buradan gidildi, alındı, geri getirildi falan... Bunları tabiî karşılıyor musunuz, hukukçu olmanız, emniyet ve vali üçü bir arada, vasfınız farklı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, efendim, biraz önce polisin önemli bir görevini, adlî görevini söyledim. Bir olayda suç varsa, adlî nitelikli ise ve bunun muhatabı savcılıklardır; dolayısıyla, orada irtibatlı bulunulması gereken yer, oralardır; ama, bir kişi, yapılan soruşturmada da eğer hiçbir irtibatı da yok idiyse kendi kurallarına göre işlemesi lazım. O bakımdan, bana göre söylemem gereken şey, Emniyet Genel Müdürlüğünün sorgu yapma, sorgulama yapma gibi bir görevi de yoktur. Esasında bizim bir tek görevimiz vardır, illerin bu tür işlemlerde eksikliğini duyduğu uzman talepleri olursa onları karşılamak görevimiz var; yani, bize parmak izi uzmanı gönderin, bilmem ne gönderin, yani, bizim elimizde laboratuarlarda görevli arkadaşlarımız var. Birçok illere de gönderiyoruz, yerinde inceleme, yerinde teknik çalışma yapmak üzere; ama, onun dışında hiçbir yerden, bugüne kadar ben, idareciliğimde de olmamıştır, alın da bir de biz sorgulayalım falan, böyle bir şey olmamıştır.

METİN ÖNEY (İzmir) - Siz dururken, yani, Genel Müdür dururken, yardımcınıza İçişleri Bakanı tarafından böyle bir talimat verilmesi ve üç polisin alınması için daire başkanının, ki çok önemli bir dairenin başkanının görevlendirilmesi de biraz kurallara veya hadisenin tabii seyrinin dışına çıkılmış olmuyor mu? Mesela, genelde, ben de avukat olarak söylüyorum, nice görevliler, tutuklular, hükümlüler taşınıyor, ilgili polisler, komiserler, yardımcıları giderler veya jandarma gider alır getirir, götürür, nakleder; ama, burada, Genel Müdür Muavinine emir veriliyor, Genel Müdüre rağmen, sizi bulamadıkları gibi bir şey söyleniyor. İki, o ünitenin bağlı bulunduğu en üst dairenin başkanı görevlendiriliyor. Biraz şey gibi geliyor, fazla ilgi... Bütün bu fazla ilgiler nereden kaynaklanıyor?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, efendim, benim merkez tecrübem yedibuçuk aylık dönemi kapsıyor; ama, bu dönem içersinde üç tane bakanla çalıştım. Şimdi, genel itibariyle, kitabî olarak baktığınızda, Sayın Bakanların, bağlı bir teşkilata, tüm iş ve işlemlerini ilgili Genel Müdür ve vereceği emirlerle yürütmesi, işin doğal şeyidir; ancak, bir olguyu da kabul etmek lazım, bakan, emrinde bulunan herkese, bana göre, doğrudan emir verebilir, her kademede kişiyi çağırır bilgi de alır, talimatta verir; ancak, burada, bana göre üzerinde durulması gereken şey, sayın bakandan böyle bir talimat alan alt görevlinin bu talimatı aldıktan sonra, bağlı olduğu amirine süratle bu şeyi bildirmesi keyfiyetidir. Bu manada sayın bakanlar her kademedeki kişiden bilgi alırlar ve bu talimatlarını iletirler; ancak, teamül ve uygulamada bilgiyi alan, emri alanın kendisinin bağlı olduğu amirine de süratle bilgi aktarmasıdır. Burada, böyle bir değerlendirme vardır ve bu konunun da yanlışlığını düşündüğümden dolayı da ilgililer hakkında soruşturmayı devam ettiriyorum.

METİN ÖNEY (İzmir) - Son bir soru soracağım; ama, bu samimî bir soru, sadece gözlemlerinize dayalı bir soru. Ben, bu dönem milletvekili oldum, basın bana sorduğu zaman, milletvekili seçilmeden önce de uzun bir siyasî hayatım var, milletvekili seçildikten sonra düşüncelerimin önemli bir bölümünün burada gerçekleşmediğini gördüm, yani, bunu şunun için söylüyorum, bana sorulduğunda seçildin, ne düşünüyorsun; ben kanunların burada daha çabuk çıktığını, takip ettiğim yasal tekliflerimin süratle gündeme geleceğini zannediyordum, bu açıdan o zanlarımın pek dolu olmadığını gördüm diyorum; bu zaviyeden size bir soru soruyorum; valilik yapmış, kaymakamlık yapmış, emniyet müdürlüğü yapmış; bizim Komisyonun ismi de "Yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantılarıyla Susurlukta meydana gelen kaza..." o işin bence ayrıntısı, esas, yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantıları. Bu konuda, evet ben, genel müdür olduktan sonra, valiyken de gerçekten Türkiye'de yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya bir isimlendirme söz konusu değil; ama, bu tarz bağlantılar sezinliyorum; siyaseten, rant paylaşımı için; şu veya bu gibi bir düşünceniz olabiliyor mu; bu yüksek heyete, böyle bir açıklamada bulunmanız mümkün mü? Olumlu veya olumsuz tabii?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bu Komisyonda, uzun yıllar Bakanlık yapmış, Valilik yapmış çok değerli büyüklerim var; onlar da çok yakından müşahede etmişlerdir, devletin içerisinde suç işleyen insanlar, münferit her zaman çıkmıştır, dünyanın her yerinde de vardır; ama, bunu böyle bir yakınlaştırma içine sokmak bana göre doğru bir tarif olmaz. Şimdi, bu tarife belki şu uyabilir; bir kere Türkiye'de mafya var mıdır yok mudur sorusunu oturup belki bir kez daha gözden geçirmemiz gerekir. Biz, nitekim, Emniyet Teşkilatı olarak, mafya olgusunu ve organize suç çeteleriyle mafya farkının ne olduğunu özellikle Fransa'da ve bilhassa İtalya'dan da şey almak suretiyle, bu Güney Amerika ülkelerindeki, özellikle uyuşturucu organizasyonlarını da değerlendirmek suretiyle, ikisi arasında yapılanma farklarını da değerlendirdik. Bu anlamda, Türkiye'de mafya tarifi içerisinde böyle bir mafya yok. Türkiye'de organize suç şebekeleri var, mafyanın tarifinde en önemli konu ülkenin bir bölümünde tüm ekonomik ve sosyal faaliyetleri o grubun elinde tutması, orada, kamu ve özel birtakım şeylerden rant alma, bizde, Türkiye'de böyle bir şey yok. Çok münferit ve birtakım organizasyonlar suç gruplarının içerisinde, devletin içinde yer almış münferit kişiler zaman zaman olabiliyor. Bakın, biraz önce arz ettiğim organize suç şeyleri, belki cumhuriyet tarihinin en yoğun çalışmalarıdır ama bu hengamede sesimizi dahi duyuramadık yani, Türk polisi olarak, esasında müthiş çalışmalar yapıyoruz. Şu son üç günde Sabancı ve şeyin olayı da dahil, yaptığımız çalışma hakikaten her türlü takdirin üzerindedir. Hal böyle olunca, bunların içine baktığımızda, her organize suç şebekesi içerisinde bir tane nüfus memuru, bir tane tapu kâtibi, bir tane polis memuru her yerde, her organize suç şeyinin içerisinden yakalıyorsunuz, böyle bir tarif, bir mafya tarifini ifade etmez. Yani, devletin mafya ile ilintisi tarifini ifade etmez. Bu bakımdan, elbette, devlet, az hatayla, yani, çok daha az hatayla götürmeli. Mesela, ben Türk polisi olarak içim kan ağlıyor, yani, her olayda ilk gelen bilgilerde iki tane arkadaşımız, birisi mal götürüyormuş, öbürü malı getiriyormuş; aldık, şu anda tutuklandı lafını duyduğum zaman, başımdan aşağı kadar şey dökülüyor; ama, bir bakıma da seviniyorum, diyorum ki, kötüye istidatlı olan bir kişiyi daha içimizden tuttuk attık ve atacağız bunları, atmalıyız. Sadece polis için demiyorum, bütün devlet içerisinde var idiyse, kaldı ki, biz çok önemli bir kamusal güç kullanıyoruz, yani, biz en az hatayla çalışan bir teşkilat olmalıyız. Bu bakımdan, ben böyle bir tarifi, böyle bir devlet-çete- mafya yakınlaştırmasını son derece yanlış buluyorum ve kavram olarak da, tahlil itibariyle de doğru olmadığını düşünüyorum.

