Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1921

1/1/1921 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

1921: Rusya’da açlık nedeniyle 7,5 milyon kişi öldü. L’Express

09-11 Ocak 1921: 1. İnönü Savaşı - Yunanların Batı Anadolu’daki ilerleyişi, Garp Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Bey  komutasındaki düzenli ordu tarafından durduruldu.  I. ve II. İnönü zaferleriyle, Bilecik-Eskişehir istikametinde ilerleyen  Yunanlılar geri çekilmek zorunda kaldılar.

 

24 Ocak 1921: Çerkez Ethem Vakası - Kurtuluş Savaşı esnasında yöresel dağınık birliklerin başında çeşitli kişiler vardı. Bunların en ünlüsü ve etkilisi de Çerkes Ethem'di (1885-1948). Kendisi "Umum Kuvayı Seyyare ve Kütahya Havalisi Komutanı" sıfatı kullanıyordu. Ancak zamanla direnişi merkezileştirmek ve kızışan savaşta düzenli orduya geçmek zarureti doğduğunda Çerkez Ethem buna direndi. Elindeki kuvvetlerle TBMM emrindeki düzenli orduyla çatışmaya girdi. Ancak Çerkez Ethem kuvvetleri daha fazla dayanamayarak, Simav yönü Demirci kasabasına doğru çekildiler. Teslim olunması istendiğinde Çerkez Ethem elindeki birliklerle birlikte Yunanlılara teslim oldu.

 

24 Ocak 1921: Fevzi Paşa, İcra Vekilleri başkanlığına getirildi. 9 Temmuz 1922'ye kadar bu görevde kaldı.

 

26 Ocak 1921: Alkollü içki yasağı - ABD'de alkollü içki yasağı yürürlüğe girdi. Bu yasak sonrası kaçak içki ticareti yaygınlaşacak ve kanlı mafya hesaplaşmaları doğacaktır.

 

28-29 Ocak 1921: Mustafa Suphi'nin katli - TKP önde gelenleri başta Mustafa Suphi olmak üzere Türkiye'ye Kurtuluş Savaşına destek için geldiler. Ne var ki, 28-29 Ocak gecesi Karadeniz'de bindikleri motor Teşkilat-ı Mahsusacı Yahya Kaptan tarafından basılacak, Suphi ve arkadaşları Karadeniz'de boğularak öldürüleceklerdir. Emri kimin verdiği bugün dahi tartışma konusudur.

Yavuz Grubu'nun Mühürü

Şubat 1921 : Yavuz Grubu'nun kuruluşu. (MİT Tarihçesi)

In Etiénne Oemichen's first attempt at vertical flight, around 1920, he built a twin-rotor helicopter that had insufficient po 

18 Şubat 1921: İlk Helikopter - Bugünkü helikopterlerin atası ilk helikopter Fransız Oehmichen tarafından uçuruldu.

 

23 Şubat 1921 : Mücâhid Grubu'nun Muhârip Grubu adını alması. (MİT Tarihçesi)

 

01 Mart 1921: İstiklal Marşı - Kurtuluş Savaşı esnasında başlayan milli marş arayışı önce bir güfte yarışmasıyla neticelendi. Mehmed Akif Ersoy'un güftesi büyük bir heyecanla kabul edildi. Daha sonra açılan beste yarışmasını Ali Rıfat (Çağatay) Bey'in bestesi kazandı ve 1930'a kadar gündemde kaldı. 1930'dan bugüne kadar kullandığımız beste ise Osman Zeki Bey'e (Üngör) aittir.

05 Mart 1921: İlk vampir filmi - İlk Vampir filmi "Nosferatu" gösterime girdi.

 

06 Mart 1921: Koçgiri Ayaklanması - Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde, adını ayaklanan Koçgiri aşiretinden alan, 3,5 ay süren ayrılıkçı ayaklanma.

 

12 Mart 1921: Büyük Millet Meclis'inde yapılan toplantıda 'İstiklal Marşı' milli marş olarak kabul edildi. Açılan güfte yarışması, sonucunda Mehmet Akif’in (Ersoy) (1873-1936) şiiri İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

15 Mart 1921: İttihat Terakki'nin önde gelen liderlerinden Talat Paşa (1874-1921). bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü.

 

17 Mart 1921: Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara düşük ücretle korunma araç-gereçleri verildi.

 

21 Mart 1921 : Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son vermesi. (MİT Tarihçesi)

 

23 Mart 1921: 2.İnönü Savaşı İkinci dalga Yunan saldırısına karşı yapılan direnme savaşında göğüs göğüse, süngü süngüye çarpışılmıştır. Atatürk bu savaşla ilgili İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta; "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." demiştir.

 

01 Nisan 1921 : Tedkik Heyeti Âmirlikleri'nin kuruluşu. (MİT Tarihçesi)

M.M. Grubu'nun Mühürleri

03 Mayıs 1921 : Müsellâh Müdâfaa-i Millîye Grubu (M.M.)'nun TBMM Hükümeti tarafından resmen tanınması. (MİT Tarihçesi)

 

24 Mayıs 1921 : Hintli Mustafa Sagir'in idam edilmesi. (MİT Tarihçesi)

31 Mayıs 1921: Sacco ve Vanzetti'nin idamı - ABD'de iki işçi önderi Sacco ve Vanzetti idam edildiler.

 

17 Haziran 1921: Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresindeki Koçgiri ayaklanması. Türk ordusu tarafından bastırıldı.

 

27 Temmuz 1921: İnsülin bulundu - Tıpta büyük bir keşif olan İnsülin bulundu.

 

02 Ağustos 1921: Caruso öldü - Ünlü İtalyan tenor Enrico Caruso öldü.

Felah Grubu'nun Mühürleri

31 Ağustos 1921 : Muhârip Grubu'nun, Felâh Grubu adını alması. (MİT Tarihçesi)

 

20 Ekim 1921: Ankara Anlaşması - TBMM Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında Ankara Anlaşması imzalandı. İlk defa Misak-ı Milli, itilaf devletlerinden biri olan Fransa'ya kabul ettirilmiş oldu.

 

08 Aralık 1921: İstanbul Fener Patrikliğine, IV. Meletios seçildi.

 

14 Aralık 1921: Dr. Refik Bey, Sıhhiye Vekilliğinden istifa etti
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50