Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Kuruldu - 1931

Atatürk Türk Tarih Kurumunun Ankara Halkevi'ndeki toplantısına başkanlık ederken - 19 Temmuz 1931