Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

Uyuşturucudan Susurluk'a 32 - Doğu Perinçek (1)

7/7/2001 - 11:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

Uyuşturucudan Susurluk'a dizisinde, TBMM Susurluk Komisyonu'nun bu günkü misafiri "Fabrikatör", yani yalan haber üreticisi Doğu Perinçek.

Her zamanki edepsizliği ile ilk önce Komisyon üyeleri ile takışarak işe başlıyor.

Yine ilk hedefleri arasında Şehit MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas ve Mehmet Eymür var. Adresini, resmini, telefonunu yayınlayarak şehit edilmesine neden olduğu Hiram Bey'in ölüsünden, bile korkuyor.

Aşağıda, Perinçek'in anlattıkları içinde hiç mi doğru yok. Tabii ki var. Zaten onun bütün taktiği, doğrulardan fabrikasyon yaratmak.

Ancak kesinlikle ifade ederiz ki Hiram Abas ve Mehmet Eymür'le ilgili iddialarında en ufak bir doğruluk payı yoktur. Onun delil var, ispat edildi gibi laflarına bakmayın. Olmayan bir şeyi nasıl delillendirecek ki? Ama Perinçek bu, bir önceki lafını bir sonrakine delil gösterebilir tabii.

İfadesi bittikten sonra, analizini yaparken Perinçek'i size anlatmaya devam edeceğiz.

Evet, Fabrikatör Perinçek Mecliste


Doğu Perinçek
24.12.1996


BAŞKAN - Sayın Perinçek, hoş geldiniz. Yalnız, biz, sadece sizi dinleyeceğiz.

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Benim genel başkan yardımcım; bana yardımcı olacak.

BAŞKAN - Olsun... Biz, sadece sizi çağırdık. Gerekirse, onu da ileride dinleriz.

DOĞU PERİNÇEK - Konuşma sırasında bana yardımcı olabilir de, onun için...

D. FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Sayın Başkan, bir mahzuru yok; bilgiyi verecek olan kişi...

DOĞU PERİNÇEK - Efendim, ben, savcılığa bilgi vermeye gelmedim ki!.. Eğer, öyle bir şeyse buraya gelmem zaten.

BAŞKAN - Hayır savcılık değil; ama, bir usül vardır, her şeyin bir usulü vardır; o usule uymak zorundayız.

DOĞU PERİNÇEK -Hangi usul?!. Hangi Meclis İçtüzüğünde... Ben, bunları inceleyerek geliyorum.

BAŞKAN - Tartışmaya yol açmayalım da... Peki, buyurun. Sayın Perinçek, her şeyden önce hoşgeldiniz; davetimize icabet ettiniz. Siz, gerek Cumhurbaşkanımıza, gerekse Büyük Millet Meclisimize ve gerekse Komisyonumuza birtakım bilgi ve belgeler verdiniz, yazılı olarak. Bunlar elimizde mevcut. Bunları arkadaşlarımız inceledi, hep beraber inceledik, gerekli değerlendirmelerimizi yaptık ve değerlendirme neticesinde, sizin de bilginize, burada bizzat başvurma zarureti doğdu. Sizden ricam -tabiî, zaman çok kıymetli takdir edersiniz- bize verdiğiniz bilgi ve belgeleri tekrar etmekte bir fayda yok; onları zaten okuyoruz, bizde yazılı olarak var. Bunun dışında, sizin, ek olarak, sonradan veyahut da bunların içerisinde olmayan konulardaki bilginizi, özet olarak verirseniz memnun oluruz; çünkü, zaman darlığımız var. Bu arada, arkadaşlarımız da kafalarına takılan sorular veya aydınlatılmasını istedikleri konular olursa, onları ayrıca size soru olarak tevcih edecekler, onları da cevaplayacaksınız.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, özür dilerim... Yani, zaman konusunda Doğu Beyi serbest bırakalım.

BAŞKAN - Serbest...

DOĞU PERİNÇEK - Lütfen, zamanı da söylerseniz, mesela yarım saat derseniz yarım saat, 10 dakika derseniz 10 dakika.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Hayır... Süre sınırlaması yok.

BAŞKAN - Ama, şunu siz de takdir edersiniz ki, aynı şeyler tekrar edilirse... O sizin takdirinize bağlı.

DOĞU PERİNÇEK - Ben, sizin kıymetli vaktinizi almam zaten. Ben, size sunduğum belgelerdeki bilgileri tekrar edecek değilim.

BAŞKAN - Tamam.

DOĞU PERİNÇEK - Benim düşüncem, hangi çerçeve, hangi ilişkiler ağı içerisinde bu olaylar yaşanmaktadır; bu konuda bir analiz sunacağım. Bu analizin çok önemli olduğunu sanıyorum. Bir de, bugün, evvelki dosyada size sunmadığım o analizle bağlantılı bir bilgi sunacağım.

BAŞKAN - Tabiî, lütfen, o elinizde yeni bilgi ve belge varsa, onları...

DOĞU PERİNÇEK - Onları size sürekli ulaştıracağız.

BAŞKAN - Onları da, bize, ulaştırırsanız, verirseniz memnun oluruz. Buyurun, söz sizin.