METİN ÖNEY (İzmir) - Teşekkür ederim. Ben de uzun avukatlık dönemimde kendini en iyi kontrol eden teşkilatlarımızdan birinin güvenlik kuvveti olduğunu yakınen müşahede ettim, çünkü, meslekte, sizlerle yakın bir ilişkiyi gerektiriyor çeşitli sebeplerle, o tespitte zaten hiçbir tereddüdüm yok. Ama, söylediklerinizi şöyle toparlayabiliyoruz; diyorsunuz ki, organize suçlar var; ama, bunlar münferit, ayrı ayrı yerlerde, birbirleriyle irtibatlı değil; ama, bu arada, devletin çeşitli kademelerinde de suç işleyenler olabilir diye...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Yani, bu organize suçlar içerisinde, suç işleme itiyadında olan, potansiyel nitelikli kamu görevliler olabilir. Kendi teşkilatım için konuşmak istiyorum; peki, nasıl oluyor da polisten bu kadar şey oluyor? Türk polisinin 151 yıllık tarihine, geriye baktığınızda, özellikle cumhuriyetin ilanından sonra Türk polisinin bugün geldiği noktayı aldığınızda, yaya polisten atlı polise, motosikletli polisten tenteli polise bir anda bakıyorsunuz ki, hava, deniz ve kara unsurları olan, çok sayıda modern cihazı kullanan bir teşkilat görüyorsunuz. Bir anda, bu teknik yapılanmaya ayak uyduracak insan unsurunu da çok sayıda sokmuşsunuz. Öyle zamanlar olmuş ki, askerliğini yapmayan ve tamamen, sokakta istihdam amacıyla onar bin kişilik insanlar hep alınmış, onar bin onar bin... Bunların arasında, aldıklarınızı da dörder ayda da sokağa salmışsınız; nereye salmışsınız; Kızılay meydanına... Nereye; Taksim meydanına... Sizinle, benimle, onunla, bununla karşılaştırmışız. Yozgat'ın köyünden almışız, Van'ın köyünden almışız getirmişiz. Şimdi, tetkik ediyorum, mesela son aldığımız 9700 civarında polisimiz var, 22 polis okulunda; dünyanın her yerinde polis alımlarını incelediğimde, toplumun en kaliteli insanlarını polis yapıyorlar, yöneticileri de toplumun en saygın insanları hemen hemen, yani, Batı'daki çağdaş şeylerde öyle. Şimdi, bakıyorum, sondajlama yaptım, yüz tane dosya çıkardım. Üç kardeş, birisi Bayrampaşa Cezaevinde hırsızlıktan yatıyor, ikinci kardeşi Ümraniye Cezaevinde hırsızlıktan yatıyor, üçüncü kardeşi polis yapmışız. Bir kardeşi Sivas’ta otel yakma olayında dört yıl ceza almış, öbür kardeşi üç yıl ceza almış, üçüncü kardeşi polis yapmışız. Annesi fuhuştan kayıtlı, babası 17 yıldır cezaevinde oğlu sokakta kalmasın diye polis yapmışız. Bunun içerisinde herkesin, hepimizin suçu var ve aldığımız bu adam üç gün sonra devriye görevi verdiğiniz caddede kesiyor camı, kotları çalıyor gidiyor; sizi durduruyor yolda ceza yazdıracaksınız beyefendi diyor, sizi arabadan uzaklaştırıyor, arabanızın minderine bıraktınız telefonunu alıyor cebine, üç gün sonra evinde arama yapıp yakalıyoruz. Bunları açık yüreklilikle herkesle paylaşmak durumundayım. Biz bu ülkenin bağrından çıkan bir teşkilatız, size bir şeyleri saklayamam; ama, ifade etmem gerekir ki, eğer bu söylediklerimi bir daha önümüzdeki yıllarda yaşamak istemiyorsak çok acele bu teşkilatın yapılandırılması gerekir. Bir çatı hazırladım, biraz sonra bana imkân verirseniz, neleri düşündüğümü de birkaç cümleyle arz edersem, bunun çözüm yolu yine sizlersiniz. Eğer, polisi bugün, polisliğin istihdamını bu şekilde düşürürsek, ki bakınız soruyorum şimdi arkadaşlara gezdiğim yerlerde ne iş yapıyordun, fırında hamurkârdım diyor, ne yapıyordun, Topkapı minibüslerinde minibüs muavinliği yapıyordum, ne yapıyordun, Aksaray'da barda fedailik yapıyordum diyor ve 130-140'lara düşürmüşsün üniversite sınavlarındaki puanları; yani, Açık öğretimin aldığı puanların altına düşürmüşüz, akademi de dahil olmak kaydıyla. Bana göre şimdi üniversiteden mezun olan 300 çocuğu tespit ettim, geçen gün hepsine mektup yazdım, dedim ki, ilk 300'e girdiğinizi tespit ettim, polis olmayı düşünüyorsanız, sizinle tanışmak istiyorum dedim. İlk kez Bilkent ne yapıyorsa onu yapıyorum. Eğer, şu 300 çocuktan 30 tanesini sokabilirsem yarışı da başlatmış olurum. Aksi takdirde, sokakta kalmasın, işsiz kalmasın diye hadi bir de polis yapalım, eskiden hiç iş bulamıyorsa hadi öğretmen olsun deniliyordu, şimdi hadi polis olsun ve bu insana silahı veriyorsunuz ve bir anda kahvede çaycılıktan, Taksim meydanına çıkarıyorsunuz. Bu yanlışlığı düzeltmediğiniz sürece, düzeltmediğimiz sürece, bunları, on sene sonra bir Susurluk komisyonu daha toplanır, on sene sonra daha da toplanır, daha da toplanır... Ben, açık yüreklilikle söylüyorum, eğer bu konuştuklarımı bu makamlarda söyleyemezsem, beni emekli olduktan sonra kimse dinlemez zaten; onun için açıkça konuşmak durumundayım ve de bir proje hazırladım, bir kanun 3201'e eklenecek olan bir yapı hazırladım, önümüzdeki günlerde hepinize postalayacağım, takdim edeceğim, lütfen tetkik eder ve benim önümü açarsanız, sizi temin ederim ki, ben 47 yaşında Emniyet Genel Müdürü oldum, 43 yaşında vali oldum bu ülkeye; ben okuyorum, yazıyorum, Millî Güvenlik Akademesini bitirdim, yurtdışında gittim, gezdim, araştırma yaptım; ben birikimliyim, ülkemi seviyorum; ama, bu şartlarla polise bir adım atma imkânı yok. Bakın bütün bunları yaparken, altı aydan beri yurtdışına toplumsal olaylarla ilgili dünya kadar insan gönderdim. Çünkü, artık, görüyorum ki, insanların önümüzdeki yıllarda en büyük problemi yalnızlık olacaktır ve çatışmacı olacaktır insanlar ve bundan sonra dünyanın her yerinde sokak gösterileri öne çıkacaktır; şimdiden görüyorum bunu; mutlaka tedbir almam lazım. Akademiden bir sürü hoca gönderdim, götürdüm bütün amirleri eğittim, Ankara, İstanbul, İzmir'den başladım, yurtdışından özel giysiler getirttim ve özel hocalarla bunları eğitmeye çalıştım. İşte, görüyorsunuz, toplumsal olayda 2 bin arkadaşımız tertibini kapamalarını yapıyor, 10 arkadaşımız kopuyor gruptan, elinde taşla göstericileri kovalamaya başlıyor, yakalıyor bir bayanın saçından sürüklemeye başlıyor, yere yatırıp kafasına tekme vurmaya çalışıyor; bunlar ferdî hatalar ve dört ayda, alıp bunları teşkilatın içine sokmuşuz; dünyanın hiçbir yerinde iki yıldan aşağı polis hiçbir yerde yetişmiyor, bütün dünyayı inceledim. Onun için eğitim, eğitim, eğitim... Üç konu var, çok acil bunların yapılması lazım. Şimdi, eğer Meclisten geçirebilirsem, 22 tane polis okulumuzu kapatacağım, son mezunları. Bundan sonra benim için nicelikten öte, nitelik meselesidir. Okullarımızı iki yıllık polis meslek yüksek okulları haline getirmeyi düşünüyorum ve de bu okulların hepsini branşlaştırmayı düşünüyorum; artık Türk polisi branşlaşmalıdır. Bugün, traktör lastiğinin kalitesinin tartışıldığı bir dünyada bizim polisi ve güvenlik hizmetlerinin kalitesini tartışmamamız gaflet ve dalalet olur. O bakımdan, bana göre, her şeyi gıdım gıdım bilen polis değil, konusunu en iyi bilen polis... Sizin arabanızı durdurduğu zaman, davranışında standardı olan polis. Halkına saygı duyan, insan haklarına saygı duyan polis. Bu bayramda Ege'de gördüm, çektirdim kasetler var elimde. Ege'de Söke girişinde durduruyor bir grup arabayı bir polis arkadaşımız camdan kafasını sokuyor lokum uzatıyor arabanın içindekiler, öbür camdan birisi kolonya döküyor. Bayramınız mübarek olsun diyor falan filan; bu arada şaşırıyorsunuz siz, yahu nedir bu?! Aynı sürücü kırk kilometre ileri gidiyor, bu sefer bir polis çek ulan sağa diyor, karınızın, çocuğunuzun yanında. Şimdi, lokum veren polisin davranışı da yanlış, çek ulan diyen polisin davranışı da yanlış. Türk polisi kantarın topunu ayarlaması gerekir. Yani, havaalanındaki polisin yüzündeki gülüşün bile standardının olması gerekir; aksi takdirde, bunları hep tartışmaya devam ederiz. Polis hakkındaki kanaatim bu efendim.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Ben, Sayın Genel Müdürümün, valiliği zamanından beri tanırım, gerçekten, çok başarılı buluyorum. Şimdi de, yapmış olduğu konuşmadan çok etkilendim. Ben bu konuşmasını sürdürmesi açısından, nasıl bir polis yapılanmasının da imkân verirseniz anlatırım demişti, onu bir sormak istiyorum çünkü, sonunda burası bir araştırma komisyonudur ve yazacağı raporda birçok şeyi de ortaya koyacaktır. Bizim de doğrudan doğruya devletin içerisine sızmış olan yasadışı örgütlerin kimler üzerinden sızdığını araştıran, bunun da emniyet güçleri üzerinden olduğu, dolayısıyla, dediğiniz gibi çok üzüntülü anlar yaşıyorsunuz ama, münhasıran oraya gidip takıldığı için de onu açıklaması adına sizin burada vermiş olduğunuz bilgiler, bizim yazacağımız raporda çok önemli bir nokta olacaktır. Bunu açıklamanızı istiyorum ama, bu arada da isterseniz kısa kısa iki şey sorayım. Onların da cevaplarını verdikten sonra, biraz daha uzun bir açıklama fırsatı önünüze çıkar. Abdullah Çatlı'nın Emniyet Teşkilatında kullanıldığı açık; ama, bu sizin bilginiz dışında ya da Emniyetin belki sizin gibi üst kademesinde olan insanların bilgisi dışında, nereden açık, biraz evvel siz de bilgi verdiniz, dediniz ki, işte, elinde silah uzmanlık belgesi var, tabancaları var, birçok olayda da bağlantılı. Şimdi, siz Genel Müdür olarak, bu son iki aydır özellikle mutlaka bu konuda hem istihbarat teşkilatınızda hem bütün işin içerisinde olduğunuza göre bu Abdullah Çatlı ve benzeri kişilerin Genel Müdürlük bünyesinde şu veya bu nedenle çalıştırıldığı açık mıdır? Ya da görülüyor mu? Bununla ilgili ne gibi bir çalışma yapıldı? İki; biraz evvel çok haklı olarak dediniz ki, kişisel olarak, bizim istihbarat teşkilatı, MİT devletin istihbarat teşkilatıdır, istihbaratın patronu odur, bizim hiçbir kişisel olarak da sıkıntı yoktur. Kişisel olarak sıkıntınız olmayabilir; ama, anlattığınız, son söyledikleriniz özellikle çok çarpıcı şeyler, öyle bozuk bir teşkilatın alt kademelerinde bir çatışmanın söz konusu olması mümkün; dolayısıyla, ona da bakarak bir yorum getirmenizde yarar var, böyle bir çatışma devam ediyor mu; çünkü, biz, burada daha önce bir başka yetkiliyi dinlediğimizde, Millî İstihbarat teşkilatına kaynaklık yapan bir kişinin birçok nedenle; ama, hangi nedenden olduğu meçhul, doğrudan doğruya kaçırılmasının Emniyet Teşkilatında ve üstelik de bir özel harekât dairesinden yapıldığı, sorunları onlar olduğu doğrultusunda bir bilgi ve bu bilgi üzerine, Sayın Bakana varıncaya kadar da bunu bırakın denilecek bir taleple karşı karşıya kaldık, öyle bir bilgiyi aldık. Bu da gösteriyor ki, bir çatışma söz konusu, bunu da dayanak yaparak biraz bilgi verir misiniz? Bir de İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı ve Halil Şahin'i neden görevden aldınız, onu bir açıklar mısınız?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Müsaade ederseniz, konuşmanızın bir bölümünde böyle kötü bir teşkilat dediniz...

