Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1920

1/1/1920 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

10 Ocak 1920: Paris’te daha sonra yerini Birleşmiş Milletlerin alacağı Milletler Cemiyeti kuruldu.

13 Ocak 1920: İzmir'in işgal edildiğinin duyulmasıyla birlikte, başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta derin infial uyandı. Bunun üzerine İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir dizi protesto mitingi yapıldı. Mitingleri "Karakol Cemiyeti" ve "Türk Ocakları" organize ediyordu. Bu mitinglerde Şair Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide Edip Adıvar, Şükufe Nihal gibi hatipler konuşmuştur. Sultanahmet mitingleri Anadolu direnişinin moral ve kadro kaynağı olmuşlardır.

 

24 Ocak 1920: Kastamonu Gençler Kulübü açıldı.

 

28 Ocak 1920: Misak-ı Milli'nin kabulü - İstanbul'da toplanan son Meclis-i Mebusanda, yurtsever "Felah-ı Vatan" grubu ve " (Milli And) Anadolu hareketine sempati ile bakan Ali Rıza Paşa'nın girişimiyle gizli bir oturum yapıldı ve burada "Misak-ı Milli kabul edildi. Bu aynı zamanda Anadolu Hareketi'nin de programı oldu.

16 Mart 1920: İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi.

 

01 Nisan 1920: Antep'te Fransız işgal güçlerine karşı kendiliğinden direniş ve çatışmalar başladı.

06 Nisan 1920: Ankara'da Anadolu Ajansı kuruldu. Kısaca A.A. olarak bilinen Anadolu Ajansı'nın görevi milli mücadele ile ilgili haberleri vermek ve savaşın seyrini etkileyecek propaganda ile yalan haberleri önlemekti.

23 Nisan 1920: Cumhuriyet’in ilanından üç yıl önce, büyük bir kısmı işgal edilen Anadolu’nun merkezi Ankara’da ulusal egemenliğin simgesi olarak Büyük Millet Meclisi açıldı. TBBM'nin Açılışı Anadolu'da oluşan direniş ve kongrelerden süzülerek gelen millet temsilcileri en sonunda daha üst bir iradenin organı olan TBMM'de toplandılar. TBMM'nin açılışı ile artık siyasi irade fiilen Padişahtan ve Osmanlı Meclis-i Mebusan'ından çıkmış Anadolu'ya geçmiş oluyordu. TBMM Anadolu direnişinin karar mercii ve millet iradesinin somutlandığı yer oldu. Ertesi gün toplanan TBMM, Mustafa Kemal’i oybirliği ile Meclis Başkanlığı’na seçti.

 

29 Nisan 1920: Hıyanet-i Vataniye Kanunu TBMM'nin çıkardığı ilk kanunlardan biri olup, "Vatana ihanet" suçu işleyenleri kapsamaktadır. Cezası en ağır kanunlardandır.

 

05 Mayıs 1920: TBMM ilk toplantısını yaptı.

07 Haziran 1920: Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi kuruldu. Bu kuruluşun adı daha sonra Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. (İstihbarat Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası).

 

01 Temmuz 1920: Ankara'da subay yetiştirilmek üzere Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı açıldı.

 

18 Temmuz 1920 : Askerî Polis Teşkilâtı'nın kuruluşu. (MİT Tarihçesi)

08 Ağustos 1920:. Nazi Partisi - Adolf Hitler (1889-1945) Nazi Partisini kurdu. O yıllarda Nazi Partisi küçük bir tabela partisi görünümündeydi

10 Ağustos 1920: İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı topraklarını paylaşması esasına gore hazırladıkları Sevr Barış Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti'nin Fransa'nın Sevres kentinde imzaladığı ve işgal koşullarını kalıcı kılan ve topraklarının paylaşımına izin veren teslimiyet anlaşması. Bu anlaşma ile işgal devletleri Osmanlı topraklarını paylaşıyor, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan ile bağımsız bir Ermenistan kurulması öngörülüyordu. Ancak anlaşma hukuken ve fiilen uygulanamadı ve Ankara Hükümeti bu anlaşmayı imzalayanları "Vatan Haini" ilan etti.

Mustafa Suphi (1883 - 1921)

10 Eylül 1920: Bakü'de Mustafa Suphi (1883-1921) ve Ethem Nejat tarafından Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.

Hamza Grubunun Mühürü

23 Eylül 1920 : Hamza Grubu'nun kuruluşu. (MİT Tarihçesi)

 

27 Ekim 1920 : Zabitân Grubu'nun kuruluşu. (MİT Tarihçesi)

 

29 Kasım 1920: TBMM savaşta yararlılık gösterenler için "İstiklal madalyası ihdası hakkında kanun çıkardı.

 

11 Aralık 1920 : İngiliz Ajanı Hintli Mustafa Sagir'in Mustafa Kemal (Atatürk)'e suikast yapmak için Ankara'ya gelişi. (MİT Tarihçesi)

 

13 Aralık 1920: Milli Eğitim Bakanı Dr. Rıza Nur’un görevi sona erdi.

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885 - 1966)

14 Aralık 1920: Milli Eğitim Bakanlığı’na Hamdullah Suphi Tanrıöver atandı.

 

15 Aralık 1920 : Hamza Grubu'nun Mücâhid Grubu adını alması. (MİT Tarihçesi)

 

16 Aralık 1920: Zekai Apaydın, Adalet Bakanlığı’na vekaleten atandı.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50