DOĞU PERİNÇEK - Konuyu açmak için somut bir olguyla gireceğim. Geçen gün 32 nci Gün programında yer aldı biliyorsunuz, 1981 yılında Abdullah Çatlı ile MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas buluşuyor. Yılın 1981 olduğuna tekrar vurgu yapıyorum. 32 nci Gün programında yer aldı ve Cumhuriyet Gazetesinin televizyon sayfasının -9 Aralık tarihinde- köşesinde ufacık olarak bu çıktı. Son derece önemli bir buluşma; çünkü, MİT Müsteşar Yardımcısı ile 1980 öncesindeki birçok olayda başrolde olan Abdullah Çatlı buluşuyor. Hangi olaylarda; Abdi İpekçi cinayeti, Doğan Öz cinayeti, Bedri Karafakioğlu falan, bir dizi Türkiye'nin en değerli aydınlarının katledilmesinde Abdullah Catlı başrolde, reis... Bütün bu tetikçi takımının reisi durumunda. Bu, devlet tarafından biliniyor; çünkü, daha 80 öncesinde, Bahçelievler katliamında, Sayın Abdi İpekçi cinayetinde Mehmet Ali Ağcaların rolünün ortaya çıkması, burada arka planda olanın Abdullah Çatlı olduğunun bilinmesi; yani, ne demek: MİT Müsteşar Yardımcısı, bir katil çetesinin şefiyle 1981 yılında buluşuyor. Bu, son derece anlamlı. Niçin anlamlı; biliyorsunuz, Türkiye, 12 Eylüle, bir istikrarsızlaştırma operasyonu ile getirildi. Bizi 12 Eylüle götüren olayları bir hatırlayalım; birçok aydınımız birbiri peşi sıra vuruluyor, önemli tertipler oluyor ve 12 Eylül öncesinde öyle bir 'durum ortaya çıkıyor ki, bir ortam hazırlanmış, askerî hiyerarşiye, bir anlamda, olaya müdahale etmek dışında bir çare bırakılmamış ve 12 Eylül) günü CIA'nın Ortadoğu istasyon şefi Paul Henze biliyorsunuz... 1980, 12 Eylül... Hani 12 Eylül askerî müdahalesi oldu ya... O gün, CIA'nın Ortadoğu istasyon şefi Paul Henze Amerika'ya şunu bildiriyor "Our boys have done" Yani, bizim oğlanlar bu işi becerdi, yaptı. Tırnak içinde bizim oğlanlar dediği, o zamanki Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları... Yani, CIA şefi, Türkiye'nin en yüksek generallerinden, bizim oğlanlar diye bahsediyor. Şimdi, bu, ne bakımdan önemli. Demek ki, 12 Eylül, Amerika Birleşik Devletlerinin hazırladığı bir olay. Zaten, daha sonraki gelişmelerle de bu kanıtlanmıştır ve 12 Eylül günü "bizim oğlanlar bu işi becerdi" diye Amerika'ya rapor vermesi, onun, 12 Eylül'ün tamamen Amerikan Devleti tarafından planlandığını göstermektedir. Tabiî, bunun çok kanıtları var. Ben, burada, uzun boylu onlara girmeyeceğim; ama, bu son derece somut bir kanıttır. Demek ki Türkiye'yi istikrarsızlaştıran 12 Eylül öncesindeki o bir dizi olayda, CIA ve Amerikan faaliyetlerini aramak gerekir ve burada, Abdullah Çatlı'nın özel bir rolü olduğu gözüküyor. Nedir, Abdullah Çatlı; Ülkü Ocakları İkinci Başkanıdır ve bir anlamda ÜIkücü Ocaklarının bütün illegal faaliyetinin bir numaralı sorumlusudur. Artık bunlar, sıkıyönetim mahkemelerinde saptanmış konular; yani, mahkeme ifadeleri, Haluk Kırcı'nın Bahçelievler katliamındaki ifadeleri, Doğan Öz dosyası, diğer bütün dosyalar, MHP dosyası 1980'den sonrası vesaire Abdullah Çatlı'nın özel rolünü görüyoruz. Bir yeraltı faaliyetinin başındadır; ama, burada, ne ortaya çıkmaktadır; bir kere, bu faaliyetin bir amacı var. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak. Bir istikrarsızlaştırma operasyonunun aleti
olarak bu faaliyete girmiştir. Peki, Türkiye'yi istikrarsızlaştıran kimdir; 12 Eylül darbesini hazırlayan, Türkiye'yi o koşullara iten kuvvet Amerika Birleşik Devletleri. Peki, burada, Amerika Birleşik Devletleri bu Abdullah Çatlı'ları nasıl kullanmıştır; yani, Amerikalı bazı sarışın adamlar gelip onlara "şunu şunu yap" mı demiştir? Tabiî, öyle olmadığını tahmin ediyoruz. Türkiye'de var olan, devlet içerisindeki bazı kamu görevlilerini kullanarak bunu yapmıştır. 1981 Hiram Abas, Abdullah Çatlı buluşması, İşte, bunun ipucunu vermektedir. Yani, Hiram Abas'lar, eskiden beri zaten bilinir, Hiram Abas. Mehmet Eymür çifti, CIA'nın MİT içerisindeki adamlarıdır; bu ispatlanmıştır artık. Neden ispatlanmıştır, Türkiye'nin istikrarsızlaştırma operasyonunda bunlar, Abdullah Çatlı'ları kullanmış. Yani, ne olmaktadır; bugün, bütün bu eylemlerden bir devlet işi ve devlet görevi olarak söz edilmektedir. Dikkatinizi çekiyor tabiî bu. En önemli konu çünkü. O zaman, şu soru önünüzdedir: Abdi İpekçiyi katletmek bir devlet işi midir? Doğan Öz'ü katletmek bir devlet işi midir? Nihat Erim'i katletmek bir devlet işi midir? Bakın, her iki taraftan da var. Diyelim, sağcılar, solcular, vesaire, Nihat Erim'in katledilmesi de Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonunun bir parçasıdır. Bunlar birer devlet işi midir? Devlet bir kere burayı açıklığa kavuşturmak zorundadır; çünkü, bazı kamu görevlileri bu işin içerisine girmiştir ve Abdullah Çatlı'ların, bugüne kadar Türk Ceza Kanunu ve diğer Türkiye'nin hukuk sisteminin dışında, istisna, imtiyazlı bir konumda olmalarının izahı buradadır; yani, bu adamlar bu kadar suç işliyor, öldürüyor, vuruyor, kırıyor, eroin ticareti yapıyor, bu Avrupa tarafından saptanıyor, İsviçre'de hapse atılıyor vesaire. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor, polisle birlikte hareket ediyor,
Milletvekili Sedat Bucak'la aynı otomobilin içerisinden çıkıyor, bir sürü ilişkiler, sayın bakanlarla, hatta başbakanlık yapan Çiller'le yakın bağları var. Bu bağları, bizzat Çiller tarafından, Ağar tarafından itiraf ediliyor, bunların kahraman olduğu belirtilerek ve bunlar korunarak. Bütün bu ilişkiler ağı ve Abdullah Çatlı'ların korunması, bunların aynı zamanda bir kamu işi yaptığı, -tabiî, burada tırnak içerisinde kamu işi diyorum- birilerine göre, kamu görevlileriyle bağlantısının çok açık kanıtlarıdır. Şimdi, 1981'deki Hiram Abas buluşması, geçmişiyle ilgili bir meseleyi aydınlatmaktadır; çünkü, Hiram Abas kiminle buluştuğunu biliyor. Abdullah Çatlı'yla buluşuyor. O buluşmada Mehmet Eymür'ün adı geçmiyor; ama, Mehmet Eymür'e sorulmalıdır. O buluşmayı onun bilmemesi mümkün değildir. Hiram Abas'ın en yakınıdır, birlikte hareket etmişlerdir, her türlü maceraya, faaliyete, kanunsuzluğa birlikte girmişlerdir, Mehmet Eymür'ün bilmemesi mümkün değildir; çünkü, Hiram Abas, orada, özel bir ticaret işi, özel bir iş, özel bir kız isteme işi falan için buluşmuyor Abdullah Çatlı'yla ya da yarenlik etmek için de buluşmuyor. O zamana kadar ki bağlantının bir parçası olarak buluşuyor ve ondan sonraki birçok şeyi de açıklıyor. Ondan sonrası nedir; ondan sonra şu olayları görüyoruz: Papa suikastı, altından yine bu Abdullah Çatlı çıkıyor. Mehmet Şener, Abdullah Çatlı, Mehmet Ali Ağca, efendim, Yavuz Çaylan, bu ekibin diğer adamları. Papa suikastini bunlar yapıyor. Papa suikastinin tamamen Polonya olayıyla ilgili olarak CIA tarafından yaptırıldığı da biliniyor. Daha önce, 1980 öncesindeki istikrarsızlaştırma operasyonunda, bu Abdullah Çatlı takımı, belki MİT üzerinden MİT içerisindeki bazı adamlar üzerinden CIA tarafından kontrol altına alındı ve o operasyonda kullanıldı; çünkü, ben, burada, olgulardan bahsediyorum. Bu insanlarımız öldürüldü, Abdi İpekçi'ler falan öldürüldü, birileri öldürdü ve bir planın parçası olarak öldürüldü, kişisel husumet nedeniyle falan değil. Sonra öldürülen bir kişi değil, bunların cesetleri yerde duruyor. 1981'e kadar, bunların Hiram Abas, Mehmet Eymür'ler tarafından CIA adına kontrol altına alındığı ve belki, bu tetiği çekenler falan bu ilişkiyi biliyor mu, bilmiyor mu, orasını bilemem; ama, onlar üzerinden, Amerika Birleşik Devletlerinin istikrarsızlaştırma operasyonunda kullanıldıkları apaçık ortadadır. Şimdi, 1981 sonrasına geliyorum. 1981 sonrasında bu olay, doğrudan doğruya bir ilişkiye dönüşüyor. Nasıl doğrudan doğruya bir ilişkiye dönüşüyor? Bir kere, Papa suikastinde CIA ile doğrudan doğruya bunlar ilişkiye giriyorlar, ondan sonra, Aktüel Dergisinde çıktı, başka dergilerde çıktı. Bir Fransız gazetecisi bunu etraflı olarak somut delilleriyle aydınlattı. Bu takım, Abdullah Çatlı takımı, Amerika'ya götürülerek, orada, bir CIA eğitiminden geçiriliyorlar ve İtalya'daki mafya lideri -CIA'cı olduğu bütün İtalya'da açığa çıkmış durumda- onunla birlikte götürülüyorlar ve ayrıca bir Amerika n eğitiminden geçiriliyorlar. Demek ki, bu bağlantı, 1981 sonrasında o bağlantıda kullanılanların da şuurlu olarak, bilerek yaptık(arı bir işe dönüşüyor ve bunun bedeli olarak da, işte, Abdullah Çatlı, İsviçre'deki Bostadelle Cezaevinden CIA tarafından çıkarılıyor. Eroinden mahkûm ediliyor, Almanca dosyalarını biz getirttik size takdim edebiliriz önümüzdeki gelişme içerisinde...