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Kötü demedim, dil sürçmesi olabilir; yani, böyle sıkıntıları olan bir teşkilat...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şunu söylemek istiyorum...

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Kabahat bizde değil, Genel Müdürüm öyle bir tablo çizildi ki, bende de o kanaat uyandı.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Neyse, sıkıntıları olan bir teşkilat diyelim...

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sıkıntıları olabilir ama, öyle bir tablo çizildi ki, bende de...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ben, düşüncelerimi sizlerle çok açıkça paylaşıyorum.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Onun için de bir sual sormadım.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bakın, ben, konuşmamın giriş bölümünde, Türkiye'de 25 yıla yaklaşan hizmetim içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının hemen hemen büyük bölümünü tanıyorum...

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Çok açık konuşacağım dediniz ve açık konuştunuz, onun için de kutlarız sizi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, ben, konuşmamın başında, Türk polis teşkilatının Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları arasında en kaliteli teşkilat olduğunu özellikle vurguladım ve eğer, böyle bir değerlendirmem olmasaydı, biraz önce söylediğim şeyleri de söylemezdim. Yani, ben Türk polisine güveniyorum ve Türk polisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Ancak, bu içimizdeki meseleleri söylememe anlamına da gelmemelidir. Ben bu teşkilatın daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum, dünyanın her yerinde bu böyle. Çünkü, önümüzdeki yıllarda, Türkiye'de bize çok daha büyük sıkıntılar çıkaracak. Çünkü, son yaptığımız İnterpol toplantısında 2000'li yılların bütün dünya polisleri için zor yıllar olacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla ben Emniyet Teşkilatını aldığım noktadan daha iyi yerlere götürülmesini arzu ediyorum ve bunu söylerken de Emniyet Teşkilatının 151 yılda geldiği noktanın da taktire değer bir nokta olduğunu ifade ettim ve benden önce görev yapan çok değerli genel müdürlerimiz, abilerimiz de . çok mükemmel görev yapmışlar hepsi; ancak, ben de bayrak aldım, ben de bu bayrağı koşturmak istiyorum.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Söylediklerinizi biz de zaten müşahede ediyoruz. ,

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ben de bayrağı düşürmeden ve bu teşkilata da, çocuklarıma benim hayatta bırakacağım ne olacak. Yarın iki tane polis memuru sokakta çocuğumu görür de, sizin babanız bizde genel müdürdü, iyi işler yaptı derse, benim çocuklarıma bırakacağım en büyük madalya budur. Elbette, teşkilata ben de damgamı vurmak istiyorum ve iyi şeyler yapmak istiyorum; ama, bu hataları söylemek için bir engel değil; onu arz etmek istedim.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Ya da yanlış yere park ettin deyip, kalbinden vurursa da, bu sefer...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, bu söylediğiniz konuyu, Çatlı ile ilgili konuyu... Benim böyle bir tespitim yok; yani, ben, Emniyet Teşkilatında böyle bir kullanım yapıldığı yolunda bir tespit yapmadım; yani, böyle bir tespitim yok. Dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünde kendi kadrosu dışında insanların çalıştırıldığına dair de herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır; yani, onu, özellikle ifade etmek istiyorum. Onun dışında, ikinci sorunuz neydi efendim, özür dilerim?

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Ben, ikinci olarak şunu söyledim: Yani, en son İstanbul Emniyet Müdürü Bilgi Ünal, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Şahin ne gerekçeyle görevden alındı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - İstanbul Emniyet Müdürünün görevden alınması, takdir edersiniz ki, Sayın Bakanın takdiri içerisindedir ve soruşturmaların devamı sırasında da konuların daha çabuk açıklığa çıkarılabilmesi hususunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki yetkisini bizatihi kullanmıştır; dolayısıyla, Sayın Bakanın yetkilerini bu konuda tartışamam.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Anlıyorum da, yani, bu Ömer Lütfi Topal cinayeti dolayısıyla mı, yoksa, genel anlamda Emniyet Müdürünün davranışları mı...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır, tüm soruşturmalarla ilgili daha net; zaten görevden uzaklaştırma, bildiğiniz gibi kişinin hukukunda hiçbir değişiklik yapmayan, yürütülen soruşturmanın daha net ve daha çabuk şey yapılabilmesi hususundadır. O bakımdan, Sayın Bakan, kendisine ait olan bu yetkiyi de açıklıkla kullanmıştır. .

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Susurluk olayında silahların balistik araştırmaları yapıldı mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Susurluk'taki silahların balistik incelemeleri Jandarmada ve sonra da Jandarma tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuarlarına da gönderildi ve balistik incelemeleri yaptırıldı efendim.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Herhangi bir?..

