Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1924

1/1/1924 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

 

03 Ocak 1924: Tutankhamon'un lahti - Mısır'daki kazılarda Luksor tapınağında Firavun Tutankhamon'un lahti bulundu.

 

18 Ocak 1924: İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.

Vladimir İliç Lenin (1870 - 1924)

20 Ocak 1924: Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) öldü.

21 Ocak 1924: Rus Devrimi’nin önderi Lenin’in ölümü üzerine, iki yıldır SSCB Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevini sürdüren Joseph V. Stalin (1879-1953) iktidara geldi.

 

01 Şubat 1924: Zekeriya Sertel tarafından yayınlanan "Resimli Ay" yayın hayatına başladı. Resimli Ay muhalif bir kimlikteydi.

 

03 Mart 1924: Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı.

 

03 Mart 1924: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve siyaset dışına çıktı.

03 Mart 1924: Hilafet kaldırıldı - 1922'de kaldırılan saltanattan sonra sıra hilafetin kaldırılmasına gelmişti. Ancak meclis içindeki kimi güçlerin bu konudaki farklı tutum alışları ve çelişmeleri kararın alınmasını geciktirmiş oldu. Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Rafet Bele gibi ünlü isimler halife Abdülmecit Efendi'yi (1868-1944) ziyaret ederek destek belirttiler. O dönem için büyük olay İmam 3. Ağa Han'ın mektubu da, hilafetin korunması tavsiyesi içeriyordu. Bu mektubu yayınlayan Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Cevdet ve Velid Ebüzziya gibi gazeteciler tutuklandı. Bu olayların sonunda Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 50 arkadaşının teklifiyle hilafet kaldırıldı. Son Halife Abdülmecid ve Osmanlı hanedanının yurt dışına sürgün edilmesi kararı alındı.

 

03 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu Milli Eğitimde Birlik ilkesinin yerleştirildiği "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile ders programları ve teşkilatlanma Milli Eğitim Bakanlığına bağlanıyor ve cumhuriyetin ilkelerini "tek elden" yayacak bir anlayış benimseniyordu.

 

03 Mart 1924: Diyanet İşleri Bakanlığı kuruldu.

 

08 Mart 1924: TBMM, Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.

 

18 Mart 1924: Köy Kanunu TBMM'nde kabul edildi.

 

30 Mart 1924: Mehmet Rıfat (Börekçi), Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.

 

01 Nisan 1924: Hitler'e hapis - Darbe girişiminden dolayı Hitler 5 yıl ceza aldı.

03 Nisan 1924: Yeniden düzenlenen Topkapı Sarayı, müze olarak açıldı.

 

20 Nisan 1924: Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Cumhuriyet sonrasının ilk anayasası kabul edildi. Devletin kurumları ve ilişkileri tarif edildi.

 

24 Mayıs 1924: Devlet Demiryolları Müdüriyet Umumiyesi (Genel Müdürlüğü) kuruldu.

 

01 Haziran 1924: 150'likler sürgünde Lozan Barış görüşmeleri esnasında Milli Mücadele aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle af kanunu dışında tutulan, 150'likler diye bilinen kişilerin listesi çıkartıldı. Bu kişiler sürgüne gönderildiler. 15 Haziran'da vatandaşlıktan çıkartıldılar. Bunlar arasında Ali Galip, Çerkez Ethem, Refik Halit Karay, Refi Cevat Ulunay, Rıza Tevfik gibi isimler bulunuyordu.

 

02 Haziran 1924: "Snyder yasası" olarak bilinen yasayla, Amerikan Kongresi tarafından, Kızılderelilere vatandaşlık hakkı tanındı. "Kızıldereli" olarak bilinen kuzey Amerika yerlileri, uzun süren savaşların ardından, 1887'den itibaren toplu olarak kamplarda yaşamak zorunda bırakılmışlardı.

03 Haziran1924: Franz Kafka (1883-1924) öldü - "Değişim", "Dava", "Şato" en bilinen eserleridir.

 

26 Haziran 1924: Verem Aşısı Valmette tarafından keşfedildi.

 

05 Temmuz 1924: Olimpiyatlar - 1924 Paris olimpiyat oyunları başladı.:

 

12 Ağustos 1924: Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk işçi kuruluşlarından biri olan Amele Teali Cemiyeti kuruldu ve cemiyet başkanlığına Sabri Bey getirildi.

 

26 Ağustos 1924: Yeni Türkiye ekonomisinin temel direklerinden Türkiye İş Bankası kuruldu. İlk genel müdürlüğüne o zaman iktisat vekili olan Mahmut Celal Bey,(Bayar) getirildi.

 

30 Ağustos 1924: Dumlupınar'daki Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.

 

01 Eylül 1924: Musiki Muallim Mektebi Ankara'da kuruldu

 

02 Ekim 1924: Milletler Cemiyeti’nin 47 üyesi zorunlu tahkim yasasını onayladı

 

11 Ekim 1924: TBMM, yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni de burada yapıldı.

Ziya Gökalp (1876 - 1924)

25 Ekim 1924: Türk milliyetçiliğinin fikir babası ve sosyolog Ziya Gökalp .öldü.

 

01 Kasım 1924: TBMM Birinci Dönem oturumları Kasım'da başladı. Yasama yılı başlangıç tarihi, Kasım ayı olarak belirlendi. Fethi Okyar, yeniden Meclis Başkanlığına seçildi. İsmet Paşa kabineyi ikinci kez kurmakla görevlendirildi.

 

09 Kasım 1924: 10 milletvekili Halk Fırkası'ndan ayrılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular.

 

10 Kasım 1924: Halk Fırkası, “Cumhuriyet Halk Fırkası” adını aldı.

17 Kasım 1924: İlk muhalefet partisi dönemi - Ali Fuat (Cebesoy), Kazım (Karabekir), Rauf (Orbay), Adnan (Adıvar), Refet (Bele) beylerin girişimi ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

 

08 Aralık 1924: Terkakkiperver Cumhuriyet Fırkası Başkanlığına Kazım Karabekir seçildi.

 

20 Aralık1924: Hitler salıverildi - Adolf Hitler şartlı olarak salıverildi.

 

30 Aralık 1924: Bahriye Vekilliğine, İhsan Eryavuz atandı.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50