BAŞKAN - Nereden aldınız o dosyaları?

DOĞU PERİNÇEK - İsviçre'den getirttim.

BAŞKAN - Mahkeme dosyaları değil mi?

DOĞU PERİNÇEK - Mahkeme dosyaları evet, iddianamesi var ve bu iddianamede Çatlı'ların bu eroin işi yaptıkları öyle, yok efendim, posta kutusuna eroin koymuşlar, bir komplo yapmışlar, komploya kurban gitmişler falan değil, yüzlerce delil...

BAŞKAN - O dosyayı tabiî...

DOĞU PERİNÇEK - Size sunacağım tabiî Almanca iddianameyi ve hükümleri. Fakat, peki, yedi yıla mahkûm edilen Abdullah Çatlı nasıl İsviçre'nin Bostadelle Cezaevinden çıkartılıyor, bizim Türkiye Devleti içerisindeki kamu görevlilerinden öğrendiğimize göre, bu Türkiye Devletinin işi değil. Tabiî. Türkiye Devleti çıkardıysa o da bir rezalet; ama, doğrudan doğruya CIA. Amerika . Birleşik Devletleri "bu benim adamımdır" diyerek İsviçre nezdinde girişimde bulunuyor ve Abdullah Çatlı'yı cezaevinden daha hüküm infazı bitmeden çıkartıyor. Bu da, şu bakımdan önemlidir; yani, bunlar Amerika'yla öyle kuvvetli bir bağlantı içine girmişler ki, kurtarılıyorlar cezaevinden. Eroin kaçakçılığı gibi bir işe dahil oldukları halde kurtarılıyorlar. Şimdi, burada, Hiram Abas'lara, bazı MİT görevlilerine sormak lazım, siz, 1981'de bu adamlarla buluştunuz, bu adamları himaye altına aldınız, bu adamların suçlu olduğunu ben biliyorum 1980 yılında, gazeteler yazıyor, sıkıyönetim dosyaları var. Sıkıyönetim dosyalarında bu ekibin kanlı isler yaptıkları var. Bunlar, yok, Asala'ya karşı bilmem ne eylemler değil sayın komisyon üyeleri, buna dikkatinizi çekiyorum. Şimdi, bu adamlar, şöyle kurtarılmak isteniyor, bunlar vatan kahramanıdır, Asala'ya karşı eylemler yapmışlardır, efendim, PKK'ya karşı eylemler yapmışlardır, Abdi İpekçi'yi öldürmüş, Doğan Öz'ü öldürmüş... Nihat Erim'ler başka bir ekip, o da diyelim sol maskeli bazı örgütler tarafından -o bağlantı içinde olan- öldürülmüş. Bütün bunları PKK ile mücadeleyle, Asala'yla mücadeleyle falan bir ilgisi yok.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Onlar olmamış mı, Asala'yla mücadele olmamış mı?