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır, benim bildiğim kadarıyla, zannediyorum, hepsinden temiz raporu çıktı.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Bir de Emniyet Müdürlüğünün yapılanmasıyla ilgili genel bilgi demiştiniz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, ben, bir kez daha çok kısa cümlelerle ifade edeceğim. Üç konuda Türk polisinin çok çabuk yeniden yapılandırılması gerekir. Eğitim meselesinde, hem süresinin artık böyle üç aylık, yedi aylık, dokuz aylık gibi her yıl değişen rakamlarla değil, bütün dünya polislerinde olduğu gibi, iki yıllık bir süreye çıkarılması ve de polislerimizin eğitiminin yüksekokul yapısı içerisine alınması gerekir.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, lise sonrası olsun diyorsunuz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette efendim. Polis Akademimizin kuruluş yasasında, kendisine bağlı yüksekokullar kurulabileceği ifade edilmektedir. Bünyemizde, bizde, şimdi, Eğitim Daire Başkanlığı var; Eğitim Daire Başkanlığına sorumlu olarak yürüyor bunlar. Bana göre, aynı Türkiye'de üniversitelerin yapılanması gibi, tüm meslek yüksekokullarımız Akademi Başkanlığına bağlanmalı, Eğitim Daire Başkanlığımız da polislerimizin görevi içerisinde hizmet içi eğitimlerini yürütmelidir. İki yıllık olmalıdır, müfredatlarını da değiştirmeliyiz ve sürekli hale getirmeliyiz. Bana göre birincisi bu. İkinci konu, branşlaştırmalıyız. Şimdi, yaptığımız çalışmalarda 13 branşa ayırmalıyız polisi ve polisi alırken hangi branşa aldığımızı da söylemeliyiz ve o okulda onu başlatmalıyız. Bu manada bir farz, İzmir'deki okulumuzu Trafik Meslek Yüksekokulu, İstanbul'da İstihbarat Meslek Yüksekokulu, Balıkesir'dekini Özel Harekât Meslek Yüksekokulu gibi teşkilatımızı bu yapı içerisine sokmamız gerekir ve de branşlaştırmalıyız.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çok doğru...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Üçüncü bir konu, atamalarımızla ve özellikle, Emniyet Teşkilatının en büyük problemlerinden bir tanesi yükselme ve terfilerimizle alakalıdır. Tabiî, burada, rütbeli piramidimizde de bir yanlışlık var. Takriben üç bine yaklaşan emniyet müdürü statüsünde arkadaşımız var. Dünyanın hiçbir polis teşkilatında bu kadar çok sayıda emniyet müdürü istihdam edilmiyor; ancak, bu emniyet müdürlerimizin, her meslekte olduğu gibi, nasıl mülkî idarede herkes idealini valilik olarak koymuşsa, Emniyet Teşkilatında da bütün mensuplarımızın, emniyet müdürlerimizin ideali, birinci sınıf emniyet müdürü haline gelmektir; ancak, bizim teşkilatımızda birinci sınıf emniyet müdürlüğü koltuğu, işte, 5 genel müdür yardımcısı, daire başkanları, il emniyet müdürleri, APK uzmanı vesair gibi koyduğumuzda, 250-300 civarında birinci sınıf koltuğumuz var; fakat, bu koltuğa 2500-3 bin kişi aynı anda hamle yapıyor. Bu, tabiî, teşkilatta, açık söylemek gerekirse, zaman zaman gruplaşmalara, zaman zaman bölünmelere zaman zaman mülkî idarede olduğu gibi tatlı vali olma mücadelesinin dışında farklı kulvarlarda birbirlerinin altını oyma ve daha yanlış birtakım şeylere de itebilir; meslekte heyecan başka noktalara çekilebilir. Bu bakımdan, benim şahsî kanaatime göre, ki, bu arada bu görevlere birtakım sübjektif değerlendirmelerle gelindiğini de kabul etmek gerekmektedir. Hatta, biraz asker örneğinin verirsem, yarbay rütbesindeki arkadaşlarımızın birinci sınıfa; yani, araları atlatmak suretiyle atandığını ve gittiğini de, ki, şu anda fiilî olarak emniyet müdürlüğü yapan bazı arkadaşlarımızın emniyet amiriyken dördüncü sınıf emniyet müdürlüğü, arkadan da derhal bir il emniyet müdürlüğüne görevlendirildiğinin de örnekleri var çok sayıda. Bu bakımdan, bir atama kurulu yapmalıyız ki, bunu da açık yüreklilikle söylemem gerekir; teşkilatta ciddî bir atama bunalımı yaşanıyor; yani, teşkilat tüm yıl boyunca personel atamalarıyla uğraşıyor. Ben, izinlerinize sığınıyorum; ama, göreve geldiğim 7,5 ay içerisinde takriben 8 bin civarında polis ataması talebi aldım; yani, ben, Genel Müdür olarak teşkilatın üç yıllık, beş yıllık, on yıllık ufkunu çizme, düşünme ve koordinasyonu sağlamam gerekirken, günlük atama işlemleri dışında hiçbir şeyle çalışamadığımı söylemek isterim. Bu noktada kendi bünyesinde, İçişleri Bakanımızın başkanlığında, yılda bir defa toplanmalı, İçişleri Bakanımız Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanlarından seçecek kıdem sırasına göre bir grup arkadaş, üç Ankara, İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürü ve kıdem tablosuna göre görevli 7 tane Emniyet Müdürümüzden oluşan bir atama kurulu veya şurası, öyle diyelim, yapmalıyız ve her yıl haziran ayında bu şura toplanmalı, Emniyetteki tüm terfileri kurallarına bağlayıp esaslarını daha net hale getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bunu böyle yapmadığımız zaman, biraz önce arz ettiğim mahzurlar ortaya çıkacaktır. Her haziranda yapılan bu yükselme ve terfiler, bana göre, bir kitap halinde yayımlanmalıdır; herkes kıdem tablosu itibariyle nerede olduğunu da bilmelidir. Bir başka konu, mesleğin sonunda aynı bizde olduğu gibi, vali yardımcılığından valiliğe gitmede vali olamama, kırk sene görev yapıp; ama, gideceğiniz sayı bellidir. Burada da meseleyi önlemek için, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik adı altında; yani, terfi ettiremediğimiz arkadaşınızı yüzde 40, aynı MİT'te olduğu gibi, aynı Jandarmada olduğu gibi aynı Genel Kurmayda olduğu gibi, ki, bunların emsali kuruluşlarda yaptığım incelemelere dayalıdır; onu öyle arz ediyorum. Kadrosuzluk nedeniyle, yüzde 40 şeyini vermek suretiyle, onu da kırmadan terfiini vermek; ama, kusura bakma sana fiilî görev yaptıramıyoruz, sandalyemiz yok; seni mağdur etmeden emekli ediyoruz diyebilmeliyiz. Bu konuda da çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık; yani, bir yasal metin haline getirdik efendim. İleri vadede de İstanbul Sarıyer'de bir hayırsever tarafından yaptırılan, Mermerci Ailesi tarafından yaptırılan ve açıkça söyleyeyim, belki de Avrupa'da emsali olmayan prestij binası niteliğinde nefis bir polis merkezi yapılıyor. Orayı da, bana göre, önümüzdeki yıllarda emniyet amirlerinden başlamak üzere, aynı orduda olduğu gibi, kurmay subay gibi, kurmay emniyet müdürü gibi çok seçme, yabancı dil bilen, teşkilatın üç yıllık, beş yıllık, on yıllık ufkunu şey yapacak, çok böyle, beyin fırtınası yapacak olan bir grubu da orada eğiteceksin. Bunlar, bana göre teşkilatın beyin grubu olmalıdırlar. Balkanlardan ve Asya ülkelerinden de oraya polis müdürü yetiştirmek üzere almalıyız ve onlarla da karıştırmalıyız; belki Batı'dan da şey getirmeliyiz, almalıyız; ama, bana göre, emniyet genel müdürlerinin, artık Emniyet Teşkilatının politikalarını tespit etmede fazla inisiyatifi olmamalıdır; yani, Alaaddin Yüksel, bu sene, hadi ya fazla uzun yapmayalım, Polis Okullarındaki eğitimi 9 ay yapalım; benden sonra gelen, ya ne kadar uzun yapmışsınız, hadi 6 aya indirelim falan değil. Bana göre, bir proje hazırlanmalı ve uygulanmalı. Bu manada mayıs ayında -yönetmeliğini hazırladığım-Türk Polisi Eğitimi Şurası adı altında İstanbul'da bir büyük şura yapacağız. Bunun yönetmeliklerini hazırladık Millî Eğitim Bakanlığıyla da görüştük; İstanbul'da yapacağız bir hafta süreli. Dünyada ikili ilişkiler içerisinde bulduğumuz bütün polis teşkilatlarının eğitim sorumlularını davet edeceğiz; eski bakanlarımız, eski müsteşarlarımızı, eski emniyet genel müdürlerini ve Emniyet Teşkilatının bize bilgi verecek olan kişileriyle, akademik seviyedeki hocalarımızı İstanbul'da bir şura altında toplayacağız. Üç konuyu belirledik efendim; bunlardan bir tanesi, Türk polisinin eğitimi ve eğitiminin sürekliliği; ikincisi, Türk polisinde yeni lojistik anlayışlar; üçüncüsü de, polis halk ilişkilerinde yeni dinamiklerin aranması gibi üç konuyu belirledik. Bunları şu bir bilimsel tartışmaya açacağız ve sonucunda çıkardığımız sonuçları kitap halinde Emniyet Teşkilatımızın önüne koyacağız ve uzun vadeli olarak uygulamaya başlayacağız.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Size teşekkür ediyorum. 1984 yılında da Polis Vazife ve Selahiyet Yasası görüşülürken bunlar söylenmişti; ama, o zaman dinlenilmedi; 1997'de şimdi siz söylüyorsunuz; inşallah gerçekleşir, yoksa, 2000 yılında tekrar konuşacağız. Teşekkür ederim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Çok yoruldunuz; ama, çok da teşekkür ediyoruz. Ben de aynı şekilde, özellikle, açıklık, eğitim ve nitelik konusundaki değerlendirmeniz için ayrıca teşekkür ederim. Bir de bu Balıkesir'deki bu psikolojik yönlerini de araştırıp, özellikle birinci öncelikli kabul edip, ondan sonra araştırıp ve tedavi etmeye yaklaşımınız ve çok insancıl bir yaklaşım. En azından polislerin de insan olduğunun hatırlandığı bir yaklaşım oluyor. Benim, kısa kısa, bir miktar bilgi, bir miktar da bu konuların akışında sorularım olacak. Biraz önce de bahsedildi, gerek Susurluk olayında, gerekse Söylemez çetesi olayında silahların, çıkan kovanların faili meçhullerle karşılaştırması için bir çalışma yapılıyor; değişik yerlerde yapılıyor herhalde bu; İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Samsun Kriminal Laboratuarı. Buralar hep o bölgedeki yereline ait mi gönderiliyor, yoksa bir çalışma bütün hepsinde yapılıp getirilip karşılaştırılıyor mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, bunlar bütün laboratuarlarımızdaki şeylerde inceleniyor ki, bu olay da yanlış hatırlamıyorsam 2 ilâ 9 gün arasında tüm laboratuarlarda herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek üzere yapıldı. Bizim laboratuarlarımız, Birleşmiş Milletler tarafından dünya polisi arasında ihtisas laboratuarlarıdır; yani, İspanya'dan bile, eğer kabul ederlerse, gönderebilirler. Türk polis laboratuarları Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği ihtisas laboratuarlarıdır efendim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Bilemiyorum hatırlayacak mısınız, Mustafa Söylemez'in gerek Emniyet ifadesinde gerekse savcılığa verdiği ifadelerinde ikili top ve buna ait mermileri var deniyor. Bu ikili toptan kasıt nedir? Bu nasıl bir silahtır? Bu konularda açıklık olmadığı için ele geçen silahlar arasında da bir ikili top ifadesi var; nedir bu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Müsaade ederseniz onu tetkik edip size arz edeyim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) -Teşekkür ederim. Yine, Emniyetin en üst makamında olduğunuz için, bu gene Söylemez çetesinde adı geçen Komiser Muavini Hakan Fındık var. Hakan Fındık, silahını düşürdü ve Söylemez çetesinde de bu silah yakalandı ve o olayda Sait Aydın da öldü. Bu kişi neden hâlâ görevdedir? Nedir özelliği? Söylemez çetesi sırasında, Çetinsaya'nın alacağı nedeniyle gittiği Söylemez çetesi yerini basıyor, orada silahlı çatışma çıkıyor, Hakan Fındık silahını düşürüyor ve ondan sonra o silah Söylemezlere silahını kaptırıyor ve Söylemez çetesinin elinde çıkıyor ve o olayda da Sait Aydın ölüyor. Bu olay 26.2.1996 İstanbul Emniyetinde. Niçin hâlâ bu kişi görevdedir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bunu da müsaade ederseniz tetkik edeyim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Lütfen. Yine, Haluk Kırcı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göz altına alınıp firar etmesinden sonra, onunla ilgili bize bir şey söyleyebilir misiniz? Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Demir hakkında niçin takipsizlik kararı verilmiştir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim bu olay yine 1996'nın ilk ayında, zannediyorum, İstanbul'da, Bahçelievler katliamı nedeniyle hakkında verilen gıyabi tutuklama kararı ve bu arada İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri tarafından, yine hakkında bir müzekkeresi nedeniyle İstanbul polisi tarafından yakalanıyor ve sonradan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kaçtığı ifade ediliyor. Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir soruşturma açmış, onun dosyalarını da incelemiştim ve zannediyorum bir başkomiser yapmış bu soruşturmayı ve de bu soruşturma sonucunda yargıya intikal ediyor konu ve bir polis memuru önce tutuklanıyor, diğerleri serbest bırakılmış, sonradan bu polis memurunun da beraat ettiğini dosyasından gördüm; yani eski tarihli olmaları nedeniyle inceledim diyorum; fakat, sonradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında tekrar soruşturma...

