Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1923

1/1/1923 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

18 Ocak 1923: Türkiye İktisat Kongresi  İzmir’de toplandı.

18 Ocak 1923: Muhsin Ertuğrul’un Halide Edip’in romanından sinemaya uyarladığı ve Neyyire  Neyir ile Bedia Muvahhit’in rol aldığı Kurtuluş Savaşı’nı konu alan ‘Ateşten Gömlek’ filmiyle ilk kez Müslüman Türk kadınları sinema oyunculuğuna başladı.

Latife Uşaklıgil (1898 - 1975)

29 Ocak 1923: Mustafa Kemal Atatürk İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la (Uşaklıgil) evlendi. Bu evlilik 2,5 yıl sürecek ve 5 Ağustos 1925'te boşanma ile sonuçlanacaktı.

 

30 Ocak 1923: Mübadele Yunanistan'la imzalanan anlaşma gereği Yunanistan'daki Türk ve Müslümanlarla Türkiye'deki Rumların karşılıklı değişimine ilişkin sözleşme ve protokolün imzalandı. Mübadele anlaşması 1 Mayıs 1923'ten itibaren fiilen uygulanmaya başladı.

 

01 Şubat 1923:. Almanya'da Enflasyon - Almanya'da enflasyon arttı ve 1 sterlin 220.000 mark oldu.

 

17 Şubat-4 Mart 1923: İzmir İktisat Kongresi Cumhuriyetin ilk iktisat kongresi İzmir'de toplandı. Bu kongrede serbest teşebbüsün teşvik edilmesi karara bağlanırken, fiili politikada "Karma ekonomi"nin önemi üzerinde duruldu.

 

24 Şubat 1923: İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi lağvedilerek, yerine Ankara'daki Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne bağlı ve İl Teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kuruldu.

 

27 Mart 1923: Milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü.

 

20 Temmuz 1923:. Panço Villa - Meksikalı devrimci Panço Villa bir suikastçi tarafından öldürüldü.

 

24 Temmuz 1923: Lozan Konferansı - İsviçre'nin Lozan kentinde tertiplenen konferansa itilaf devletlerinin yanısıra, boğazlara taraf olan ülkelerden temsilciler katılmıştır. Konferansa Türkiye savaştan galip çıkan bir ülke olarak katılmış, İsmet İnönü Dışişleri Bakanı sıfatı ile gelmiştir. Konferansa İstanbul hükümeti de katılmak istemişse de, Ankara hükümeti tarafından reddedilmiştir. Bir süre ara verilen görüşmelere 23 Nisan 1923'te tekrar başlanmış olup, Türkiye Musul ve Hatay sorunu hariç birçok konuyu netleştirmiş, Osmanlı borçlarını ödemeyi kabul etmiş, 12 adayı İtalyan denetimine bırakmış ve tüm dünyaya bağımsız-egemen bir devlet olduğunu göstermiştir. Lozan anlaşması ile 'Sevr' tarihin çöp sepetine gitmiştir.

 

08 Ağustos 1923 : Geçit Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son vermesi. (MİT Tarihçesi)

 

01 Eylül 1923: Japonya'da deprem - Japonya'nın Tokyo ve Yokohama şehirlerinde deprem. 300 bin ölü.

 

11 Eylül 1923: Kurtuluş Savaşı'nın nüvelerini oluşturan "Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetleri"nin "Cumhuriyet Halk Fırkası" adı altında bir çatı altında toplanması sonucu oluşan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi. İlk genel başkanı bizzat Mustafa Kemal Atatürk. "9 Umde"si (Sonradan "6 Ok"a dönüşmüştür) ilk siyasi programıdır. Cumhuriyetin siyasi kadroları bu partiden yetişmiştir. Uzun yıllar "Tek Parti" olarak faaliyet göstermiş, birçok Cumhuriyet devrimi ve atılımına önderlik etmiştir. İlerleyen yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır.

 

13 Eylül 1923: İspanya'da darbe - İspanya'da general Primo De Rivera bir darbeyle yönetimi ele geçirdi.

 

04 Ekim 1923 : Felâh Grubu'nun faaliyetlerine son vermesi. (MİT Tarihçesi)

 

05 Ekim 1923 : M.M. (Mim Mim) Grubu'nun faaliyetlerine son vermesi. (MİT Tarihçesi)

 

06 Ekim 1923: Damat Ferit Paşa, Fransa’nın Nice kentinde öldü.

13 Ekim 1923: Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti oldu. Kurtuluş Savaşı sonrası fiili merkez olan olan Ankara, artık resmen siyasi merkez kabul edildi. Böylelikle yüzyıllardır İstanbul'un elinde olan "Başkent"lik Ankara'ya geçiyordu.

 

29 Ekim 1923: Cumhuriyetin İlanı - Bir gece önceden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından bir yemek daveti esnasında kararlaştırılan Cumhuriyetin ilanı TBMM'nin o günkü toplantısında 1921 anayasasına eklenen madde ile "Türkiye devletinin şekli Cumhuriyettir" ibaresiyle karar altına alındı. TBMM'nin o günkü oturumuna 158 milletvekili katıldı ve teklif oy birliğiyle kabul edildi. Cumhurbaşkanlığına ise gene oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa seçildi, İsmet İnönü Başbakanlığa atandı. (Cumhuriyetin 1.Yılı kutlamaları)

  30 Ekim 1923: İlk kabine (İsmet Paşa)

Mareşal Fevzi Çakmak (1876 - 1950)

29 Ekim 1923: Mareşal unvanını alan Orgeneral Fevzi Çakmak, Genel Kurmay Başkanlığı görevini bundan böyle bu rütbe ile sürdürdü.

FETHİ, ALİ OKYAR ( 1880 - 1943)

01Kasım 1923: Fethi (Okyar) Bey TBMM Başkanlığına seçildi.

 

08 Kasım1923: "Birahane Darbesi" - Almanya'da Hitler'in başarısız darbe girişimi.

10 Kasım 1923: Kazım Karabekir Paşa (1882-1948), İstanbul’da ‘Şark Fatihi’ olarak karşılandı.

 

11 Kasım 1923: Hitler tutuklandı - Darbe girişiminden dolayı Hitler tutuklandı.

 

10 Aralık 1923: Nobel Ödülü - Nobel edebiyat ödülünü İrlandalı Şair William Batler Years aldı.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50