DOĞU PERİNÇEK - Bizim öğrendiğimize göre bunlar Marsilya'da bir anıta bir molotof kokteyli atıyorlar, hepsi bu. 1 milyon dolar da para alıyorlar devletten, MİT'ten ve bunun üzerine MİT bu olayı sorguluyor ve (Marsilya olayından sonra "bunlar işe yaramıyorlar, verilen işleri de yapamıyorlar" diyerek bir süre MİT'ten kopuyorlar. Bizim öğrendiğimiz bu ve bunun doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi, 1981'den sonraki faaliyetlerinde bunların doğrudan doğruya Amerika'nın kontrolü altına girdikleri ortaya çıkıyor. Bu bence son derece önemlidir. Neden önemlidir; ben, bu grubun -biz, buna Çiller Özel Örgütü diyoruz ve Tansu Çiller ve Özer Çiller'le bağlantılarını biraz sonra açacağım- içinde yer aldıkları olaylar, yalnız, Ömer Lütfü Topal cinayeti, kumarhane gelirlerinin paylaşılması, efendim, birtakım cinayetler, eroin kaçakçıları arasındaki çekişmeler, çatışmalar, rant kavgaları boyutunda değildir. Burada, Türkiye'nin bir bağımsızlık ve güvenlik sorunu vardır. Ben, Sayın Komisyonunuza sırf bunu anlatmak için geldim. Yani, herkes bunun Ömer Lütfü Topal... Yani, dikkatler o tarafa çekiliyor. Bu Türkiye tarafından kaldırılabilir. o çete bu çeteyle kavga eder, birbirlerini vururlar falan; ama, burada Türkiye'nin bir bağımsızlık ve güvenlik sorunu var. Bunlar, Türkiye'nin bağımsızlık ve güvenliğiyle ilgili büyük tertiplerin içinde yer almışlardır. Zaten, 12 Eylül öncesindeki faaliyetleri bize ilk ipuçlarını veriyor; çünkü, Türkiye'nin, 12 Eylül müdahalesiyle karşılaşması da bir güvenlik ve bağımsızlık sorunudur. Nasıl 12 Eylülden sonra Türkiye'nin nerelere sürüklendiğini görüyoruz ve aynı zamanda kanunsuz bir hareket. Askerler geliyor Anayasayı çiğniyor, kanunları ihlal ediyor, 146 ncı maddede işlenen suçu yapıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisini cebren ortadan kaldırıyorlar. Buradaki rolleri açık; ama, yakın tarihteki rolleri 1-Azerbaycan darbesi, 1995 yılı mart ayında Azerbaycan'da biz bunu Türkiye'de ilk defa açıkladık, 1996 yılı 1 Haziranında; yani, ben, bundan 6 ay önce bir basın toplantısı yaptım ve ilk defa, Türkiye'de, Abdullah Çatlı'nın da rol aldığı ve Çiller'in içinde bulunduğu Azerbaycan darbesini bütün ayrıntılarıyla açıkladım. Ben açıkladığım zaman, basın vesaire buna iltifat etmedi; ama, bir süre sonra ne oldu, aynı, benim bilgilerimle Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "evet, Azerbaycan darbesi teşebbüsü olmuştur. Ben, bunu Sayın Haydar Aliyev'e bildirdim ve önledim" dedi. Arkasından, Sayın Haydar Aliyev, geçen de Türk basın mensuplarını davet etti, onlara dedi ki, " evet, Demirel bana Pakistan'dan, Pakistan seyahati sırasında telefon etti ve 'sana karşı darbe yapıyorlar' diye bildirdi. Bu darbenin içinde de Türkiye'li unsurların olduğunu söyledi" Biliyoruz. Böylece, bizim verdiğimiz bilgiler bütün ayrıntısıyla... Çünkü, o bilgilerin içinde şu da vardı, Demirel Aliyev'e bildirdi dedim ben 1 Haziran 1996 günü yaptığım basın toplantısında. Bu basın toplantısının metni size sunmuş olduğum dosyada aynen mevcuttur; bu doğrulanmış oldu. Azerbaycan darbesi nedir? Türkiye Devletinin yasal, meşru, Azerbaycan'a darbe yapmak diye bir politikası var mıdır ve olabilir mi? Azerbaycan darbesi bir yeraltı faaliyetidir ve sayın komisyon üyeleri, daha önemlisi, Azerbaycan darbesi, Amerika Birleşik Devletlerinin bir yeraltı faaliyetidir. Şimdi, bu Azerbaycan darbesi var değil mi, bu bir olgu; yani, yoktur diyemiyoruz artık. Var olduğuna göre, bu hangi devletin çıkarları için yapılmıştır sorusuna cevap vermemiz lazım. Kardeş Türk cumhuriyetlerinden birinde meşru bir cumhurbaşkanını devirmekte Türkiye'nin hiçbir çıkarı yok hele Haydar Aliyev'i devirmekte Türkiye'nin hiçbir çıkarı yok. Bunlardan "kardeşimiz" diye bahsediyoruz, rastlayınca sarılıyoruz, öpüyoruz ve Haydar Aliyev önemli bir denge unsurudur orada ve Haydar Aliyev gibi bir insanın bulunması Sayın Cumhurbaşkanının da belirttiği gibi Türkiye için yararlıdır. Kim Haydar Aliyev'i devirmek istiyor, bunu bütün dünya biliyor, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi, ispatlandı mı, Amerika Birleşik Devletlerinin Azerbaycan'da darbe planının içinde Abdullah Çatlı'ların ve o darbeyle birlikte ortaya çıkanların yer aldığı. Burada, önemli olan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı o zamanki Başbakan Tansu Çiller'in bu darbe faaliyeti içinde yer aldığıdır ve bu, aynı zamanda, Abdullah Çatlı'larla Tansu Çiller arasındaki bağlantının kanıtlarından biridir. Tek kanıt bu değil, biridir. Bu darbe, Çatlı'lar vesaire tarafından yapılıyor, Tansu Çiller bu işin arkasında var, işin arkasında esas olan kuvvet Amerika Birleşik Devletleri. Biri bu. İkincisi...

BAŞKAN - Efendim, şimdi, dediniz ki, bu darbeyi Türkiye devleti değil, Amerika Birleşik Devletleri; yani, CIA yaptırdı ve de şimdi diyorsunuz ki, Çiller de bu işin içinde diyorsunuz. Yani, Çiller de Amerika adına mı iş yapıyor, CIA adına mı iş yapıyor? Yoksa bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz?

DOĞU PERİNÇEK - Evet, onun adına iş yapıyor. Başından beri onun adına iş yapıyor.

BAŞKAN - Amerika adına diyorsunuz.

DOĞU PERİNÇEK - Evet.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Arada soru sorabiliyor muyuz bir şey sorsam ben?

BAŞKAN - Tabiî, buyurun.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben önemli bir şey soracağım, bana göre çok önemli bir ayrıntı söyledi. Dedi ki "bu darbeyi Aliyev'e, Demirel, Pakistan yolculuğu sırasında telefonla haber verdi, Aliyev de bunu açıkladı. Yalnız, bunu, ondan evvel basın toplantısında ben açıkladım" Şimdi iki kişi arasındaki telefon konuşmasını ya Aliyev Sayın Genel Başkana aktarmış olabilir ya Demirel aktarmış olabilir. Bir üçüncü ihtimal, bu telefon dinlenmiş olabilir. Bunun hangisi doğru?

DOĞU PERİNÇEK - Ben, bana, bunu Demirel'in mi yoksa Aliyev'in mi açıkladığını...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, siz dediniz ki, onu söylemiyorum, ifadenizde var "bunu ben basın toplantısıyla açıkladım; yani, basın toplantısıyla Demirel'in Aliyev'e telefonla haber verdiğini açıkladım" dediniz Şimdi iki kişi arasında geçen telefon konuşması...

DOĞU PERİNÇEK - Ben, bunu öğreniyorum.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Onu soruyorum ben de.

DOĞU PERİNÇEK - Ama, bunu Sayın Demirel'den mi öğrendim Aliyev'den mi öğrendim bunu açıklamıyorum; ama, sizin şuna dikkat etmeniz lazım, benim bu açıkladığım bilgi doğru mu yanlış mı?

SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Arada üç ay var.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, ben hukukçuyum, ben, tabiî, bir ülkenin cumhurbaşkanının bir başka ülkenin cumhurbaşkanına yaptığı bir özel telefon konuşmasını, siz, eğer basına duyurabiliyorsanız, aynı zamanda, bu, araştırma komisyonu üyesi olarak ben, bunun kaynağını da öğrenmek durumundayım, benim cumhurbaşkanım ne derece güven içerisinde, ben onu araştırıyorum, ona bakıyorum.