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Adalet Bakanlığına yazıyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet Adalet Bakanlığına yazıyor. Biz de bu aşamada emniyet müfettişleri şu anda aynı şekilde paralel çalışma yapıyoruz efendim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Bizim... Sayın İbrahim Şahin'i de dinledik. Sizin, kendisi üçüncü sınıf emniyet müdürü oluyor herhalde. O nedenle, bulunduğu dairede başkanvekili olarak görev yapıyor. Nedir özelliği? Niçin böyle önemli, hele hele bugünün Türkiye'sinde bu kadar önemli bir grubun başında niye vekâleten, yok mu yetişmiş elemanınız mı yok; nedir özelliği?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, efendim, bizdeki daire başkanlıkları hep ihtisas birimleri genellikle. Yani, laboratuara klasik niteliği olan bir arkadaşı getiremiyorsunuz; yani, kimya mühendisi...

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Hiç yetişmedi mi? Bu kadar az mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, özel harekât da sevk ve idaresi çok özellik isteyen bir birim. Şu anda özel harekâttan yetişip de emniyet müdürlüğü statüsüne kadar gelen görevlimiz yok. Nitekim, bugüne kadar da özel harekâtta şube müdürlüğü dönemimde de hep klasik komiser yardımcısı, başkomiser vesair şube müdürlüğüne gitmiş. Şimdi, bir farz, yeni atamada yapmış olsanız, özel harekâtın içerisinden emniyet müdürlüğü niteliğinde olmadığını zannediyorum.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Yokmuş ki, İbrahim Şahin vekil olarak duruyormuş.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Evet. Yani, özel harekâtın özel bir yapısı olması nedeniyle özel harekâtçı bir müdür olması bana göre de doğru. Yani, o şartlar onlarda çok daha birlik ve beraberlik yaratmış yani, o yapı içerisinde daha çok birbirlerine olan bağlılıkları var. Dolayısıyla, emniyet müdürü statüsünde özel harekâtçı yok efendim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Bizim alıştığımız kadarıyla en basit bir daire müdürü bile olsa çok alt seviyelere kadar inmese de belli basamaklardaki kişileri göreve geldiği zaman değiştirir. Siz, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine geldiğinizden beri hiç üst kadrolarınızda veya size bağlı kadrolarda bir değişiklik yaptınız mı? Yapma ihtiyacı da hissettiniz mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette. Tabiî; yani, geldiğim zaman yaptım.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın İbrahim Şahin'in daha önce özel şoförü, koruması olarak adlandırılıp, bu arada Dilek kurye ile birlikte ismi çıkan Polis Memuru Ayhan Akça'nın üç ay eylül ayı civarında kendisinden ayrılıp Ankara Emniyetinde Eğitim Dairesine geçtiğini biliyoruz; ancak, bu en son sorgulanmak üzere diye. bildiğimiz için, Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilen üç kişi ve iki sivil kişinin salıverme tutanaklarında ve üst arama tutanaklarında görevli Yüksel Komiserin yanında kendisinin de imzası var. Ne gerekle o imza orada mevcuttur?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bu kadar detaylı bir bilgim yok.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Onu lütfen bir araştırır mısınız. Ayhan Akça'nın, özellikle, bizim elimizde de var, gösterebilirim sonra ben size. Bir de bu gene İtalya'ya -yanlış olabilir teyidi için soruyorum; basında da çıktı- gönderilip orada ona mı ait olduğu sorulan silahlardan Baretta olanının namlusunun değişmiş olduğu söyleniyor; bu doğru mudur? Bizde böyle bir belge yok; alabilir miyiz sizden?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, bu konuda, zannediyorum, arkadaşlarım İtalyan şirketiyle yazışmalarını yaptılar. Orada Baretta fabrikasından gelen teknik bir yazıda silahların üzerindeki rakamlarla susturucuların üzerindeki rakamların, işte şu kadar harften olması gerekir diye teknik bir şey yapmışlar. Şimdi, zannediyorum, arkadaşlarım o teknik tespiti burada yapıp tekrar fabrikaya bu konu hakkında, zannediyorum, bir bilgi sordular.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Yine, Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'ya ilişkin bazı kanıt ve bilgiler, sanki çok araştırılmıyormuş hissi yaratan bir soru sormak istiyorum. Abdullah Çatlı'nın silahını devraldığı Mehmet Çakır -biraz önce siz de devraldı demiştiniz ama, ismi şimdi söylüyoruz- isimli şahsa vekâleten aracılık yapan Nihat Yasak ile ve dolayısıyla kamuoyunda Drej Ali adıyla bilinen Nihat Yasak'ın da yakını olan Ali Yasak ile ilişkisinin araştırıldığına dair, ne kamuda ne basında ne bizde böyle bir belge yok. Böyle bir araştırma yapılıyor mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır. Bizde de böyle bir araştırma yok.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Niçin yapılmıyor acaba? Yani, belli (Mehmet Çakır ona vekâleten veriyor, alınıyor ve o Drej Ali'nin akrabası. Abdullah Çatlı ile Drej Ali gibi bir insanın ilişkisi var mı şeklinde bir araştırma, Drej Ali de dışarıda.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Yani, konu hakkında da... Zannetmiyorum, silahlarla ilgili, silahların ruhsatlandırılmasına taalluk eden tüm işlemleri arkadaşlarım incelediler; ama, bu konunun hakkında şu anda net bir şey söyleyemem; yani, böyle bir bilgim yok.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Ben bunları not alıp, eğer mümkünse sizden öğrenebilir miyiz?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Bir de yine nedendir diye, sizin en üst makamda olmanız nedeniyle Abdullah Çatlı'nın çeşitli belgelerde gösterdiği adresler yeterince araştırılmadan bize de o türlü gelmedi; evinde ve işyerlerinde ayrıca ikamet ettiği başka yerlerde usulüne uygun hiçbir arama da yapılmadı, çıkmadı da basında; bu da önemli değil mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, özellikle silah ruhsatını aldığı adreslerde doğrudur, sizin dediğiniz gibi. Tanzim edilen evraklar içerisinde bazı belgelerde gösterdiği adreste tekstil ticareti yaptığı ancak bu adreslerin öyle bir adres olmadığı açıkça belli oluyor. Bu konuyla ilgili o işlemlerden sorumlu olan bir başkomiser ile halen Artvin'de görevli bir polis memuru hakkında geçtiğimiz hafta içerisinde gene arkadaşlarımız ikinci bir ifade için Artvin'e gittiler ve bu arada bu silah işlemlerine taalluk eden belgelerle alakalı olarak bir başkomiserin ve bir polis memurunun müfettişler tarafından görev dışı bırakıldığını biliyorum; yani, görevden uzaklaştırıldılar.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Yani evlerde arama filan yapılmadı mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır, ben bilemiyorum.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Peki, bu derinlemesine incelenecek mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, bunlar çok detay; yani, ben müsaade ederseniz size bütün konulardaki soruşturmaların detayını size arz edeyim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Bir de ben bir şey daha öğrenmek istiyorum; çünkü, hekim olmam sebebiyle. Kokain uyuşturucudan çok farklı bir madde, stimülatördür ve çok değişik yerlerde kullanılır. Özellikle, çok cesaret isteyen olaylarda da kokainin kullanıldığını biliyoruz. Abdullah Çatlı'nın üzerinde kokain çıktı. Bu kullanıyor muydu; nereden geldi; nasıl araştırıldı? Buna ait bir inceleme oldu mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, sözlerime başlarken olayın vuku yerinin Jandarma sorumluluk alanı olduğunu söyledim. Yani, ben, ne bulundu ve ne gibi işlemler yapıldığı hakkında bir bilgim yok; yani, bunu Jandarma Genel Komutanımızın cevaplaması gerekiyor. Ben, bunu sadece sizinle beraber basından takip ediyorum. Bize olay mahalli tutanaklarıyla ilgili böyle detaylı yapılan soruşturmalarla ilgili Jandarmadan herhangi bir şey ulaşmadı.