Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

1918

1/1/1918 - 01:00 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

 

1918: İspanyol gribi salgını - Ağustos'ta dünyayı saran "İspanyol Gribi" virüsü sornucu 8 ay içinde 20 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor.

1918: I. Dünya Savaşı sona erdi. Sipa Press.

03 Mart 1918:  Rusya, Brest-Litovsk Anlaşması’yla I. Dünya Savaşı’ndan çekildi.

17 Temmuz 1918:  Çar ailesi katledildi - Çar ve ailesi bolşevikler tarafından gözetim altında tutuldukları Y.Katerinburg'da acımasızca öldürüldüler.

30 Ekim 1918:  I. Dünya Savaşı’nı yenik olarak bitiren Osmanlı İmparatorluğu, Mondros Mütarekesi’ni imzaladı. Mondros Müterakesi Osmanlı devletinin ağır teslimiyet koşullarını kabul ettiği bir anlaşma oldu. Bu mütareke ile Osmanlı toprakları işgal güçlerince paylaşılabilecek ve Osmanlı ordusu fiilen dağıtılacaktı.

 

Karakol Cemiyeti'nin Kurucuları. Oturanlar: Sağdan Kara Vasıf'ın kardeşi Fahreddin, Kara Vasıf, Dayı Mesut. Ayaktakiler: Sağdan Naim Cevat, Kurmay Ali Rıza, Yenibahçeli Şükrü Oğuz

Ekim/Kasım 1918 : Karakol Cemiyeti Kuruldu - Mütareke döneminin ilk gizli direniş grubu, İstanbul'da kurulan Karakol Cemiyeti'dir. 1918 Ekim sonları veya Kasım başlarında Talât Paşa'nın direktifi ile kurulan Cemiyet'in kurucuları arasında, Kurmay Albay Kara Vâsıf, Emekli Yüzbaşı Bahâ Said, Albay Galatalı Şevket ve Yenibahçeli Şükrü Beyler gibi İttihadçı şahıslar bulunmakta idi. Kısa zamanda örgütlenme çalışmalarını tamamlayan Karakol Cemiyet'in Millî Mücadele'ye yaptığı en büyük hizmet, İstanbul'dan Anadolu'ya silâh ve cephane ile subayların kaçırılmasını sağlaması, İngiliz Muhibleri Cemiyeti gibi kuruluşların plânlarını ve faaliyetlerini Mustafa Kemal Paşa'ya haber vermesi olmuştur. Ancak Cemiyet, Bolşevikler ile gizli ilişkilere girmesi ve kendi başına Millî Mücadele'ye sahiplenme çalışmalarında bulunması sebepleriyle Anadolu Ordusu kadrosuna dahil edilmemiş, 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgali sırasında da liderlerinin tutuklanmaları ile büyük bir darbe yemiş ve nihayet Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin kararlarını uygulamak için seçilen Heyet-i Temsiliye'nin emri üzerine faaliyetlerine son verilmiştir. (MİT Tarihçesi)

Kara Vasıf Bey (1872-1931) Karakol Cemiyeti Başkanı

Ekim/Kasım 1918 : Kara Vasıf Bey (1872-1931) Karakol Cemiyeti Başkanlığına getirildi. (MİT Tarihçesi)

 

05 Kasım 1918:  Kars İslam Şurası kuruldu.

 

13 Kasım 1918:  İtilaf Devletleri’nin filoları İstanbul önlerine geldi.

 

05 Aralık 1918 : Hüsamettin Ertürk'ün Teşkilât-ı Mahsûsa'nın başına geçmesi ve Teşkilât'ın tasfiye edilmesi. (MİT Tarihçesi)
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50