DOĞU PERİNÇEK - Belki sizin cumhurbaşkanınız yahut da hepimizin cumhurbaşkanı, tıkanıklıklar karşısında normal yasal süreçler işlemeyince ve Türkiye'nin başına karanlık bir kuvvet oturunca bunları bilgi olarak bize veriyor olabilir. Niye vermesin? Bunun hiçbir önemi yok.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Bakın, iki cumhurbaşkanı arasındaki konuşmayı anlatmıyor, iki cumhurbaşkanının birbirleriyle telefonla konuştuğunu anlatıyor. Aradan geçen beş ay içerisinde zaten...

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Darbeyi haber veriyor.

DOĞU PERİNÇEK - Şimdi, efendim, bakın, bir şey söyleyeceğim, bunun kaynağı önemli değil.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çok önemli.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Bence bilgiler çok önemli.

DOĞU PERİNÇEK - Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı Demirel Yaşar Bey'e demiştir ki "bunlar ne yapıyor, sizin başkanınız, genel başkanınız ne yapıyor? Kalkıyor Azerbaycan'da darbeler yapıyor, Türkiye'yi felakete sürüklüyorlar" Yaşar Bey de bizimle karşılaşmamızda bana demiştir ki "Demirel bana bunu söyledi." Yani...

BAŞKAN - Kaynağını açıklamıyorsunuz.

DOĞU PERİNÇEK - Ben, size başka bilgiler de vereceğim. Şunu söyleyeceğim.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Bu anlatılanların hepsi çok gizli ve
öğrenilmiş ve dolayısıyla aynı yerden...

DOĞU PERİNÇEK - Nereden öğrendiğimizin önemi yok. Bakın, şunu söyleyeceğim size: Ben Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'i 1995 yılında davetli olarak ziyaret ettiğim zaman oturduk, bana ilk cümle olarak şunu söyledi: "Türkiye'yi Batı böldü" dedi; "bölüyor, bölecek" demedi. Cumhurbaşkanının ilk cümlesi. Cumhurbaşkanı bana şunu söyledi: "Türkiye'yi Batı böldü." Hayret içinde kaldım. Harita çıkardı, sınırları gösterdi, haritasını bile yapmışlar. burada, size verdiğim belgeler içinde var bu. 1995 yılı. "Batı Türkiye yi böldü." Ondan sonra haritayı çıkardı "haritasını bile yapmışlar" dedi. Zaten Cumhurbaşkanı bunu "Sevres tehdidiyle karşı karşıyayız" diyerek topluma da söyledi; ama, benimle görüşmede bunu çok daha çıplak söyledi ve ben, o zaman şunu söyledim: Siz, sorumlu mevkilerde, devletin başında birinci sorumlu durumda olan insansınız. "Batı böldü" diyorsunuz, topluma bunun anlatılması lazım. Bir sınır tehdidinden bahsediliyor, nereden geliyor bu tehdit? Karanlığa yumruk sallanabilir mi? Şimdi, buradan şuraya geçeceğim; yani, bu bilgiler şu veya bu şekilde gelir. Bir cumhurbaşkanı, diğer bir cumhurbaşkanına telefon eder, bu yalnız
telefon dinlenerek öğrenilmez. Arkadaşına söyler, bu vahim bir olaydır, bunu Sayın Süleyman Demirel'in de bir sır olarak sonuna kadar saklayacağını sanmıyorum; bunlar yakınlara söylenir veyahut da şu bile olur: "Doğu Perinçek'e bunu gönderin de Türkiye kamuoyu bilsin, ondan başka bunu açıklayacak babayiğit yok." Bu da olur. Bunu da söyleyeyim yani. Sizin partinize bu geldiği zaman sizler partilerinize bunu açıklar mıydınız? Açıklamayacağınız zaten bugünden belli oluyor. Ben onu açıkladığım zaman hiçbir partiyi yanımda görmedim. Sizlerin mensubu olduğunuz partilerden biri çıkıp da "ne oluyor arkadaşlar, nasıl Türkiye'nin içinde bazı karanlık kuvvetler, hatta Başbakan Çiller kalkıp Azerbaycan'da darbe yapabilir?" diye bunlardan bahsetmedi. Demek ki, oralardan bunun söylenmesi mümkün olmadığı için bunu söyleyecek adam kimdir, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki faaliyetleriyle mücadele eden İşçi Partisinin Genel Başkanıdır. Oraya gelir bilgiler, başka bir yere gelmez. Neyse, burayı geçiyorum. Bu Azerbaycan darbesi. İkincisi, Çeçenistan'a silah ve adam göndermek. Şimdi, mantığınıza sesleniyorum, Türkiye'nin Çeçenistan'da 300-400 bin nüfusu olan bir halkı ayaklandırıp Çeçen halkının hakkını, hukukunu savunmak başka bir şey; ama. bunları silahlı bir mücadeleye itip Rusya'yı bölme planlarına dahil olmakta hangi politik,çıkarı vardır Türkiye'nin? Hiçbir politik çıkarı yoktur. Arkasından ne olmuştur? Rusya'da, Yeltsin'in Dışişleri Bakanı, Başbakanı çıkmıştır, demiştir ki "siz Çeçenistan'a silah ve adam yolluyorsunuz, biz de Kürt meselesini karıştırırız." Bunu dedi değil mi? Resmi olarak söyledi hem de öyle dedikodu falan değil. Çıktı, Moskova'da basını topladı "Türkiye Çeçenistan'a silah yolluyor, adam yolluyor ve onların da Kürt meselesi var, biz de; yani, onu mu karıştıralım" dedi. Onu karıştırırım diye Türkiye'yi tehdit etmiştir ve PKK gitmiş, Moskova'da bürosunu kurmuştur. Bütün Rusya içerisinde imtiyazlı, ayrıcalıklı bir şekilde çeşitli faaliyetlerde bulunmak, para toplamak, örgütlemek, Rusya'daki Kürtleri örgütlemek vesaire gibi imtiyazları da Rus devletinden almış mıdır; almıştır. Peki, bunlar kime yaramıştır? Türkiye Çeçenistan'ı karıştıracak, Sovyetler, bugünkü Rusya Federal Cumhuriyeti Kürt meselesini karıştıracak bir tek bu Amerika'ya yarar. Neden, Amerikalılar Rusya'yı kontrol ediyor, hem Türkiye'yi kontrol ediyor, bunların birbirleriyle devamlı kavga içinde, çatışma içinde olması Amerika'nın bu kontrolünü ağırlaştırır; çünkü, ikisi de birbirine karşı "aman Amerika benim yanımda olsun" diye Amerika'ya muhtaçtır ve bu neyle ilgilidir; Orta Asya doğalgaz petrol boru hatlarıyla ilgilidir. Rusya ile Türkiye devamlı birbirleriyle itişecek, kakışacak, o boru hatları da Amerika'nın tam denetimi altında olacak. Üçüncüsü, İran'la savaşı kışkırtmak. Tansu Çiller'in, İran'la savaşa kışkırtan birtakım komplolara girdiğini Tempo Dergisi ayrıntısıyla açıklıyor. Resmen, Büyük Millet Meclisinin haberi olmadan, Hükümetin haberi olmadan İran'la askerî konfrantasyona, cepheleşmeye yol açabilecek birtakım askerî girişimleri tahrik ediyor Tansu Çiller. O da, sanıyorum, millî güvenlik, bunun Cumhurbaşkanının haberi olmadan yapılamayacağının kendisine söylenmesi üzerine hatta Cumhurbaşkanını bile ikna etmek için birtakım komplolar yapıyor; ama, Cumhurbaşkanının müdahalesiyle bu önleniyor. Bu da Tempo Dergisinde bütün ayrıntılarıyla sergilendi, biz araştırdık, doğru. Türkiye ile İran arasında kim savaş ister? Amerikan kaynaklarına bakıyoruz, devamlı bir Türkiye İran savaş senaryoları, 1648 Kasr-ı Şirin Antlaşmasında Türkiye ile İran arasında bir hudut oluşmuş, hiçbir sorunumuz yok. İran'da İslamî rejim varmış, Türkiye'de laik rejim varmış bu iki ülkenin kendi iç meselesidir. Biz İran'ın rejimini belirleyemeyiz. İran'ın başına şu veya bu rejimi getirmeye bizim hakkımız yoktur. İran'ın da bizim başımıza şu veya bu rejimi getirmeye hakkı yoktur. Bu Türkiye halkının iradesine bağlıdır. İran'daki rejim de İran halkının iradesine bağlıdır; ama, bizim bir gerçeğimiz vardır; nedir; biz İran'ın başında kim olursa olsun, İran'la dost olmaya mecburuz.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Perinçek bir soru sorabilir miyim? Malum olan bir konu var. İran'la PKK arasındaki ilişkiler, zaman zaman da tırmanışa geçiyor ve fevkalade rahatsızlık verici boyutlara geliyor. Sizin kanaatinize göre veyahut da bu konuda bir inceleme yaptınız mı? Bu ilişki de Amerikan oyunu mudur?