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Peki, son sualim eğer mümkünse. Yaşar Öz'ün gerçek kimliği ortaya çıktı mı? Sizin istihbarat alanlarınızda, dışarıdakilerden...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Yaşar Öz ile ilgili bir soruşturmaya esas olmak üzere, şu anda mülkiye müfettişleri ve polis müfettişleri çok detaylı bir çalışma yapıyorlar; yani, hem pasaportları hem İstanbul'da yapılan kendisine vaki işlemlere ilişkin olarak arkadaşlarım çalışma yapıyorlar. Şu anda bu çalışmalar sonuçlanmadı.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Teşekkür ediyorum.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ancak, kendisinin bir başka isimle de pasaport aldığını da biliyoruz.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Akşam Objektif programına çıkıyor; İzleyin...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mehmet Ali Yaprak da var. Sayın Genel Müdürüm...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bu akşam, mesela bir programda, Emniyet Genel Müdürlüğünde bir çaycının -basın müdürüm getirdi- ruhsat sattığı veya ruhsat alınmasına aracılık ettiği Emniyet Genel Müdürlüğünde diye bir program var. Bu konuyla ilgili, biz, takriben bir on gün kadar önce bir görevli hakkında soruşturma açtık. Bunu da bu ara bilgilerinize sunmak isterim; yani, bu yeni bir mesele değil. Bu akşam duyacağınız o televizyondan...

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Ruhsat mı satıyormuş?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır, ruhsat alınmasına aracılık, menfaat temin ederek aracılık ediyormuş.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Çok şok değil...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Yani, bu da mı filan demeyin de; ama, böyle bir çalışmamız var da... Buyurun efendim Sayın Bakan.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çok kısa iki sorum var Sayın Yüksel. Acaba, Çatlı, Sedat Bey ile ve rahmetli Hüseyin Kocadağ ile birlikte seyahat ederken, kendisine ait, hiç değilse özel yahut kendi ekibinden bir başka ekibin önden veya arkadan kendisiyle birlikte hareket halinde, seyir halinde olup olmadığına dair bir bilgi edinebildiniz mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Öyle bir kişinin yalnız dolaşabileceğini, Sedat Bucak'ın korumalarına güvenerek yalnız dolaşabileceğini pek düşünemediğim için söylüyorum. Böyle bir tespitiniz oldu mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bizim yaptığımız soruşturmalarda, özellikle, Hüseyin Kocadağ ile ilgili yaptığımız soruşturmada, İzmir'de bir otelde birlikte oldukları; yani, Hüseyin Kocadağ'ın sonradan uçakla oraya geldiği, bir otelde birlikte oldukları...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hüseyin Kocadağ'ı aramıyorum; Çatlı'yı arıyorum; çünkü, Haluk Kırcı'nın reis gitti falan diye hemen olayın akabinde etrafa haber saldı, bilmem ne yaptı gibi bir şeyler oldu. Acaba dedim, arkasından veya önünden başka bir arabayla onlar da geliyor muydu; peşinde miydi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bizim şu ana kadar yaptığımız soruşturmalarda bu belirtilen hususlarla ilgili tespitimiz yok efendim.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Peki, bir sorum da şu: İbrahim Bey Özel Tim Daire Başkanı, bu olaylardan sonra acaba sicilini incelediniz mi? İncelediyseniz sorayım. Siciline bakma ihtiyacı duydunuz mu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ben, diğer özel harekâtçıların sicillerine baktım; ancak, İbrahim Şahin hakkında böyle bir inceleme yapmadım.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O zaman sormama gerek yok; sicilinde bir şey var mı diye soracaktım; bakmadığınıza göre... Evet, bir bakar da şey edersek, sicili ne durumdadır, mesele kalmaz. Teşekkür ediyorum.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Siciline bakmamı gerektiren bir şey olmadığı için bakmadım...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bir bakmakta yarar var düşüncesindeyim ben. Teşekkür ederim.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Hüseyin Kocadağ'ın koruması var mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır. Hüseyin Bey yalnız uçakla gitmiş, havaalanından da Sedat Bucak'ın korumaları almış.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Yani, doğal olarak koruma verirler mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, tabiî, onlar terörde çalışmış arkadaşlar; yani, onlar bulundukları yerlerde arabasını kullanan polisler koruma olarak bulunuyor.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - İzmir teşkilatının da haberi yok.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır, izinsiz almış; kimsenin haberi yok.

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Sayın Genel Müdürüm, konuşmanızda, Çatlı'nın iki sene içerisinde -yanılmıyorsam- 112 defa yurtdışına çıkış yaptığı...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - 122 kere efendim...

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Pardon, 122 defa çıkış yaptığını söylediniz. Şimdi, Çatlı, tabiî, kendi kimliğiyle çıkmıyor; değişik 10 isim adı altında; Mehmet Özbay falan gibi. Bunların kaç tanesinde acaba kendisi çıkmış; bir tespit var mı veya diğer Mehmet Özbay'lar falan çıkmış...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Şimdi, efendim, çok önemli bir soru bu. Şimdi, bu Mehmet Özbay kim? Bu da bizim şeyimizdir. Biz şimdi bu kişinin resimlerini falan araştırma gruplarımız tespit etmişler; yani, bir Mehmet Özbay'ın fotoğrafı şimdi elimizde var. Şimdi, bu kişi...

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Yani, gerçek Mehmet Özbay araştırıldı mı? önemli bizim için. Yani, bu konuyla ilgili bir gelişme var efendim.

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - İkinci kısa bir sualim, sizin, geniş bilgilendirme içerisinde söylediğiniz gibi, Susurluk'ta da çok açık olarak meydana çıkıyor ve bizim araştırmamızda da esas olan, birtakım çete olayları, yani, bu çete, mafya oluyor, yani, mafya dediğimiz, eroin çetesi, çek tahsil çetesi, kadın çetesi gibi. Olayların bir kısmı da, jandarma görev alanı içerisinde oluyor; Susurluk'ta olduğu gibi. Biz size sual sorduğumuz zaman da, haklı olarak diyorsunuz ki, zabıtların tutumu, olay zaptı falan bütün her şey jandarma bölgesi içinde. Diğer çetelerde de -kumar çetelerinde, eroin çetelerinde- şehir hudutları dışına çıktı mı, jandarma alanı içerisine giriyor ve sizden ip kopuyor, kayboluyor, bir müddet sonra bir başka şehirde olay meydana çıkıyor. Polis ve jandarmanın, bu tür çete olayları veya asayiş olaylarının takibinde devamlılığı sağlamak bakımından yeni bir yapılanmaya herhalde ihtiyaç doğuyor. Değil mi yani? Bir kopukluk oluyor, zincirin halkaları...

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Bu yapılanmayı sağladığımızda Türkiye sivilleşir. Bir sağlayabilsek o yapılanmayı.

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Evet. Çünkü, herkes jandarmayı unutuyor, bütün suçlamayı polisin üzerine yıkıyor. Mesela, benim seçim bölgemde... Siz de görev yaptınız, o sahilleri bilirsiniz; İstanbul'dan itibaren Tekirdağ'a kadar bir sürü oteller, moteller, her türlü rezaletin, melanetin, kumarın, esrarın, kadın ticaretinin şebekeleştiği bir ortam; ama, hemen evlerin bittiği yerde polisin görev alanı bitiyor, jandarma başlıyor; ama, oradaki her türlü bu çeteleşme olaylarının sorumlusu olarak polis suçlanıyor.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Polis Vazife Selahiyetleri Kanununda hüküm var; her türlü suçlama polise karşı yapılır diyor.

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Haklı olarak vatandaşın nazarında polis küçültülmeye çalışılıyor. Yani, bu yeni yapılanma içerisinde, bu gümrük olaylarında, Kapıkule'den başlayıp Gürbulak'a kadar devam eden bir kaçakçılık olayı. Olay görev sahaları kesintili devam ediyor. Kapıkule'de polis biraz geçiyorsunuz, iki kilometre sonra jandarma. Nasıl bir önlem alınabilir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, bizim merî yasamızda, jandarmanın görevlerini belirleyen yasa ve bağlı yönetmelikler ile polisin görevlerini belirleyen mevzuat, hemen hemen aynı görevleri tazmin ediyor ve bunların kendi alanlarında görev yapmaları halinde de neler yapılacağını gene yasa belirlemiş; yani, koordinasyonun sağlanması konusunda. Yani, İstanbul'dan Tekirdağ yoluna bir polis de gitse, hemen o ilin valisine gidip bilgi vermesi ve orada çalışma yapacağı ve jandarmayla ortak koordinasyonu sağlayacağına dair bildirmiş olması gerekir; yani, yasa, esasında, iç güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonu gayet güzel düzenlemiş.

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Ama, bu, operasyon halinde.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, bakınız, tabiî, Türkiye'nin ufkunu iyi görmek gerekiyor. Türkiye'de, sokakta insanlar çok büyük bir değişim içerisinde, çok müthiş bir gelişim içerisinde. Türkiye, hakikaten çok hızlı hareket ediyor ve birçok yazarlar, üçüncü dönem diyorlar 21.inci Yüzyıla, işte, teknoloji çağı vesair çağı. Bazı düşünürler de diyor ki, 21.inci Yüzyıl, yalnızlık çağı olacaktır ve insanlar yalnızlaştıkça çatışmaları daha çok artacaktır. Evde hanımıyla, apartmanında komşusuyla, sokakta, otobüste vatandaşla, işyerinde arkadaşıyla, herkes problemlerini çatışmacı bir biçimde ortaya koyacaktır; dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda en fazla önde tutulması gereken hizmetlerin başında güvenlik hizmetleri gelmektedir. Bu zaten insanların toplum halinde yaşamasıyla birlikte de esasında var; ama, önümüzdeki yıllar, güvenlik hizmetlerinde bunu ortaya koyuyor. Türkiye'de bunu konuşsak -ki, sayın değerli büyüğüm biraz önce özetledi hadiseyi- ama, Sayın Başkanımın da iznine sığınarak gündem dışı görüşümü ifade edeceğim. Çünkü, bu ülkeyi yaşayan bir insanım, herkes gibi heyecanını taşıyorum; ama, bütün dünyada, güvenlik hizmetlerine yeni bir bakış kazandırılmak isteniyor. Bakın, bunu en son yapan Belçika olmuştur. Belçika, güvenlik hizmetlerini bütünleştirmiştir. Bugün Fransa'da çalışmalar başlamıştır. Geçen gün aldıkları bir kararla, onlar da bir bölümünü, hatta, jandarmayı, paralı askerlik gibi giderek sivilleştirme...

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Genel Müdür, o benim sorumluluğum değil, Parlamentonun sorumluluğu. Eğer bu bütünleyiciliği yapabilirseniz başımızın üzerinde yer var deyip bu işi................ daha iyi olur.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, ben yirmi yılı falan söylüyorum; yani, bir gün, belki.. ............. ama, gene bunu yirmibeş sene sonra bu Parlamento yapacaktır; çünkü, bir ülkenin kaynaklarını kullanmak da gerekir, iyi kullanmak gerekir.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Arkadaşların bilgisi olması için söylüyorum Sayın Genel Müdürüm. Her gün asayiş saatinde, Sayın Bakanın huzuruna Emniyeti temsilen kim gidiyor?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ben gidiyorum efendim.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Jandarma Genel Komutanlığını temsilen kim geliyor?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Komutanlar geliyorlar evet.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Kim geliyor?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Genellikle Kurmay Başkanımız geliyor. Ama, bunu söylememin şeyi, yirmibeş sene sonra Türkiye oturup bunu konuşmalıdır.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Siz vali olarak, araştırmadan ...............tezkiye verebilir miyiz?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - İşte onu değiştirelim diyorsunuz.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ama, yalnız, bu kadar küçük şeye bağlamayın.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Hangisi küçük şey?

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tezkiye olayına bağlamayın.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Burada hizmetlerin bütünlüğünü söylemek gerekir.

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Evet, ben de onu kastettim.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bakınız, son yaptığımız trafik yasasında jandarmanın çok büyük gücü var şimdi; yani, personel gücü, kendisini yenilendiriyor falan. Bakın, kırsal alanda kullanılması gereken bir güç var, bir potansiyel var. Trafik meselesinin kırsal alanda kullanılması lazım, köyde kullanılması lazım. Yıllardan beri, trafik hizmetleri köyden başlatılmaz. Çünkü, jandarmaya bu görev verilmedi; yani, biraz da, jandarmanın sorumluluk alanındaki görevlerini yeniden gözden geçirmek de gerekebilir. Jandarma çok büyük bir güç ve jandarmamız da bu görevlere talip. Ben şimdi jandarma yetkilileriyle konuşuyorum. Yani, bize bu görevler verilmedi; çünkü, onlarda da çok yetenekli jandarma subayları, astsubaylar, bu arada uzman çavuşlar aldılar, çok nitelikli insanlar aldılar teşkilata. Şimdi, yeni trafik yasası, köyde, kırsal alanda jandarmaya trafik denetimi yetkisi verdi sizin oylarınızla. Bana göre doğru bir karar verdiniz orada. Şimdi jandarma mükemmel bir çalışma yapıyor. Bizden de, yani, trafik okullarından yardım istediler. Ben inanıyorum ki, bu bütünlüğü, hizmet bütünlüğünü sağlayacağız; ama, 25-50 sene sonra Parlamento, belki bunları tartışacaktır.

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Ben bir ara Genel Kurul salonuna gidip geldim, o arada belki geçmiş olabilir; ama, geçmediği ümidiyle soruyorum. Sayın Genel Müdürümüz geçtiyse geçti der, ben arkadaşlarımızdan öğrenirim. Kemal Yazıcıoğlu için gazetelere yansıdığı kadarıyla deniliyor ki, 10-15 günlük bir süre daha olsaydı, bu hadiseyi, yani, Ömer Lütfi Topar cinayetiyle ilgili olarak üç özel timcinin ve iki kişinin bu olayla olan bağlantısını, çok net bir şekilde, müspet veya menfî şekilde kesinlikle ilişkilerinin olup olmadığını veya bunlar tarafından olduğunu ortaya çıkarma imkânımız olabilir. Şu bilgileri de, 10-15 gün içinde işlemek gerekir, ham bilgilerdir şeklinde kamuoyuna, basına yansıyan şekilde. Kendisi şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinde değil. Size, her ne kadar görevi değilse de, bir meslek görevi, vatansever bir şahıs olarak bu olayın ortaya çıkması açısından, bendeki ham bilgiler şunlar şunlar, bu hususlarda şu konuların üzerine gidilirse bu olay netleşir gibi bir bilgi verdi mi?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, Kemal Yazıcıoğlu arkadaşımız çok kaliteli bir polistir. Fevkalade iyi bir polistir ve çok önemli yerlerde de görev yapmış bir arkadaşımızdır. İstanbul'da da gerçekten iyi hizmetler verdi. Yani, şu anda Kemal Yazıcıoğlu'nun görev dışında olması onun oradaki bağını veyahut da meslek yaşantısının sonunu ifade etmemektedir. O, bir soruşturma gereği, tüm kamu görevlilerine uygulanabilecek bir görevden uzaklaştırma tedbirine maruz kalmıştır. Dolayısıyla, böyle bir yasal işleme uğramıştır. Dolayısıyla, Kemal Yazıcıoğlu, tecrübeli polis olması nedeniyle, neyin ne olup olmadığını pek iyi değerlendirebilecek konumdadır. Ben bu söylediğinizi sizden duyuyorum yani.