DOĞU PERİNÇEK - Bu ilişkiler var.

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Yani, İran'da...

DOĞU PERİNÇEK - İran'da, İran Hükümetinin, devletinin PKK'yı himaye ettiği ve kullandığı doğrudur; hiç tartışılmaz bir doğrudur. Suriye'nin, PKK'yı koruduğu da bir doğrudur. Irak için bu geçerli değil, onu söyleyeyim; fakat, bunlar nereden geliyor, Türkiye, İran ve Suriye'den bakıldığı zaman, bölgede. Amerika'nın bir uzantısı, Çekiç Güç, efendim, Irak'a ambargoya en sadık ülke. Irak'ı ikiye bölmüşsünüz, İsrail'in en yakın dostu. Buralardan baktığınız zaman, Suriye ve İran'dan, Suriye ile İran'ın dar kafalı yönetimleri ne diyor, Türkiye'nin başında bir bela olsun da bu bölgemizdeki...

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Şunun için sormuştum, İran ile Türkive arasındaki ilişkilerin sertleşmesinden bir savaş ihtimalinin ortaya çıkmasında en fazla rol İran'la PKK arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Bu konuda bir etüdünüz, bir incelemeniz var mı?

DOĞU PERİNÇEK - Var efendim Ayrıca, ben, bunu 1989 ve 1991 yılında Abdullah Öcalan'la görüşme yaptığım zaman ona da söyledim ve açıklattım da zaten. "Biz, İran tarafından korunuyoruz" diye -benim orada kitabım var size göndereyim- Abdullah Öcalan kendi ağzıyla söylüyor zaten İran'ın kendilerini koruduğunu.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, burada, sizi teyiden bir ilave yapabilir miyim? Şimdi, benim çözemediğim yorumlarınızı büyük bir dikkatle dinliyorum. Yeri geldikçe de yazıyorum. Şimdi, diyorsunuz ki, bu İran'a yapılacak harekât olayından da benim başından beri haberim vardı.

DOĞU PERİNÇEK - Hayır benim haberim yoktu.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, benim haberim vardı da nasıl önüne geçildi de Tempo Dergisinin anlattığı gibi değil.

DOĞU PERİNÇEK - Sizin haberiniz var, onu siz düzeltirsiniz.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Önemli olan sizin ifadeniz. Biz burada sizi dinliyoruz. Ben Komisyonun üyesiyim. Şunu söyleyeceğim: Dediniz ki, Amerika'nın, PKK'yı, PKK'nın İran'daki varlığını ve Türkiye'ye karşı oradan hasmane eylemlerini düzenlediği...

DOĞU PERİNÇEK - Düzenledi demedim ben. Ben dedim ki, İran dar kafalı anlayışları yüzünden, Türkiye'yi, burada, Amerika'nın bir uzantısı olarak gördüğü için, İsrail'in en yakın müttefiki olarak gördüğü için ve Amerika'nın Kuzey Irak'taki Kürt devleti planına Türkiye her an girebileceği için Türkiye'yi aşağı doğru balon yapan, sarkma ihtimali olan bir güç olarak değerlendiriliyor. Türkiye, İran'dan ve Suriye'den baktığımız zaman.

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Benim sözüm o değil. Sayın Valimizin sözüne ilaveten diyorum ki, İran'daki PKK varlığı ve oradaki hasmane hareketler Amerika olayı mıdır? Siz dediniz.

DOĞU PERİNÇEK - Hayır demedim, ben öyle bir şey demedim. Ama. Amerika bundan memnun; yani, Amerika doğrudan doğruya bunu planlıyor falan diye bir şey demiyorum; ama, bu, Amerika'nın çok işine geliyor; çünkü neden, Amerika'nın Foreign Affairs, Foreign Reports, Mediterrane Quarter gibi Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Pentagon ve CIA'ye yakın yarı resmî organlarını biz izliyoruz. Size bunların İngilizce nüshalarını takdim edebilirim. Buralardan izlediğimiz tespitlerimize göre, sürekli bir Tüırkiye-İran çatışması senaryosu var oralarda. Yani "Türkiye ile İran savaşacak." Niye savaşsın Türkiye ve İran? "Su savaşları olacak." Niye su savaşları olsun? Aslında, Türkiye'nin çıkarları ve bölge ülkelerinin çıkarları açısından bu savaşların olması için hiçbir neden yok. Hatta, Türkiye ile İran'ın çatışması, bence, olağanüstü bir manipülasyonla, bir kışkırtmayla tamamen yapmacık olarak gerçekleşebilir. Çünkü, İran ile Türkiye arasında hiçbir önemli sorun yok. İstikrar kesbetmiş bir sınır var, ilişkiler var, önemli bir ticaret hacmi var; ama, PKK, burada, dediğiniz gibi İran'ın PKK'yı himaye etmesi önemli bir gerçek, Türkiye'nin bundan haklı rahatsızlıkları var. Öte yandan, İran'da diyor ki, "Türkiye'de Halkın Mücahitlerini himaye ediyor." "Van'da Halkın Mücahitlerine üs vermiş" diyor. Böyle şeyler var. Tabiî, bu iki devlet de yanlış yapıyor; Türkiye de yanlış yapıyor, İran da yanlış yapıyor. Bu iki devletin şunu yapması lazım: Bizim dış ticaret hacmimizi nasıl 10 milyar dolara çıkartırız;. ondan sonra nasıl işbirliğimizi geliştiririz; nasıl, bu Kürt meselesinin bölgede Amerika tarafından kullanılmasını birlikte sırt sırta verir, önleriz, ortadan kaldırırız diye kafa kafaya vermesi lazımken, ikisi de Amerika'dan gelen gütmelerle diyelim ve kışkırtmalarla ve Türkiye'nin Amerika'ya aşırı bağımlılığı ve Türkiye Devleti içinde Amerikancıların aşırı yerleşmesi ve düğüm noktalarını ele geçirmeleri yüzünden böyle bir cepheleşme ortaya çıkıyor.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - İzin verir misiniz bir şey sormak istiyorum..."İran'la Türkiye arasında ciddî bir sorun yok" dediniz doğru olarak; ama, İran kaynaklı Türkiye'de bazı suikastlar olduğunun doğrultusunda bilgileriniz var. Mesela Çetin Emeç, Uğur Mumcu...

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Biraz sonra konuşacağız.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Onu anlatacaksınız, o başka; oraya onu nasıl bağlıyorsunuz?

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Oraya da geleceğiz. Şimdi, onlara biraz sonra konuşacağız. Oralarda Özer Çiller falan var, onların çıkarları var; onları biraz sonra konuşacağız. Ben, isterseniz, kendi analizimi bozmadan devam edeyim.

BAŞKAN - Bozmadan devam edin; hatta, soruları sonradan soralım.

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Soruları buyurun. iyi oluyor, açılıyor. Birinci olay Azerbaycan darbesi; arkasından Çeçenistan'a asker ve silah yollamak; arkasından Türkiye ile İran arasında çatışmalar kışkırtmak; dördüncüsü Çin'in Uygur bölgesine bundan iki üç ay önce sabotaj timleri gönderiliyor. Şimdi, diyeceksiniz ki, bu Doğu Perinçek bize gazete kupürleri veriyor; bu gazetede yazıyor. Gazete kupürü; ama doğru. Bunu, biz istihbar ettik; bize bildiren de, açık söylüyorum, Genelkurmay istihbaratıdır.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Türk Genelkurmayı?..

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Evet, Türkiye Genelkurmayı istihbaratı. Ben, zaten bütün kaynaklarımı her zaman açıklıyorum ve ben kimseyle direkt temas halinde değilim; ama, ben arkadaşlarıma, çok esaslı, 25-30 yıl içinde yetişmiş, bu konularda bilgili Türkiye Devletinin bile elinde belki o derece uzman, esaslı insanlar yoktur; bir kadromuz var; onlara şu talimat verilmiştir İşçi Partisi tarafından "size biri bilgi getirdiği zaman diyeceksiniz ki, kimden geliyor bu bilgi; ben dedikodu, fiskos falan kabul etmem; bana söyleyeceksin ki, ben bunu araştırayım" ve ben bunu açıklarım. Bakın, ben ısrarla televizyon konuşmalarımda, basın toplantılarınıda Genelkurmay istihbaratındansa Genelkurmay istihbaratı diyorum, bilmem; Dışişleri Bakanlığı istihbaratındansa Dışişleri Bakanlığı istihbaratı diyorum. Bir dergide okuduysam, Amerika'nın Foreign Reports Dergisinden aldım diyorum veya Rusya'nın bilmem ne dergisinden aldım diyorum; kaynak gösteriyorum ve o kaynaklara da "bilgi alınıp yayınlanmasına izin veriyor musunuz bu bilginin" sorulmaktadır. "Evet, veriyoruz." Peki yayınladığımız zaman bunu yalanlayacak mısınız; yalanlayacaksanız biz yayınlamayız. "Yalanlamacağız." Size soruyorum üç aydır benim Genelkurmay istihbaratı kaynaklı açıkladığım hangi bilgi yalanlanmıştır. Gitmiş hepsi; basın mensupları gidiyor, Genelkurmaya soruyor. Tümgeneraller, tuğgeneraller onlara şunu söylüyor: "Doğu Perinçek'in bütün söyledikleri yüzde yüz doğrudur." Siz de gidin lütfen sorun. Komisyorı olarak Genelkurmay Başkanlığına başvurun ve Doğu Perinçek'in size atfen söyledikleri doğru mudur, yanlış mıdır diye sorun. Ayrıca, siz onlardan resmî bilgi isteyin. Ben şu çağrıyı da yapıyorum Genelkurmaya: Bu bilgileri bu şekilde dışarı vermek yanlış; bu bilgileri Mecliste kurulan komisyona göndermelidir. Bu bilgileri, Yüce Divan savcılık makamı olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermelidir. Bu bilgileri, Hükümete göndermelidir ve normal süreçler işlemelidir. Devlet mekanizması çalışmalıdır. Sorulduğu için söylüyorum; Çin'in bu bölgesine bir sabotaj timleri gönderiliyor. Raşit Dostum burada köprü başı rolü oynuyor Afganistan'daki. Raşit Dostum'un çok sıkı CIA bağlantıları var. Amerika'nın oradaki adamı. Taliban bir adamı, o Kabil'i işgal eden. Amerika'nın diğer yedek kuvveti de işte bu Raşit Dostum ve bunlar gönderiliyor. Biz, bunu haber alıyoruz ve ben, Sayın Cumhurbaşkanına 18 Ekim tarihinde gittiğim zaman bir mektup bıraktım; o mektubun bir nüshasını dosyaya koydum; o dosyada, o mektupta şunu söyledim: Bakın, Uygur bölgesine sabotaj timleri gönderiliyor. Gönderen Yarbay Ankara'da bir JİTEM Yarbayı, vesaire falan filan, Raşit Dostum ilişkileri, orada hepsi yer alıyor. Bunu derhal durdurun. Ben, bunu, o zaman basına açıklamadım. Herhalde, Sayın Cumhurbaşkanı, bunu Genelkurmaya gönderiyor; bir müddet sonra biz basına da açıkladık ve derhal durdurun dedik bu tertibi. Genelkurmay Başkanı bizzat topluyor Genelkurmayda ve diyor ki "bu tertibi durduracaksınız; bu, yasadışı yeraltı faaliyetidir. Benim altımı mı
oyuyorsunuz" diyor ve durduruluyor. Şimdi, bu da, niye Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye böyle bir şey içine girsin. Türkiye'nin kendi içinde bir ulusal sorun var. Bilmem bir Kürt meselesi var; kendi içinde Alevî-Sünnî sorunları var; yani, devamlı, biz, birilerine sen de benim sorunlarını karıştır diye bir malzeme mi yaratmak istiyoruz. Çok açıktır ki, burada Türkiye'nin hiçbir ulusal çıkarı yoktur, hiçbir. Güvenliği açısından, bağımsızlığı açısından vahim şeylerdir bunlar ve Çeçenlerin bir sorunu varsa, bilmem Türk halklarının bir sorunu varsa, bunlar, şiddet kullanılmadan, oralarda şiddet kışkırtılmadan yasal platformlarda ve o ülkenin iç meselesi olarak ele alınarak , çözülebilir. Nasıl Türkiye'nin Kürt meselesi iç meselesidir ve bu en temel bir tezdir. Türkiye, bütün dünyaya diyecektir ki, Kürt meselesi benim iç meselemdir; karışamazsınız; bunu ben çözerim. Yok Avrupalılar gelecek, yok insan hakları gelecek, yok Amerika gelecek, teftiş edecek; bu kabul edilemez ve biz, Birleşmiş Milletlerin üyesiyiz ve bütün ülkelerin sınırlarını meşru olarak kabul ediyoruz, bunları değiştirmek gibi Türkiye Devletinin bir faaliyeti de olamaz. Buna rağmen, işte Çin'in bilmem Uygur bölgesine sabotaj timleri gönderiliyor ve Genelkurmay bunu durduruyor. Burada da Çiller örgütü ve bu faaliyet vardır. Beşinci önemli dış tertip diyelim, Kuzey Irak'taki CIA faaliyetine bu örgütün karışmış olmasıdır.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Abdullah Çatlı örgütü diyorsunuz?..