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Benim demek istediğim hadise şu. Gazetelere yansıyan bir olay var; 10-15 günlük bir süre içerisinde bu ham bilgiler işlendiği takdirde, üzerinde çalışmalar yapıldığı takdirde... Ham bilgilerin ne olduğunu söylemiyor, biz de sormuyoruz zaten kendisine; çünkü, olayın açığa çıkması açısından şu an için gizli kalması gerekebilir; ancak, bendeki ham bilgiler şunlardır, ben şu anda görevde bulunmadığım için bunların üzerinde çalışma yapmam mümkün olmuyor. Ancak, bu işte çalışan arkadaşların, görevli arkadaşların, üst düzeydeki arkadaşlarımızın, amirlerimizin, bunların üzerinde çalışma yapması halinde bu olay ortaya çıkabilir düşüncesiyle -ki, böyle bir düşünce içerisinde olması da gerekir sizin anlattığınız özellikleri itibariyle; çünkü, biz de, gerçekten iyi bir emniyet görevlisi olduğunu kabulleniyoruz; çünkü geçmişi de öyle- bu hususlardaki ham bilgileri -net olarak soruyorum- size aktardı mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, ben, tabiî, burada konuşacağım şeyler, benim bir Emniyet Genel Müdürü gibi konuşmam ve belgelere dayandırmam lazım. Yani, tevatüre dayalı bir şey ifade etmem mümkün değil. Kemal Yazıcıoğlu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğüne vermiş olduğu, müfettişlerimize en son verdiği şeyler de dahil -ki, daha önce de ara alınan savunmalarında da aynı şey söylenmiştir- elinde bu konuyla alakalı hiçbir bilgi ve belgenin olmadığını ifade etmektedir, kaset vesair de yoktur; yani, resmî, altında imzası olan bilgi ve belgeler bunlardır; yani, onun dışında benim başka ifade edeceğim herhangi bir husus yok.

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Yani, size, ben, o kamuoyuna yansıyan bantlar veya şeylerle ilgili demiyorum; başka, yan delillerle ilgili, ham bilgi olarak diyorum. Bize söylemeyebilirsiniz. Ham bilgiler nelerdir diye...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Sayın Milletvekilim, bir kişi suçu öğrenmişse, bu suçun öğrenildiği yerin anlatılacağı yer Emniyet Genel Müdürlüğü değil ki. Yani, suçun gidip söyleneceği yer yasalarımızda belli. Dolayısıyla, bana verdiği resmî belgede böyle bir bilgi, belge de yoktur, kaset, video vesair de yoktur diyor, altına da imzasını atıyor.

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Benim öğrenmek istediğim hadise şu: Elinizdeki bilgileri verirsiniz savcıya netice itibariyle. Savcının, adliyenin çalışma yöntemleriyle olaya bakış açınızı... Biz de savcılık yaptık, geldik. Bizde hazırlık soruşturmasını yapan polis arkadaşlarımız veya emniyet görevlisi, jandarma, hazırlık evrakını getirir. Bizim baktığımız, eksik bir soruşturma varsa, şunları da tamamlayın diye niyabeten söyleriz, yoksa değerlendiririz. Yeterli delil vardır, dava açarız; yeterli delil yoktur, takipsizlik kararı veririz; yani, tatmin edecek delil yoktur diye. Ancak, bu şeklinin dışında, polisin, yıllar sonra ufak bir delille, bir ham bilgiyi işlemek suretiyle, kapanmış bir olayı tekrar mahkemenin önüne getirebilmesi sözkonusudur. Yani, buna benzer, mahkemeye verdiğiniz zaman bu konu takipsizlikle sonuçlanacaktır; ama, diğer başka ham bilgiler, işlenmesi gereken bilgiler diyebileceğimiz bir bilgi aktarımı sözkonusu olmadı diyorsunuz. Ben onu öğrenmek istedim. Bir de, Emniyet içinde, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, birinci sınıfa terfî noktasında 3 bine yakın emniyet müdürünün bulunduğunu, bunların arasında da 300-350 kişilik birinci sınıf kadroya hücum olduğunu, bu hücum nedeniyle, daha önce birinci kadroya ulaşmak için gruplaşmalara da, sübjektif nedenlere dayalı etkilenmelere de yönelebildikleri... Senin adamın, benim adamım diye amiyane tabirle tabir edeyim bunu, kusura bakmayın... Bunun, bu organize suçlarla bağlantısı kurulabilir mi; yani, bazı ekipler, terfî etmek için ulaştıkları mücadeleyi, dayanışmayı, böyle bir maddî çıkar içinde... Az önce, siz de, çok hoşumuza giden, aslında hoş olmayan, ancak, gerçeği tespit noktasında çekinmeden, açık yüreklilikle söylediğiniz ve bizim de hoşumuza giden açık yürekliliğinizle tekrar soruyorum: Bu şekildeki rekabet ve birliktelik, organize bazı menfaatler temin etmeye yönelmiş olabilir mi diye sorarsak, bu konuda açık yüreklilikle vereceğiniz cevap ne olabilir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Bu soruya cevap vermek için, bu söylediğiniz kadrolardaki personelimizin suç oranlarını, suçluluk oranlarını belki incelememiz gerekir. Bizim, müdür seviyesinde soruşturma geçirme oranı son derece düşüktür. Bizde, genellikle, söylediğim problemler, biraz da, eğitimimizi ve müfredatımızı tam standardize edemememiz nedeniyle ve teşkilatımızda askerliğini yapmayan 35 bin tane eğitimsizliği de alırsanız, genellikle, suç ağırlığı polis kadrosu içerisinde cereyan eder; yani, bizim...

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Şu anda bir emniyet müdürümüze Resmî Gazeteyle tebligat yapmak durumundayız.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Ama, Sayın Milletvekilim, bakın, 2500-3000 tane müdürden 3 tane çıksa ne olur yani?

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Yani, o üç ekip olabilir mi diyorum. Benim sorduğum o; 3 olur, 5 olur, sayısal olarak sormuyorum.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Hayır efendim; 1 tane olabilir yani. Dolayısıyla, bu, bizim teşkilatımızda... Benim söylemek istediğim şey şudur: Emniyette, elbette, münferit, bütün teşkilatlarda olduğu gibi var; ama, Emniyette, özellikle, üst kesimlere çıktıkça suç işleme oranı azalıyor. Yani, bizim, burada polisin eğitimine ağırlık vermemiz gibi bir şey ortaya çıkıyor. İki, yukarıda, piramitte ortaya çıkan bu sıkıntıyı derhal düzeltmemiz gerekiyor. Ama, yukarıda, o kesimde suç şeyi yok; dolayısıyla, böyle bir illiyet bağı da yok.

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Ben, vicdanın, hakikaten, burada yaptığımız göreve, Sayın Genel Müdürümüz de, gerçekten, çok samimî, açık yüreklilikle bizleri aydınlattılar. O açıdan, sorarsak, belki atladığı, vermek istediği, keşke şunu da aktarsaydım diyeceği konular olmasın diye biz de sorularımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de, ben atladım sanıyorum, bu Uzi silahın, Özel Timcilerin dışında kimsede olmadığı söyleniyor...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Onu biraz önce söyledim; onu, gerçekten ben bilmiyorum. Onu -sizin sorunuz- tetkik edeceğim, size arz edeceğim efendim.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Ben bir türlü kafamda aydınlatamadığım, Özel Harekât Dairesine bağlı polisler illere gittikleri zaman kimin emrindedir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Efendim, yönetmeliğinde, Özel Harekâtın çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikte, illerde valiler ve emniyet müdürleri, Özel Harekâtın birinci derecede amiridirler efendim.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Sicil amiri onlar mıdır?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette tabii; yani, vali ve emniyet müdürlüğü; bütün sevk ve idare tamamen onlarla alakalıdır. Hepsi sicil amiri de. Elbette.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Çünkü, operasyonlar sırasında, özellikle kırsal alanda beraber gittikleri Silahlı Kuvvetler komutanına bağlıdır deniliyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Silahlı Kuvvetlerle ortak operasyon yapmak gerekiyorsa, gene il valiliğinden talepte bulunuyorlar. Mesela, iki veya üç tane tim bizimle operasyona katılsın diye il valisinden onay alıyorlar. Yani; Özel Harekâtın birinci derecedeki amiri il valisi ve sonra il emniyet müdürüdür. Yönetmelikte çok açık hüküm var efendim.

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Ödülleri ve ikramiyeleri de, il emniyet müdürü ve valilik kararıyla mı verilir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL - Elbette, tabiî. Bütün polisler, merkezdeki ikramiye komisyonuna geliyor ve hepsi orada değerlendiriliyor.


BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim Sayın Genel Müdür.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50