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Çiller örgütü. Abdullah Çatlı, Çiller örgütünün infaz şefi. Kuzey Irak'taki CIA tertiplerine...

BAŞKAN - Sayın Perinçek, bu bize verdiğiniz belgede diyorsunuz bir yerinde: "General Dostum'la Türkiye'nin bu ilişkileri ta Özal dönemine uzuyor ve orada JİTEM'in dört elemanı da şu anda Dostum'un karargâhında" diyorsunuz. Şimdi, diyorsunuz ki, Çiller özel örgütü bu...

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Turgut Özal tarafından kurulan örgütün devamı bu efendim; bugün ,Çiller, etrafında bir özel büroya dönüşmüştür; ama, bunun ilk kurucusu Turgut Özal'dır. Turgut Özal zamanında bir özel büro kuruluyor. Bu özel büronun başında Hiram Abas ve Mehmet Eymür var; yani, Abdullah Çatlı'yla 1981 yılında buluşan Hiram Abas var. Bu zaten o zamanlar basına çok yansıdı ve hatta Turgut Özal'ın bir planı var: MİT'i sivilleştirelim. Bu, tabiî, kamuoyuna böyle sempatik sloganlarla sunuluyor, MİT'in sivilleştirilmesi gibi; ama, aslında, bu, MİT'in CIA'laştırılması planıdır. MİT'in içindeki askerlerin temizlenmesi, askerler temizlenirken yurtsever bilmem ne unsurların da temizlenmesi ve MİT'in, tamamen, Hiram Abas'ın kişiliğinde, CIA'nın yüzde yüz kontrolü altına alınması tertibiydi. Bunu başaramadılar.

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Hiram Abas'ı niye öldürdüler; bunun için mi öldürdüler?

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Bilemiyorum onu; bilemediğim bir şeyi söylemiyorum; ama, bence, o karanlık bir cinayet. Neden; taşeron örgüt tarafından öldürüldüğü çok açık. Yani, onu Dev-Sol öldürdü diye çıktı; ama, o taşeron bir örgüttür. Niye öldürdü falan; bilemiyorum. Bilmediğim konularda bir şey söylemeyeceğim; ama, bence, mesela bu soru anlamlı bir soru.

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Yalnız, müsaade ederseniz... Az önce, "bu Özal tarafından sivilleştirilmesi adına tamamen CIA kontrolüne verilmesi için MİT'in yapılan bir girişim" dediniz; fakat, 12 Eylülden sonra da -henüz 12 Eylül devam ediyor- generaller başta ve onların etkileri devam ediyor diye Amerika'nın "bizim oğlanlar" şeklinde ifade ediyorsunuz. Hem "bizim oğlanlar" Millî İstihbarat Teşkilatı da ihtilalin oluşması açısından kullanılan zemin hazırlayan bir pozisyonda, bu pozisyonun başında "bizim oğlanlar" var ve bu "bizim oğlanlar"ın sivilleşmeye dönük hareketinde, yine CIA'ın kontrolüne tamamen geçmesi gibi ilgili olarak değerlendiriyorsunuz. Ben, burada, kafamda kurguyu sağlayamadım.

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Bir çelişme var gibi; değil, Şöyle açayım efendim. Ordunun...

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük)- Çünkü, büyük bir çelişki ortaya çıkıyor. Amerika ihtilali yaptırıyor; ihtilalin generaller başında ve MİT tamamen, ihtilali hazırlamak için altyapı oluşturan bir konumda ve bir sivil cumhurbaşkanı, böyle bir örgütü "sivilleştirelim" dediği zaman, tamamen CIA'nın kontrolüne girmesiyle ilgili bir hadise olarak değerlendiriyorsunuz. Kusura bakmayın kafamda o kurgu oluşmadı.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Özür dilerim, aynı soruyu soracağım. Buradaki "our boys" generaller mi?

İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - Evet, generaller: ama, 5 general.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Darbe yapan "your boys" generaller.


İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK - "Our boys". Şimdi, efendim, bakın, bu soru bence son derece anlamlı ve çok teşekkür ederim böyle bir soru sordukları için. Şu bakımdan anlamlı: Bir kere "our boys" dedikleri o 5 general bile -0 5 generalin dışında olan Haydar Saltık dışında- büyük ölçüde kendilerini bu oldubittiler sonucu bu müdahaleyi yapmakla zorunlu gördükleri yapmakla zorunlu gördükleri bir ortamda bulmuşlardır. Haydar Saltık, Amerika'da darbecilik okulunda okumuş, Türk askerî hiyerarşisinin tepesinde olan tek adamdır ve darbe planlarını 1978'de hazırlamaya başlıyor; bir tek onun bilinçli olarak bu işin içinde olduğunu ben sanıyorum. O öyle; bilinçli yani; ama, diğer 5 general -Kenan Evren ve diğer 4 tanesinin başından, 1977'den itibaren, efendim biz Türkiye'yi istikrarsızlaştıralım; Abdi İpekçi'yi öldürtelim; ondan sonra diyelim ki, müdahale etmemiz lazım diye bir planın içinde olduklarını bilmiyorum. Kesin bilmiyorum. Daha çok benim gördüğüm -belki biri daha öyledir falan ama- bir istikrarsızlaştırma planıyla bunlar öyle bir ortama getirildiler ki, başka çare yok ortamına. Başka çare yok fikrini ben kendim savunmuyorum; onların değerlendirmesi bu. Burada, ama Haydar Saltık'ın -ben tarih önünde konuşuyorum, sanıyorum teybe de alınmaktadır, ileride ortaya da çıkacaktır...
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50